Додаткові відомості

Освіта
1972-1977 р. - філософський факультет Уральський ордена трудового червоного прапору державний університет імені О. М. Горького (місто Свердловськ, нині Єкатеринбург), кваліфікація «викладач філософії та суспільствознавства»;
1982?1984 рр. - аспірантура філософського факультету Київського Державного університету імені Т. Г. Шевченка;
1997-2000 рр. – докторантура філософського факультету Київського Національного університету імені Т. Г. Шевченка
Перелік місць роботи
1977-1982 рр. - викладач кафедри філософії Вінницького політехнічного інституту;
1986-1997 рр. – доцент кафедри соціально-політичних дисциплін Харківського художньо-промислового інституту;
2000-2002 рр. – науковий працівник відділу вивчення духовної культури Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника;
2003 р. – старший науковий співробітник лабораторії моніторингу суспільних процесів Інституту соціальної та політичної психології АПН України;
2003-2009 рр. – професор кафедри соціально-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»;
2010-2012 рр. – професор кафедри теоретичної та прикладної культурології Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.
Теми дисертацій (захищених)
Кандидатська дисертація: "Проблема ідеалу та мети у науковому передбаченні", 09.00.01 - діалектичний та історичний матеріалізм;
Докторська дисертація: "Символічні структури етнокультурного процесу в Україні", 09.00.04 - філософська антропологія і філософія культури.
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
39 4 1 2021.09.18 10:05:44 Перейти на сторінку link

Конференції (3)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
278 Соціально-економічні, політико-правові, соціокультурні процеси в Україні і світі Екзистенціали національного буття в контексті концептів 'Дім'-'Поле'-'Храм' Київ document
276 Мистецькі реалізації універсалій культури: зміна смислів Універсалії української культури Київ document
277 Православ'я в Україні Екзистенціали національного буття в контексті концептів 'Дім-Поле-Храм' Київ document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
13149 Символічні структур етнокультурного процесу в Україні

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
29786 Складні питання історичної пам'яті у парадигмі діалогічності культур
29728 Ярослав Мудрий та його доба: тисячолітній досвід українського державотворення

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
26211 Апостольская миссия святых Кирилла и Мефодия в контексте развития феномена слова в украинской культуре

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (12)

ID Назва Рік
36684 Українська національна ідея на вирішальних етапах розвитку українського суспільства
35238 Проблема діалогу у контексті глобальних процесів сучасності
30416 Філософія в Галичині II. Вступ
30332 Феномен універсальності у працях Івана Франка
15395 Київ - другий Єрусалим
15998 «Дім»-«Поле»-«Храм» як екзистенціали української культути
14849 Архетип софійності в контексті творчого доробку Павла Тичини
14640 Українська національна ідея в контексті творчого доробку Івана Франка
15199 Феномен демократії в контексті кордонної цивілізації України та США
14637 Архетип софійності в контексті культури Київської Русі
6013 Кордонна цивілізація як основа розвитку демократії в Україні
7065 Духовний шлях Феодосія Печерського як прояв святості в контексті житія святих

Фахові видання, що затверджені МОН (20)

ID Назва Рік
36684 Українська національна ідея на вирішальних етапах розвитку українського суспільства
35238 Проблема діалогу у контексті глобальних процесів сучасності
33506 Головні віхи творчої спадщини видатного українського філософа С.Б. Кримського
32042 Теоретичні та методологічні засади формування особистості в контексті філософської спадщини С.Б. Кримського
28331 Конотації концептів ґендеру і статі у феміністичних студіях
24318 Творчі здобутки видатного українського філософа Д. Чижевського в загальноєвропейському контексті
20081 "Дім"-"Поле"-"Храм" як екзистенціали української культури
20146 Концепт софійності в контексті іконографічного зображення
22046 Символічний статус головних космогонічних образів в етногенезі українців
15395 Київ - другий Єрусалим
15998 «Дім»-«Поле»-«Храм» як екзистенціали української культути
14849 Архетип софійності в контексті творчого доробку Павла Тичини
14640 Українська національна ідея в контексті творчого доробку Івана Франка
16426 “Заклик” та “Відгук” в контексті кордонного характеру української цивілізації
9905 Феномен святості преп. Феодосія Печерського в контексті житія святих
6047 Європейська освіта Києво-Могилянської академії в контексті метаісторії
6065 Концепція софійності в контексті православної культури доби Київської Русі
6030 Феномен святості в контексті Києво-Печерського Патерика
2506 Києво-Могилянська академія як фортеця духовності та європейської освіти в контексті метаісторії
2507 Метафізична сутність Києва в контексті архетипів української культури

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (25)

ID Назва Рік
32432 Мораль і право в історико-культурному вимірі
32039 Формування особистості в оптиці екзистенціалів
29030 Проблема другого народження людини в контексті біблійної концепції Г.Сковороди
27892 Творча спадщина Тараса Шевченка в біблійному контексті
24089 Ідейно-символічна функція Софії Київської
24317 Київ як центр святості
25342 Феномен Києво-Печерської Лаври як національної святині та перлини архітектури доби українського бароко
20327 Стилістичні особливості українського бароко
21849 Київ в контексті концепту софійності
20293 Тіло і душа, тіло або душа: вибрані аспекти в історико-філософському контексті
15007 Універсалії та архетипи як методологічні засоди вивчення української культури
20411 «Дім» — «Поле» — «Храм» як екзистенціали української культури
14638 Символіка стародавнього християнського храму
15006 Слово як дух нації в контексті української літератури
15008 Українська національна ідея в контексті творчого доробку Івана Франка
12784 Універсалії української культури
10125 Софія Київська - святіший паладіум Київської Русі
6281 Християнський екзистенціал в контексті концепту софійності в київській культурі
2894 Концепція софійності в контексті православної культури доби Київської Русі
2023 Метафізична сутність Києва у контексті античновізантійської традиції
2025 Проблема добра і зла в контексті глобалізації
2021 Антропологічна криза: шляхи виходу з нього
2022 Культура як форма розкриття внутрішнього світу людини
2024 Українська культура у контексті глобалізації
2026 Мудрість як екзистенціальний феномен

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
18 The Apostolic Mission of Saints Cyril and Methodius in the Context of the Word Phenomenon Development in Ukrainian Culture http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26211/ 2019

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
52 Кафедра філософії 57204814291 1 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204814291&eid=2-s2.0-85057333349-

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
225 Проблема діалогу у контексті глобальних процесів сучасності фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/35238/ 2021

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
215 Вища соціально-економічна школа (Польща) Підвищення кваліфікації 10.11-29.12.2020 Доктор Петр Ярош Учасник програми document

Заявки на колективні гранти (3)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
104 Наукове дослідження Стипендія Уряду Словаччини Індивідуальний - 2018
229 Наукове дослідження Стипендіальна програма міністерства культури Польщі Індивідуальний - 2019
230 Наукове дослідження Стипендіальна програма уряду Словацької Республіки Індивідуальний - 2019

Індивідуальні гранти (3)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
32 Наукове дослідження Університет Костянтина Філософа в Нітрі (Словаччина) Виграно document 2020
68 Наукове дослідження Thesaurus Poloniae Подано Wniosek Thesaurus Poloniae (1) (1).doc 2020
86 Наукове дослідження Thesaurus Poloniae Подано Wniosek Thesaurus Poloniae (1).doc 2021

Словники, енциклопедії (1)

ID Назва Рік
20244 Велика українська енциклопедія

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
121 Лідерський модуль - document 20.11.2014
122 Дослідницький модуль - document 06.11.2015
123 Модуль з ІКТ - наказ № 741 - ЕНК.pdf 14.11.2017
124 Фаховий модуль (стажування) - document 25.04.2017
3103 Модуль з ІКТ Інший модуль наказ № 322.pdf 10.05.2019
4799 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 28.12.2020

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
115 Київ – другій Єрусалим упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 20 Не зазначено 14.09.2017

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
6165 Основи християнської етики: 7 клас

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
30421 Українська культура XVII століття
6461 Основи християнської етики: навчальний посібник для учнів 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Сертифіковані ЕНК (5)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
128 Історія української культури (1 курс) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2014 582 24.12.2014
153 Методика викладання етики та естетики (5 курс, ММ, з.ф.н.) Історико-філософський факультет Магістр Заочна 2015 168 08.04.2015
341 Етика і естетика (3 курс, КВД, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2017 741 14.11.2017
444 Філософія культури (5 курс, ММ, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2019 322 10.05.2019
519 Методика викладання філософських дисциплін у вищій школі (5 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2019 446 27.06.2019

Використання ЕНК (12)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
291 Історико-філософський факультет Методика викладання етики та естетики (5 курс, ММ, з.ф.н.) Магістр Заочна 8 не враховується не враховується 25.11.2016
516 Історико-філософський факультет Етика і естетика (3 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 4 4 не враховується 28.12.2017
517 Історико-філософський факультет Історія української культури (1 курс) Бакалавр Денна 4 4 не враховується 28.12.2017
3666 Історико-філософський факультет Етика і естетика (3 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 6 9 25 28.12.2018
4036 Історико-філософський факультет Філософія культури (5 курс) Магістр Заочна 6 10 не враховується 28.12.2018
5881 Історико-філософський факультет Філософія культури (5 курс, ММ, денна) Магістр Денна 7 5 10 27.12.2019
5882 Історико-філософський факультет Філософія культури (5 курс, ММ(СС), денна) Магістр Денна 7 4 не враховується 27.12.2019
6196 Історико-філософський факультет Гуманітарно-світоглядні студії (1 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 7 4 не враховується 10.12.2020
6293 Історико-філософський факультет Естетика (2 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 10.12.2020
7304 Історико-філософський факультет Філософія культури (5 курс, ММ(СС), денна) Магістр Денна 10 4 не враховується 10.12.2020
7312 Історико-філософський факультет Філософські студії (2 курс, ММ(СС), денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
7323 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, ММ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
532 Кафедра філософії 3,91 30.12.2016
1157 Кафедра філософії 4,34 12.01.2017
2014 Кафедра філософії 4,41 26.12.2018
2586 Кафедра філософії 4,30 28.12.2019
3761 Кафедра філософії 3,93 28.12.2020