Додаткові відомості

Освіта
Київський державний лінгвістичний університет, 2001
Перелік місць роботи
Київський національний лінгвістичний університет, Національний авіаційний університет
Теми дисертацій (захищених)
ПОЕТИКА ОБРАЗУ ТА СИМВОЛУ В АМЕРИКАНСЬКОМУ ГОТИЧНОМУ ОПОВІДАННІ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ (на матеріалі новелістики Е. По, А. Бірса та Г. Лавкрафта)
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
31 3 1 2020.01.13 09:27:11 Перейти на сторінку link

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
1527 Cognitive Linguistics in Brno 2016 Framing social agenda in contemporary mass media Brno document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
19921 Soviet Conceptualization of NASYLSTVO (VIOLENCE): Based on the Texts of the Ukrainian SSR Newspaper the Molod Ukraїny of 1960

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
23235 Emily Dickinson’s Poetry in Ukrainian and Russian Translation: Synaesthetic Shift

Фахові видання, що затверджені МОН (4)

ID Назва Рік
20381 Насильство та жорстокість у ЗМІ (на матеріалі українських та британських статей)
20380 Основні характеристики публіцистичного наративу
15321 Поняття наративної стратегії у публіцистичному дискурсі
16302 Прaгмaтичнi тa лiнгвiстичнi риси політичної прoмoви Микити Хрущова в україномовній періодиці

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (14)

ID Назва Рік
27504 Reporting violence: Personalization and impersonalization in picture cuts
23697 The rhetoric of propaganda in British, Czech, and Ukrainian print media of 1960-1965
27681 Manipulation in British and Ukrainian reporting of Mh17 Downing
19309 Clichés in Ukrainian and Czech news reports on violence of 1960
19308 Means of expressiveness in film titles and their translation features
15257 Framing social agenda in contemporary mass media
15258 Use of translation as a research method in contrastive cognitive poetics: Word formation in Jabberwocky and its Ukrainian translations
15185 Переклад англомовних суфікасальних авіаційних термінів під час роботи на заняттях
15206 The Iconic Geometry of a Linguistically Effective Website
14320 Адаптація при відтворенні англомовних мультимедійних рекламних повідомлень українською
11721 Відтворення етнічної концептуальної картини світу в українському, російському, французькому та арабському перекладах казки О.Вайльда "Соловей та троянда"
11726 Локалізація як перекладознавча проблема
11725 Прагматичні зміни в англо-російсько-українському перекладі рекламних веб-слоганів та текстів зі сфери авіації
15187 Опозиція Свій / Чужий у англомовних та україномовних перекладах статей про Україну

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
50 Кафедра англійської філології та перекладу 57195241382 2 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57195241382&zone=

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
78 Кафедра англійської філології та перекладу - 2 0

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (7)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
1 Вишеградський Фонд Narrative Techniques of Violence Discourses in Czech, Ukrainian and British Cultures 10 вересня 2016 – 12 лютого 2017 р.

Associate Professor
Jana Chamonikolasová, Ph.D.Head of the
Department of English and American StudiesFaculty of Arts, Masaryk University

Учасник проекту
29 Університет імені Масарика (Чехія) Наукове стажування 1.10.2017-01.12.2017

prof. PhDr. Milan
Pol, CSc. dean of The Faculty of Arts MU /Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D., deputy head of
the Department of Theatre Studies, the Faculty of Arts, MU

Учасник проекту -
30 Університет імені Масарика (Чехія) Викладання 01.05.2017-31.05.2017

Mgr.
Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D., deputy head of the Department of Theatre
Studies, the Faculty of Arts, MU

Учасник проекту -
60 Вишеградський фонд «Когнітивна поетика в театрології» 30.01.2018-11.06.2018

Кафедра сучасних мов та
літератур Гуманітарного факультету Університету Томаша Бата, доцент, к.ф.н. Катаріна
Немчокова.

Учасник проекту
86 Злінський уінверситет Т.Баті (Чехія) Наукове дослідження 21.08.2018-30.06.2019

Masaryk
University, Brno, Czech Republic; координатор проекту - Šárka Havlíčková Kysová
(заступник завідувача кафедри, Department of Theater Studies, Masaryk
University, Brno, Czech Republic)

Учасник проекту -
112 Університет ім. Т. Баті (Злін, Чехія) Наукове стажування 02.-15.12.2018

Координатор УТБ:

Ing. Hana Zouharová
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Štefánikova 5670, Zlín 760 01

 

Сторона, що приймала: 

dr Katarzyna Molek-Kozakowska,
Uniwersytet opolski, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Angielskiej,
pl. Kopernika 11a
45-040 Opole
Poland

 
Учасник проекту
152 Лісабонський університет (Португалія) Наукове стажування 01.07-05.07.2019

Лісабонський університет (Португалія)

Учасник програми

Словники, енциклопедії (2)

ID Назва Рік
24197 Англомовні країни світу: Країнознавство
22655 Постколоніальні літератури та переклад

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
246 Лідерський модуль - document 23.05.2016
1082 Фаховий модуль (стажування) - 30.06.2015
1589 Дослідницький модуль - 23.01.2017

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (3)

ID Назва Рік
27608 Практика перекладу галузевої літератури
19922 Ділові переговори англійською мовою
23089 Пунктуація англійської мови

Затверджені робочі програми (6)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
191 Основи художнього перекладу Денна Бакалавр 3026 27.09.2016
210 Основи літературного перекладу Денна Бакалавр 3028 27.09.2016
222 Методологія та організація перекладознавчих досліджень:Мовознавчі методології, Перекладознавчі методології Денна Магістр 3025 27.09.2016
232 Методика викладання перекладу у вищій школі Денна Магістр 3023 27.09.2016
4967 Методологія перекладознавчих досліджень Денна Магістр 1187/17 04.09.2017
4984 Методика викладання перекладу у вищій школі Денна Магістр 1204/17 04.09.2017

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
216 Кафедра англійської філології та перекладу 4.5 20.05.2016
3155 Кафедра англійської філології та перекладу 3,56 28.12.2019