Додаткові відомості

Освіта

1997 – 2002 рр. Мелітопольський державний педагогічний університет, соціально-гуманітарний факультет, спеціальність – Психологія. Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (німецька) (з відзнакою). Кваліфікація – практичний психолог в закладах освіти, вчитель німецької мови та зарубіжної літератури. 

2006 – 2007 рр. Магістратура Мелітопольського державного педагогічного університету, спеціальність – Практична психологія (з відзнакою). Кваліфікація – магістр педагогічної освіти, викладач психології. 

2008 – 2012 рр. Аспірантура Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України (спеціальність: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія), лабораторія – Методології і теорії психології, форма навчання – без відриву від виробництва.

15.04.2014 року Успішний захист кандидатської дисертації «Подолання
кризи ідентичності в підлітковому віці» (Диплом кандидата психологічних
наук ДК №022800 від 26 червня 2014 року).

01.04.2019 - 02.05.2019 Фаховий модуль (стажування в Україні) Лабораторія методології і теорії психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (наказ від 25 березня 2019 року № 18-ОСН).

Перелік місць роботи

2002 – 2005 рр. Педагог – психолог. Вчитель німецької мови (Заозерна середня школа).
2003 – 2005 рр. Соціальний педагог за сумісництвом (Заозерна середня школа). 

2005 – 2015 рр. Практичний психолог. Вчитель німецької мови (Бердянська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №13, Запорізька область). 

15.04.2014 року Успішний захист кандидатської дисертації «Подолання кризи ідентичності в підлітковому віці» (Диплом кандидата психологічних наук ДК №022800 від 26 червня 2014 року). Науковий керівник – провідний науковий співробітник лабораторії методології і теорії психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, кандидат психологічних наук, доцент Зливков В.Л.

2015 - 2016 рр. Викладач кафедри практичної психології Інституту людини (Київський університет імені Бориса Грінченка). 

2016 - 2017 рр. Старший викладач кафедри практичної психології Інституту людини (Київський університет імені Бориса Грінченка).

02.01.2018 р. Доцент кафедри практичної психології  Інституту людини (Київський університет імені Бориса Грінченка).

Теми дисертацій (захищених)
15.04.2014 року Успішний захист кандидатської дисертації «Подолання кризи ідентичності в підлітковому віці» (Диплом кандидата психологічних наук ДК №022800 від 26 червня 2014 року) Науковий керівник – Провідний науковий співробітник лабораторії методології і теорії психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, кандидат психологічних наук, доцент Зливков Валерій Лаврентійович
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
35 4 0 2021.09.14 10:48:36 Перейти на сторінку link

Конференції (15)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
5891 ІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики» Психологічні особливості складу ідентичності людини в період трансформаційних змін (зокрема переміщених із зони ООС) на відміну від більш стабільного етапу розвитку Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
5577 Підвищення кваліфікації Головні метрики сучасної науки. Scopus та Web of Science. онлайн document.pdf
5576 Підвищення кваліфікації Перша психологічна допомога Університет Джона Хопкінса document.pdf
4702 VІІ Міжнародна науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОСВІТИ І НАУКИ» Криза ідентичності осіб підліткового віку. The crisis of identity of teens. м. Харків document.pdf
4371 Міжнародна конференція \ - м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка за проектом \ "Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання" (MoPED) програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP. document.pdf
4265 Тренінг "Школа толерантності з питань СОГІ" Криза ідентичності в підлітковому віці м.Запоріжжя document.pdf
4745 Профілактика та корекція професійного вигорання державних службовців - м.Київ document.pdf
4369 Свідоцтво про реєстрацію авторського права Подолання кризи ідентичності в підлітковому віці м.Київ, Міністерство економічного розвитку і торгівлі document.pdf
2539 Всеукраїнська науково-практична конференція "Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики Криза ідентичності осіб підліткового віку в період трансформаційної невизначеності м. Київ document
2803 Міжнародна міждисциплінарна асамблея Посттравматичний стрес: дорослі, діти та родини в ситуації війни До проблеми психологічного аналізу дефініції «Я-концепція» в структурі особистості підліткового віку під час трансформаційних змін м. Київ document.docx
2540 Семінар V Обдарована особистість: ціннісні особливості і підходи до типології До проблеми психологічного аналізу дефініції «Я-концепція» в структурі особистості підліткового віку під час трансформаційних змін м.Київ, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України Лабораторія психології обдарованості document.pdf
1739 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Університет і лідерство" Лідерство-запорука успішного вчительства м. Київ document
1202 II Міжнародна науково-практична конференція «Університет і лідерство» Особливості психологічної моделі успішного вчителя в контексті розгляду проблеми лідерства м. Київ document
1201 Міжнародна науково-практична конференція «Концептуальні засади інноваційних підходів в сучасній науковій теорії та практиці» Модель допрофільно-компетентного випускника загальноосвітнього навчального закладу І-ІІ ступенів (м. Кіровоград, м. Кривий Ріг, 28.10. 2016 року) document
1200 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Вітчизняна наука: теорія і практика Ціннісні орієнтації підлітків на етапі перебігу кризи ідентичності (м. Харків, 30.09. – 01.10.2016 року) document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
24171 Подолання кризи ідентичності в підлітковому віці

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
31746 Психологічні особливості ідентичності клієнтів кабінету «Довіра»
29192 Криза ідентичності осіб підліткового віку
24924 Криза ідентичності осіб підліткового віку в період трансформаційної невизначеності
25929 До проблеми психологічного аналізу дефініції «Я-концепція» в структурі особистості підліткового віку під час трансформаційних змін
15038 Проблема кризи ідентичності в період нормативної кризи підліткового віку

Фахові видання, що затверджені МОН (12)

ID Назва Рік
34874 Експертна оцінка психологічних особливостей соціальної, особистісної, діяльнісної ідентичності дошкільників.
31746 Психологічні особливості ідентичності клієнтів кабінету «Довіра»
31825 Особливості професійної ідентичності студентів спеціальності «атомна енергетика» під час кризи ідентичності
28563 Психологічні особливості стану професійної ідентичності медичних працівників під час трансформаційних змін суспільства
24918 Трансформація ідентичності підлітків 13-14 років, репрезентована психологічними факторами, пов’язаними зі самоставленням на етапі перебігу кризи ідентичності
24924 Криза ідентичності осіб підліткового віку в період трансформаційної невизначеності
23512 Психологічний аналіз аспектів «Я-концепції» в структурі особистості підліткового віку під час трансформаційних змін
16789 Особливості психологічної моделі успішного вчителя в контексті розгляду проблеми лідерства
15038 Проблема кризи ідентичності в період нормативної кризи підліткового віку
20002 Становлення рефлексивної свідомості на етапі подолання підлітком кризи ідентичності
19997 Криза ідентичності підліткового віку та її роль у становленні зрілої особистості
20001 Самість підлітка в контексті подолання кризи його ідентичності

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (8)

ID Назва Рік
31549 Вплив позитивного результату ВІЛ-інфекції на показники ідентичності клієнтів кабінету «Довіра»
27600 Основні теоретичні підходи вивчення ідентичності як міждисциплінарної проблеми сучасної науки
24172 Трансформація ідентичності підлітків 13-14 років, репрезентована психологічною складовою часу (“Минуле Я”, “Теперішнє Я”, “Майбутнє Я”) на етапі перебігу кризи ідентичності
22832 До проблеми психологічного аналізу дефініції «Я-концепція» в структурі особистості підліткового віку під час трансформаційних змін
22850 Психологічні механізми особистісної тривожності в підлітковому віці
18695 Психолінгвістичний аспект ідентичності підлітків на етапі перебігу кризи
18080 Модель допрофільно-компетентного випускника загальноосвітнього навчального закладу І-ІІ ступенів
16790 Ціннісні орієнтації підлітків на етапі перебігу кризи ідентичності

Міжнародні науково-дослідні проєкти (2)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
102 Учасник проекту Ріджент Університет (США) Дослідження постдипломної кроскультурної супервізійної програми у галузі психологічного консультування та травмотерапії

Ольга Запорожець, PhD, факультет психології та консультування при Ріджент
університеті (США).http://www.regent.edu/spc/faculty/ph-d-olya/">http://www.regent.edu/spc/faculty/ph-d-olya/проект_Ріджент.pdf 01.09.2016-30.06.2020
143 Учасник проекту Ріджент Університет (США) Характеристики і перспективи індивідуальної стійкості, стресу та благополуччя дорослих в Україні

Ольга Запорожець, PhD, факультет психології та консультування при Ріджент
університеті (США).http://www.regent.edu/spc/faculty/ph-d-olya/">http://www.regent.edu/spc/faculty/ph-d-olya/Наказ.PDF 01.04.2021-31.12.2022

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
59 Інститут людини Кафедра практичної психології 0 1.9 2020 https://www.researchgate.net/profile/Oksana_Kraieva

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
236 Експертна оцінка психологічних особливостей соціальної, особистісної, діяльнісної ідентичності дошкільників фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34874/ 2021

Завершені наукові дослідження (2)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
42 Наукове дослідження ефективності «Постдипломної кроскультурної супервізійної програми в галузі психологічного консультування та Повноцінне дослідження 12.2019 http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/6278-realizatsiia-naukovoho-doslidzhennia-efektyvnosti-postdyplomnoi-kroskulturnoi-superviziinoi-prohramy-v-haluzi-psykholohichnoho-konsultuvannia-ta-travmoterapii-v-umovakh-sotsialno-ekonomichnoi-i-politychnoi 50
119 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html 40

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (1)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
274 Системна робота впродовж відповідного етапу 2017 5

Підвищення кваліфікації (11)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1023 Фаховий модуль (стажування) - document 26.06.2014
1604 Інше - document 01.03.2017
1721 Модуль з ІКТ - наказ № 728 сертифікати листопад 2017.pdf 07.11.2017
2113 Лідерський модуль Інший модуль document 30.03.2018
2128 Дидактичний модуль Інший модуль document 13.04.2018
2215 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.05.2018
2579 Модуль з ІКТ Інший модуль pk_736_13_11_18.pdf 13.11.2018
3131 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 02.05.2019
3667 Дослідницький модуль Інший модуль nakaz_807_25.11.2019.pdf 25.11.2019
3799 ІКТ Інший модуль Наказ_серт_ЕНК_20_12_19.docx 21.12.2019
4895 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_812_23.12.20.pdf 23.12.2020

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
1114 Криза ідентичності та її роль у становленні успішної особистості Тренінгове заняття Київський університет імені Бориса Грінченка 10.10.2017 2
1195 Актуалізація особистісних ресурсів та ресурсних станів у період суспільної невизначеності Практикум з арт-терапії Київський університет імені Бориса Грінченка 07.12.2017 2

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
35164 Вимоги до написання та захисту випускної кваліфікаційної роботи магістра з психології: методичні рекомендації
33187 Вимоги та методичні рекомендації до написання і захисту випускної кваліфікаційної роботи магістра з психології

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
411 Організація психологічної служби (5 курс, ПП, заочна) Інститут людини Магістр Заочна 2018 843 22.12.2018
610 Практикум з психологічного консультування (5 курс, ПП, денна) Інститут людини Магістр Денна 2019 882 21.12.2019
848 Практикум з психологічного консультування (5 курс, ПП, заочна) Інститут людини Магістр Заочна 2020 812 23.12.2020

Використання ЕНК (35)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
453 Інститут людини Організація психологічної служби (4 курс, СП) Бакалавр Денна 5 5 не враховується 28.12.2017
454 Інститут людини Психодіагностика (з.ф.н.) Бакалавр Заочна 3 не враховується не враховується 28.12.2017
455 Інститут людини Психологія: Модуль 4. Психодіагностика (2 курс, СП, заочна) Бакалавр Заочна 4 не враховується не враховується 28.12.2017
456 Інститут людини Психологічна служба системи освіти України (2 курс, СП, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 5 не враховується не враховується 28.12.2017
457 Інститут людини Психологічна служба системи освіти України (2 курс, СП, заочна) Бакалавр Заочна 3 не враховується не враховується 28.12.2017
458 Інститут людини Психологічна служба системи освіти України (2 курс, СП) Бакалавр Денна 4 не враховується не враховується 28.12.2017
459 Інститут людини Практична психологія: Модуль 4. Психологічна служба системи освіти України (2 курс, СП, денна) Бакалавр Денна 2 не враховується не враховується 28.12.2017
460 Інститут людини Організація психологічної служби (з.ф.н.) Магістр Заочна 4 не враховується не враховується 28.12.2017
461 Інститут людини Організація психологічної служби (5 курс, ПП, заочна) Магістр Заочна 4 не враховується не враховується 28.12.2017
462 Інститут людини Організація психологічної служби (4 курс, СП, денна) Бакалавр Денна 2 не враховується не враховується 28.12.2017
753 Інститут людини Психодіагностика (4 курс, СП, денна) Бакалавр Денна 5 не враховується не враховується 29.12.2017
754 Інститут людини Психологія успіху (3 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 4 не враховується не враховується 29.12.2017
755 Інститут людини Практикум з консультування: Модуль 4. Форми та методи роботи кризового психолога (6 курс, ПП, денна) Магістр Денна 4 не враховується не враховується 29.12.2017
756 Інститут людини Практикум з консультування: Модуль 4. Форми та методи роботи кризового психолога (6 курс, ПП, заочна) Магістр Заочна 4 не враховується не враховується 29.12.2017
3794 Інститут людини Організація психологічної служби (5 курс, ПП, заочна) Магістр Заочна 5 не враховується 25 28.12.2018
3807 Інститут людини Основи психологічного консультування (4 курс) Бакалавр Денна 13 10 не враховується 28.12.2018
3843 Інститут людини Практикум з консультування (5 курс) Магістр Заочна 14 8 не враховується 28.12.2018
3847 Інститут людини Практична психологія: Практикум з психокорекції (4 курс) Бакалавр Денна 9 10 не враховується 28.12.2018
3877 Інститут людини Психодіагностика (4 курс) Бакалавр Денна 14 не враховується не враховується 28.12.2018
3908 Інститут людини Психологія: Психологічне консультування (3 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 12 10 не враховується 28.12.2018
5527 Інститут людини Практикум з психологічного консультування (3 курс, СП, денна) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 27.12.2019
5528 Інститут людини Практикум з психологічного консультування (3 курс, СП, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується 27.12.2019
5538 Інститут людини Практична психологія: Практикум з психокорекції (4 курс, СП, денна) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 27.12.2019
5590 Інститут людини Психокорекція (3 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 6 5 не враховується 27.12.2019
5592 Інститут людини Психологічне консультування (4 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 9 4 не враховується 27.12.2019
5593 Інститут людини Психологічне консультування та психокорекція (3 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 27.12.2019
5623 Інститут людини Психологія успіху (4 курс, ПП, заочна) Бакалавр Заочна 7 5 не враховується 27.12.2019
6912 Інститут людини Практикум з психологічного консультування (3 курс, СП, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 10.12.2020
6913 Інститут людини Практикум з психологічного консультування (5 курс, ПП, заочна) Магістр Заочна 7 5 10 10.12.2020
6994 Інститут людини Психологічне консультування (2 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
6995 Інститут людини Психологічне консультування та психокорекція (2 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 7 4 не враховується 10.12.2020
6996 Інститут людини Психологічне консультування та психокорекція (3 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7026 Інститут людини Психологія успішної ідентичності (2 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 7 4 не враховується 10.12.2020
7027 Інститут людини Психологія успішної ідентичності консультанта (2 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
7823 Інститут людини Психологічне консультування (4 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
94 Кафедра практичної психології 2,9 20.05.2016
1190 Кафедра практичної психології 4,68 12.01.2017
2041 Кафедра практичної психології 4,88 26.12.2018
2743 Кафедра практичної психології 4,41 28.12.2019
3795 Кафедра практичної психології 4,90 28.12.2020

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
141 ППб-1-15-4.0д II 3 - 2016
504 ППб-1-15-4.0д III 2 3 2017-2018