Додаткові відомості

Освіта

1997 – 2002 рр. Мелітопольський державний педагогічний університет, соціально-гуманітарний факультет, спеціальність – Психологія. Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (німецька) (закінчила з відзнакою). Кваліфікація – практичний психолог в закладах освіти, вчитель німецької мови та зарубіжної літератури. 

2006 – 2007 рр. Магістратура Мелітопольського державного педагогічного університету, спеціальність – Практична психологія (закінчила з відзнакою). Кваліфікація – магістр педагогічної освіти, викладач психології. 

2008 – 2012 рр. Аспірантура Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України (спеціальність: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія), лабораторія – Методології і теорії психології, форма навчання – без відриву від виробництва.

Перелік місць роботи

2002 – 2005 рр. Педагог – психолог. Вчитель німецької мови (Заозерна середня школа).
2003 – 2005 рр. Соціальний педагог за сумісництвом (Заозерна середня школа). 

2005 – 2015 рр. Практичний психолог. Вчитель німецької мови (Бердянська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №13, Запорізька область). 

15.04.2014 року Успішний захист кандидатської дисертації «Подолання кризи ідентичності в підлітковому віці» (Диплом кандидата психологічних наук ДК №022800 від 26 червня 2014 року). Науковий керівник – провідний науковий співробітник лабораторії методології і теорії психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, кандидат психологічних наук, доцент Зливков В.Л.

2015 - 2016 рр. Викладач кафедри практичної психології Інституту людини (Київський університет імені Бориса Грінченка). 

2016 - 2017 рр. Старший викладач кафедри практичної психології Інституту людини (Київський університет імені Бориса Грінченка).

02.01.2018 р. Доцент кафедри практичної психології  Інституту людини (Київський університет імені Бориса Грінченка).

Теми дисертацій (захищених)
15.04.2014 року Успішний захист кандидатської дисертації «Подолання кризи ідентичності в підлітковому віці» (Диплом кандидата психологічних наук ДК №022800 від 26 червня 2014 року) Науковий керівник – Провідний науковий співробітник лабораторії методології і теорії психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, кандидат психологічних наук, доцент Зливков Валерій Лаврентійович
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
14 2 0 2019.10.21 12:37:01 Перейти на сторінку link

Конференції (10)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4371 Міжнародна конференція \ - м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка за проектом \ "Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання" (MoPED) програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP. document.pdf
4265 Тренінг "Школа толерантності з питань СОГІ" Криза ідентичності в підлітковому віці м.Запоріжжя document.pdf
4369 Свідоцтво про реєстрацію авторського права Подолання кризи ідентичності в підлітковому віці м.Київ, Міністерство економічного розвитку і торгівлі document.pdf
2539 Всеукраїнська науково-практична конференція "Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики Криза ідентичності осіб підліткового віку в період трансформаційної невизначеності м. Київ document
2803 Міжнародна міждисциплінарна асамблея Посттравматичний стрес: дорослі, діти та родини в ситуації війни До проблеми психологічного аналізу дефініції «Я-концепція» в структурі особистості підліткового віку під час трансформаційних змін м. Київ document.docx
2540 Семінар V Обдарована особистість: ціннісні особливості і підходи до типології До проблеми психологічного аналізу дефініції «Я-концепція» в структурі особистості підліткового віку під час трансформаційних змін м.Київ, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України Лабораторія психології обдарованості document.pdf
1739 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Університет і лідерство" Лідерство-запорука успішного вчительства м. Київ document
1202 II Міжнародна науково-практична конференція «Університет і лідерство» Особливості психологічної моделі успішного вчителя в контексті розгляду проблеми лідерства м. Київ document
1201 Міжнародна науково-практична конференція «Концептуальні засади інноваційних підходів в сучасній науковій теорії та практиці» Модель допрофільно-компетентного випускника загальноосвітнього навчального закладу І-ІІ ступенів (м. Кіровоград, м. Кривий Ріг, 28.10. 2016 року) document
1200 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Вітчизняна наука: теорія і практика Ціннісні орієнтації підлітків на етапі перебігу кризи ідентичності (м. Харків, 30.09. – 01.10.2016 року) document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
24171 Подолання кризи ідентичності в підлітковому віці

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
24924 Криза ідентичності осіб підліткового віку в період трансформаційної невизначеності
25929 До проблеми психологічного аналізу дефініції «Я-концепція» в структурі особистості підліткового віку під час трансформаційних змін
15038 Проблема кризи ідентичності в період нормативної кризи підліткового віку

Фахові видання, що затверджені МОН (8)

ID Назва Рік
24918 Трансформація ідентичності підлітків 13-14 років, репрезентована психологічними факторами, пов’язаними зі самоставленням на етапі перебігу кризи ідентичності
24924 Криза ідентичності осіб підліткового віку в період трансформаційної невизначеності
23512 Психологічний аналіз аспектів «Я-концепції» в структурі особистості підліткового віку під час трансформаційних змін
16789 Особливості психологічної моделі успішного вчителя в контексті розгляду проблеми лідерства
15038 Проблема кризи ідентичності в період нормативної кризи підліткового віку
20002 Становлення рефлексивної свідомості на етапі подолання підлітком кризи ідентичності
19997 Криза ідентичності підліткового віку та її роль у становленні зрілої особистості
20001 Самість підлітка в контексті подолання кризи його ідентичності

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (7)

ID Назва Рік
27600 Основні теоретичні підходи вивчення ідентичності як міждисциплінарної проблеми сучасної науки
24172 Трансформація ідентичності підлітків 13-14 років, репрезентована психологічною складовою часу (“Минуле Я”, “Теперішнє Я”, “Майбутнє Я”) на етапі перебігу кризи ідентичності
22832 До проблеми психологічного аналізу дефініції «Я-концепція» в структурі особистості підліткового віку під час трансформаційних змін
22850 Психологічні механізми особистісної тривожності в підлітковому віці
18695 Психолінгвістичний аспект ідентичності підлітків на етапі перебігу кризи
18080 Модель допрофільно-компетентного випускника загальноосвітнього навчального закладу І-ІІ ступенів
16790 Ціннісні орієнтації підлітків на етапі перебігу кризи ідентичності

Міжнародні науково-дослідні проекти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проекту Координатор проекту Документ, що засвідчує Період реалізації
102 Учасник проекту Ріджент Університет (США) Дослідження постдипломної кроскультурної супервізійної програми у галузі психологічного консультування та травмотерапії

Ольга Запорожець, PhD, факультет психології та консультування при Ріджент
університеті (США).http://www.regent.edu/spc/faculty/ph-d-olya/">http://www.regent.edu/spc/faculty/ph-d-olya/проект_Ріджент.pdf 01.09.2016-30.06.2020

Професійний розвиток

Участь в соціальному проекту «З києвом - для Києва» (1)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
274 Системна робота впродовж відповідного етапу 2017 5

Підвищення кваліфікації (8)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1023 Фаховий модуль (стажування) - document 26.06.2014
1604 Інше - document 01.03.2017
1721 Модуль з ІКТ - наказ № 728 сертифікати листопад 2017.pdf 07.11.2017
2113 Лідерський модуль Інший модуль document 30.03.2018
2128 Дидактичний модуль Інший модуль document 13.04.2018
2215 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.05.2018
2579 Модуль з ІКТ Інший модуль pk_736_13_11_18.pdf 13.11.2018
3131 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 02.05.2019

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
1114 Криза ідентичності та її роль у становленні успішної особистості Тренінгове заняття Київський університет імені Бориса Грінченка 10.10.2017 2
1195 Актуалізація особистісних ресурсів та ресурсних станів у період суспільної невизначеності Практикум з арт-терапії Київський університет імені Бориса Грінченка 07.12.2017 2

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
411 Організація психологічної служби (5 курс, ПП, заочна) Інститут людини Магістр Заочна 2018 843 22.12.2018

Використання ЕНК (20)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
453 Інститут людини Організація психологічної служби (4 курс, СП) Бакалавр Денна 5 5 не оцінено 28.12.2017
454 Інститут людини Психодіагностика (з.ф.н.) Бакалавр Заочна 3 не оцінено не оцінено 28.12.2017
455 Інститут людини Психологія: Модуль 4. Психодіагностика (2 курс, СП, заочна) Бакалавр Заочна 4 не оцінено не оцінено 28.12.2017
456 Інститут людини Психологічна служба системи освіти України (2 курс, СП, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 5 не оцінено не оцінено 28.12.2017
457 Інститут людини Психологічна служба системи освіти України (2 курс, СП, заочна) Бакалавр Заочна 3 не оцінено не оцінено 28.12.2017
458 Інститут людини Психологічна служба системи освіти України (2 курс, СП) Бакалавр Денна 4 не оцінено не оцінено 28.12.2017
459 Інститут людини Практична психологія: Модуль 4. Психологічна служба системи освіти України (2 курс, СП, денна) Бакалавр Денна 2 не оцінено не оцінено 28.12.2017
460 Інститут людини Організація психологічної служби (з.ф.н.) Магістр Заочна 4 не оцінено не оцінено 28.12.2017
461 Інститут людини Організація психологічної служби (5 курс, ПП, заочна) Магістр Заочна 4 не оцінено не оцінено 28.12.2017
462 Інститут людини Організація психологічної служби (4 курс, СП, денна) Бакалавр Денна 2 не оцінено не оцінено 28.12.2017
753 Інститут людини Психодіагностика (4 курс, СП, денна) Бакалавр Денна 5 не оцінено не оцінено 29.12.2017
754 Інститут людини Психологія успіху (3 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 4 не оцінено не оцінено 29.12.2017
755 Інститут людини Практикум з консультування: Модуль 4. Форми та методи роботи кризового психолога (6 курс, ПП, денна) Магістр Денна 4 не оцінено не оцінено 29.12.2017
756 Інститут людини Практикум з консультування: Модуль 4. Форми та методи роботи кризового психолога (6 курс, ПП, заочна) Магістр Заочна 4 не оцінено не оцінено 29.12.2017
3794 Інститут людини Організація психологічної служби (5 курс, ПП, заочна) Магістр Заочна 5 не оцінено 25 28.12.2018
3807 Інститут людини Основи психологічного консультування (4 курс) Бакалавр Денна 13 10 не оцінено 28.12.2018
3843 Інститут людини Практикум з консультування (5 курс) Магістр Заочна 14 8 не оцінено 28.12.2018
3847 Інститут людини Практична психологія: Практикум з психокорекції (4 курс) Бакалавр Денна 9 10 не оцінено 28.12.2018
3877 Інститут людини Психодіагностика (4 курс) Бакалавр Денна 14 не оцінено не оцінено 28.12.2018
3908 Інститут людини Психологія: Психологічне консультування (3 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 12 10 не оцінено 28.12.2018

Затверджені робочі програми (8)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
3178 Психологія: Загальна психологія, Вікова психологія, Соціальна психологія, Психологія девіантної поведінки Денна Бакалавр 3216 27.09.2016
3265 Практикум з консультування:Форми та методи роботи кризового психолога Денна Магістр 3274 27.09.2016
4173 Практична психологія: Психологічна служба системи освіти України Денна Бакалавр 0439/17 02.02.2017
5249 Практикум з консультування: Модуль 4. Форми та методи роботи кризового психолога Денна Магістр 1469/17 04.09.2017
5270 Психологія успіху Денна Бакалавр 1490/17 04.09.2017
7037 Практична психологія: Модуль 3. Практикум з психологічного консультування Денна Бакалавр 0472/18 15.01.2018
7085 Практична психологія: Модуль 4. Психологічна служба системи освіти України Денна Бакалавр 0520/18 15.01.2018
7086 Практикум з консультування: Модуль 4. Форми та методи роботи кризового психолога Денна Магістр 0521/18 15.01.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
94 Кафедра практичної психології 2,9 20.05.2016
1190 Кафедра практичної психології 4,68 12.01.2017
2041 Кафедра практичної психології 4,88 26.12.2018

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
141 ППб-1-15-4.0д II 3 - 2016
504 ППб-1-15-4.0д III 2 3 2017-2018