Додаткові відомості

Освіта
Донецький національний університет, 1995-2001
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)

Дихотомія «реального» й «ірреального» хронотопу як категоріальна жанрова ознака українського химерного роману 2-ї половини ХХ ст./ 10.01.06

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
3 1 0 2020.01.11 09:49:42 Перейти на сторінку link

Конференції (5)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4726 III Міжнародна наукова конференція "Українські медіа в європейському контексті: "історія, стан, перспективи Хронотопна модель межі-полону в «Інтерв’ю з волонтером» (А.Бессараб «Ми не маємо права не бути сильними») Ужгородський національний університет, Ужгород document.pdf
4268 Х щорічна МІжнародна наукова конференція "Літературний процес: моделі, матриці, категорії" Полон як часопростір трансгресії в сучасній українській публіцистиці Київ, Київський університет ім. Б.Грінченка document.pdf
3054 IX Міжнародна наукова конференція «Літературний процес: полівекторність сучасного світу (людина, рух, простір, час) «Хронотоп-мультиверсум химерного роману як жанротворчий чинник» Київ document.pdf
1133 Друга Всеукраїнська науково-практична конференція «Комунікаційні стратегії сучасної школи» Принципи самобрендингу особистості в освітньому процесі Київ document
3053 VII МІжнародна наукова конференція "Літературний процес: становлення ідентичностей" Химерний роман Київ document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
29672 Стереотипні медіа-зображення як метод помилок формування звичайної свідомості

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
30521 Химерність хронотопу героя-маски: іронічно-пародійний аспект

Фахові видання, що затверджені МОН (3)

ID Назва Рік
30521 Химерність хронотопу героя-маски: іронічно-пародійний аспект
30525 Хронотопна модель межі-полону в книзі А. Бессараба «Ми не маємо права не бути сильними»
29714 Хронотоп-мультиверсум химерного роману в аспекті проблеми його жанротворення

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (1)

ID Назва Рік
20670 Моделі формування ірреального хронотопа химерного роману

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
85 Кафедра журналістики та нових медіа 57211851494 1 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211851494&eid=2-s2.0-85075134724

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра h-індекс (без самоцитування) Нарахований бал Дата створення Посилання
163 Інститут журналістики Кафедра журналістики та нових медіа 0 5 28.05.2019 https://www.researchgate.net/profile/Oksana_Zhuravska

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
50

Свенцицька Еліна Михайлівна, доктор філологічних наук, професор, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, професор кафедри слов’янської філології та журналістики Інституту філології і журналістики.


Дихотомія «реального» й «ірреального» хронотопу як категоріальна жанрова ознака українського химерного роману 2-ї половини ХХ ст./ 10.01.06 - Київський університет імені Бориса Грінченка document 2019

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1381 Модуль з ІКТ - sert_kurs_03_17.pdf 10.04.2017
2201 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 21.05.2018
2990 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 05.03.2019
3100 Модуль з ІКТ Інший модуль наказ № 322.pdf 10.05.2019

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
588 Круглий стіл на тему «Сучасна журналістика в умовах інформаційного протистояння» Круглий стіл Університет Грінченка 16.11.2016 2

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (6)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
303 Професійні стандарти (1 курс, ЖУРб) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2017 249 10.04.2017
438 Професійні стандарти та безпека діяльності (1 курс, ЖУР, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2019 322 10.05.2019
464 Радіожурналістика (2 курс, ЖУР, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2019 397 03.06.2019
573 Основи виробництва медіапродукту (5 курс, ЖУР, денна) Інститут журналістики Магістр Денна 2019 735 31.10.2019
606 Радіожурналістика (2 курс, ЖУР, заочна) Інститут журналістики Бакалавр Заочна 2019 882 21.12.2019
607 Професійні стандарти та безпека діяльності (1 курс, ЖУР, заочна) Інститут журналістики Бакалавр Заочна 2019 882 21.12.2019

Використання ЕНК (11)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
198 Інститут журналістики Професійні стандарти (1 курс, ЖУР) Бакалавр Денна 6 5 не враховується 25.11.2016
695 Інститут журналістики Професійні стандарти (1 курс, ЖУРб) Бакалавр Денна 4 5 не враховується 29.12.2017
696 Інститут журналістики Професійні стандарти (1 курс, ЖУРб, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 3 5 не враховується 29.12.2017
3799 Інститут журналістики Основи виробництва медіапродукту: Радіовиробництво (5 курс) Магістр Денна 7 не враховується не враховується 28.12.2018
3845 Інститут журналістики Практикум з редагування (3 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 11 не враховується не враховується 28.12.2018
3874 Інститут журналістики Професійні стандарти та безпека діяльності (1 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 5 не враховується 25 28.12.2018
3876 Інститут журналістики Професійні стандарти та безпека діяльності: Професійні стандарти та журналістська етика (1 курс) Бакалавр Заочна 3 не враховується не враховується 28.12.2018
3911 Інститут журналістики Радіожурналістика з практикумом (3 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 3 не враховується не враховується 28.12.2018
5409 Інститут журналістики Основи виробництва медіапродукту (5 курс, ЖУР, денна) Магістр Денна 7 5 10 27.12.2019
5552 Інститут журналістики Проблематика ЗМІ (1 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 27.12.2019
5968 Інститут журналістики Радіожурналістика (2 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 27.12.2019

Затверджені робочі програми (13)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
591 Радіовиробництво Денна Бакалавр 1600 27.09.2016
604 Медіаменеджемент і медіамаркетинг Денна Магістр 1601 27.09.2016
611 Медіаменеджемент і медіамаркетинг: Медіа-менеджмент,Медіа-маркетинг Денна Магістр 1763 27.09.2016
773 Медіоправо та медіаполітика: Професійні стандарти Денна Бакалавр 1030 30.12.2015
783 Менеджмент в мас-медіа Денна Бакалавр 0403 09.02.2016
784 Журналістське розслідування Денна Бакалавр 0405 09.02.2016
3882 Менеджмент в мас-медіа Денна Бакалавр 0147/17 03.02.2017
3884 Медіаправо та медіаполітика: Професійні стандарти Денна Бакалавр 0149/17 03.02.2017
3888 Технологія підготовки огляду:Технологія підготовки радіо-огляду Денна Магістр 0153/17 03.02.2017
6712 Професійні стандарти та безпека діяльності: Професійні стандарти та журналістська етика Денна Бакалавр 0147/18 15.01.2018
6713 Технологія підготовки огляду: Технологія підготовки радіо-огляду Денна Магістр 0148/18 15.01.2018
6715 Радіожурналістика з практикумом Денна Бакалавр 0150/18 15.01.2018
6716 Технологія інтерв`ювання: Радіоінтерв`ю Денна Бакалавр 0151/18 15.01.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
70 Кафедра журналістики та нових медіа 3,9 20.05.2016
746 Кафедра журналістики та нових медіа 4,2 31.12.2016
1106 Кафедра журналістики та нових медіа 4,65 12.01.2017
1961 Кафедра журналістики та нових медіа 4,31 26.12.2018
2836 Кафедра журналістики та нових медіа 4,72 28.12.2019

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
54 ЖУРб-1-16-4 Од. I 3 5 2016
598 ЖУРб-1-16-4.0д II 5 5 2017