Додаткові відомості

Освіта
філософський факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченко, 1982
Перелік місць роботи
1993 –1997 рр. – асистент, викладач кафедри філософії Черкаського національного університету імені Б.Хмельницького.
1997 – 2002 рр. – доцент кафедри філософії Черкаського національного університету імені Б.Хмельницького
2002 – 2004 рр. – доцент кафедри філософії та культурології Київського національного університету технологій та дизайну
2004 – 2007 рр. – докторантура в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (2004 -2005 рр. – доцент кафедри філософії Київського національного лінгвістичного університету за сумісництвом; 2005 - 2006 рр. – доцент кафедри філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка за сумісництвом)
2007 – 2013 рр. – завідувач кафедри філософії та мовної підготовки Академії пожежної безпеки МЧС України
Теми дисертацій (захищених)
Кандидатська дисертація: Проблема соціальної інтеграції в теорії комунікативної дії Юргена Габермаса (1996);
Докторська дисертація: Легітимація соціальних інститутів: соціально-філософський аналіз (2007)
Громадська активність
Член Експертної ради Міністерства освіти України з питань проведення експертизи дисертацій з філософських, політичних та соціальних наук (Наказ МОНУ від 27.01.2014 р. N78.
Член Спеціалізованої вченої ради К 26.133.07 з проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальностями 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії, 09.00.11 - релігієзнавство (Наказ МОНУ від 12.05.2015 N528).
Член редколегії науково-методичного журналу "Неперервна професійна освіта: теорія і практика"

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
81 4 1 2021.09.21 10:41:33 Перейти на сторінку link

Конференції (6)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
3729 Київські філософські студії Історична пам'ять в тенетах історіографії: потенціал продуктивності і загроз , м.Київ, Історико-філософський факультет КУБГ document.pdf
3721 "Дні науки філософського факультету – 2018" Процедуралізм ліберально-демократичного устрою КУ ім. Т.Г. Шевченка, м. Київ document.pdf
805 МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ ФІЛОСОФІЯ ДІАЛОГУ Й ПОРОЗУМІННЯ В ПОБУДОВІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ Й СВІТОВОЇ СПІЛЬНОТ Апріорні умови діалогу. Apriori Background of Dialogue Львів document
806 ІХ Міжнародна наукова конференція «ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В СИТУАЦІЇ СУЧАСНОГО ДІАЛОГУ КУЛЬТУР» Від ідентичності спротиву до ідентичності майбутнього Національний університет 'Острозька академія', м. Острог document
2434 Міжнародна наук.-практ. конф. Людина, суспільство, держава у філософському дискурсі: історія і сучасність (До 60-річчя кафедри філософії НУБіПУ) Проблема Гоббса в сучасному соціально-філософському дискурсі НУБіПУ, Київ document.pdf
2435 Науково-практична конференція Другі академічні читання пам’яті Г. І. Волинки: «Філософія, наука і освіта» Предметний обрій практичної філософії НПУ імені М. П. Драгоманова, Київ document.doc

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
9345 Некласичні моделі легітимації соціальних інститутів

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
29786 Складні питання історичної пам'яті у парадигмі діалогічності культур

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
20296 Логіко-риторичні форми комічного
13538 Дикурс парадигмальності філософсько-історичного знання: спроба метааналізу
12156 Трансформація зв'язку філософії з освітою

Фахові видання, що затверджені МОН (28)

ID Назва Рік
30101 Легітимація історичної пам’яті
25344 Концептуальні метаморфози ідеї Просвітництва в сучасній соціальній філософії
20296 Логіко-риторичні форми комічного
18751 Від ідентичності спротиву до ідентичності майбутнього
13538 Дикурс парадигмальності філософсько-історичного знання: спроба метааналізу
12156 Трансформація зв'язку філософії з освітою
3155 Оцінка техніки: соціально-філософський аналіз проблеми
9401 ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГІТИМАЦІЇ Висоцький О.Ю. Технології легітимації політичної влади: теорія і практика: монографія. – Дніпропетровськ: Пороги, 2010. – 318 с.
3153 Інститут публічності – трансцендентальна передумова демократії.
2744 Глобалізація: соціальні метаморфози і загрози
3152 Поняття легітимації: основні парадигми розуміння
3150 Легітимація права: правовий позитивізм
3151 ПОСТМЕТАФІЗИЧНЕ РОЗУМІННЯ ПОЛІТИКИ: СТРАТЕГІЇ ЛЕГІТИМАЦІЇ
3148 Риторика в предметному полі практичної філософії
3149 Структура дискурсивної етики
3147 Трансцендентальна прагматика як дискурсивна етика
3146 Сучасний дискурс феномену ідеології: легітимаційний аспект
3145 Теоретичні моделі інтерпретації громадянської непокори в контексті демократичної легітимності
2920 Легітимаційний потенціал суспільної угоди
2921 Некласичні підходи рефлексії легітимаційної проблематики в контексті розвитку соціальних наук
3143 Онтологічно-сакральна легітимація
2924 Переопис словників як легітимація в утопічному проекті Р.Рорті
2916 Ідея справедливості: імплікації легітимації
2913 Граничне обґрунтування в трансцендентальній філософії: головні ускладнення та шляхи їх подолання
2918 Контроверзні лінії легітимації на засадах системної та комунікативної раціональності: спроба порівняння
2917 Теоретико-методологічні засади процедурної легітимації Лумана
2912 Граничне обґрунтування в трансцендентальній філософії: головні ускладнення та шляхи їх подолання
2915 Консенсус чи паралогія: до легітимації наукового знання

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (9)

ID Назва Рік
20470 Проблема Гоббса в сучасному соціально-філософському дискурсі
20515 Предметний обрій практичної філософії
15242 Апріорні передумови діалогу
10188 Особливості кризи соціокультурної ідентичність в сучасній Україні
9353 Культурна ідентичність у вирії суперечливих процесів глобалізації світу
9349 Роль та місце філософії в освіті і науці
3157 КОНЦЕПТ "ПОСТІСТОРІЯ" В КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФІЇ ПОСТМОДЕРНІЗМУ
2923 Демократичний процес і правова держава: проблеми легітимації
9396 Комунікативна влада: утопія чи реальність?

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
604 Історико-філософський факультет Кафедра філософії 0 4.2 2020 https://www.researchgate.net/profile/Mykola_Tur

Робота у складі експертних рад МОН (1)

ID Назва експертної ради Наказ про затвердження складу експертних рад Рік
43 Експертна рада МОН з філософії, соціології, політології ( Наказ про затвердження складу експертних рад від 27.01.2014 № 78) - 2017

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
11 Фаховий модуль (стажування) - document 13.05.2016
467 Дидактичний модуль - document 16.02.2016
493 Лідерський модуль - document 03.02.2016
899 Модуль з ІКТ - document 01.12.2017

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
9347 Основи практичної філософії

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
17204 Основи практичної філософії

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
98 Риторика (Ораторське мистецтво) (2 курс) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2014 249 10.06.2014
232 Риторика (Ораторське мистецтво) (3 курс, ДО-ПО) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2015 600 18.12.2015

Використання ЕНК (6)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
216 Історико-філософський факультет Риторика (Ораторське мистецтво) (2 курс) Бакалавр Денна 4 3 не враховується 25.11.2016
217 Історико-філософський факультет Риторика (Ораторське мистецтво) (3 курс, ДО-ПО) Бакалавр Денна 2 3 не враховується 25.11.2016
7308 Історико-філософський факультет Філософські студії (1 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7780 Історико-філософський факультет Практична філософія (2-3 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
8134 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
8137 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
540 Кафедра філософії 2,34 30.12.2016
1490 Кафедра філософії 4,16 12.01.2017
2327 Кафедра філософії 3,95 27.12.2018
3280 Кафедра філософії 4,36 28.12.2019
4110 Кафедра філософії 4,52 28.12.2020

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
16 Беседа Яна Едуардівна IV Філософські науки I 2017