Додаткові відомості

Освіта
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 2014
Перелік місць роботи
Луганський національний університет ім. Т. Шевченка.
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв.
Теми дисертацій (захищених)
Золотий перетин як композиційний принцип трансмірності в українській музичній культурі (остання третина ХХ ст.)
Громадська активність
ГО "Фундація добрих справ" за сприянням Агенства ООН

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
32 3 0 2020.01.11 09:47:54 Перейти на сторінку link

Конференції (7)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
2077 Нові концепції викладання у світлі інноваційних досягнень європейської дидактики вищої школи Використання електроного навчання в мистецьких дисциплінах (на прикладі індивідуальних практичних занять з дисципліни \ Саксонський центр дидактики вищої школи, Громадська організації \ document
2081 Science of the XXI centure:problems and prospects of researches Музичний портрет в контексті синтезу мистецтв Варшава, Польща document.pdf
2075 Всеукраїньска науково-теоретична конференція Українське суспільство: основні виміри Регіональна хорова культура як прояв соціокультурного діалогу Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв document
2076 Культурні індустрії в історії та сучасності: типи та технології Фольк-бенд "Козацькі забави" як глокальне збереження культури в процесі європейської глобалізації Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв document
2078 Всеукраїньска науково-практична конференція Національні культури в глобалізованому світі Концепт концерту лекції в умовах глобалізованої культури Київський національний університет культури і мистецтв document
1124 Sacrum et profnum в культурі Інтегративність музичних творів, інсперованих образотворчим мистецтвом Львівський національний університет імені Івана Франка document
1125 VI міжнародна науково-практична конференція 'Діалог культур: Україна- Греція' 'Дух музики' Ф.Ніцше в аспекті культуротворчості Національний університет біоресурсів і природокористування України document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
11716 Золотий перетин як композиційний принцип трансмірності в музичній культурі

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
15035 Глобальний науковий світ і світ науки
10282 Синергетична парадигма простору культури

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (4)

ID Назва Рік
24235 Інтегративність у творах музичного мистецтва, інспірованих живописом
21619 Музичні інтенції Освальда Шпенглера
19811 Теорія композиції у музичному мистецтві:стан наукової розробки
22801 Чоловічий гурт «Козацькі забави» в контексті культурних індустрій сучасності

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (26)

ID Назва Рік
29821 Музичний етос епохи Середньовіччя
28114 Глобалізаційні процеси культури в мистецтві вокалу
26765 До питання використання сучасних технологій для набуття професійних компетентностей на прикладі цифрових інструментов Virtual studio technology
26047 Золотий перетин в Estampes К.Дебюсі
26129 Етос музики в українській культурі кінця ХХ-початку ХХІ ст.
24232 Естрадний вокальний номер: специфіка режисури
24231 Специфіка академічного вокального мистецтва в сучасному дискурсі культури
24158 Вокальний ансамбль як засіб комунікації
25604 Екфразис синтезу мистецтв в жанры музичного портрету
28115 До визначення поняття "музичний дизайн" у перформативному мистецтві
21623 Український пісенний фольклор у музичному вихованні школярів
21619 Музичні інтенції Освальда Шпенглера
20456 Музичний портрет в контексті синтезу мистецтв
19899 Специфіка вивчення регіональної хорової культури в соціальному контексті розвитку ХХ - початку ХХІ ст.
19811 Теорія композиції у музичному мистецтві:стан наукової розробки
22798 Українські переклади текстів світової вокальної музики в контексті сучасної культури
22801 Чоловічий гурт «Козацькі забави» в контексті культурних індустрій сучасності
17241 Народна пісня як інтенціальна складова у творчості М.Лисенка
16781 Артур Шопенгауер про паралелі етосу музики та «волі до життя» у Всесвіті
15221 Дух музики в гармонії світу як цінність цивілізації
15035 Глобальний науковий світ і світ науки
11622 Процеси інтеграції у мистецтві: соціальний аспект
11849 Ф.Ніцше про культуротворчий потенціал духу музики
10282 Синергетична парадигма простору культури
10283 Соціальна обумовленість інтегративних процесів у мистецтві
10279 Поняття композиції художнього твору в образотворчому мистецтві: до питання вивчення золотого перетину

Фахові видання, що затверджені МОН (17)

ID Назва Рік
29821 Музичний етос епохи Середньовіччя
28114 Глобалізаційні процеси культури в мистецтві вокалу
26129 Етос музики в українській культурі кінця ХХ-початку ХХІ ст.
24235 Інтегративність у творах музичного мистецтва, інспірованих живописом
24232 Естрадний вокальний номер: специфіка режисури
24231 Специфіка академічного вокального мистецтва в сучасному дискурсі культури
28115 До визначення поняття "музичний дизайн" у перформативному мистецтві
24211 Естрадний вокальний номер: специфіка режисури
21619 Музичні інтенції Освальда Шпенглера
19899 Специфіка вивчення регіональної хорової культури в соціальному контексті розвитку ХХ - початку ХХІ ст.
19811 Теорія композиції у музичному мистецтві:стан наукової розробки
22798 Українські переклади текстів світової вокальної музики в контексті сучасної культури
22801 Чоловічий гурт «Козацькі забави» в контексті культурних індустрій сучасності
17241 Народна пісня як інтенціальна складова у творчості М.Лисенка
16781 Артур Шопенгауер про паралелі етосу музики та «волі до життя» у Всесвіті
15221 Дух музики в гармонії світу як цінність цивілізації
11849 Ф.Ніцше про культуротворчий потенціал духу музики

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (15)

ID Назва Рік
25275 Концертна діяльність, як спосіб формування професійних компетентностей
21623 Український пісенний фольклор у музичному вихованні школярів
20456 Музичний портрет в контексті синтезу мистецтв
19809 Регіональна хорова культура як прояв соціокультурного діалогу
19808 Хорове мистецтво Чернігівщини в контексті духовної культури Украіни (історичний аспект)
20126 Відродження у фортепіанній спадщині Ференца Ліста: наратив чи візуалізація образів
20431 Фольк-бенд «Козацькі забави» як глокальне збереження культури в процесі європейської глобалізації
19806 Концепт концерту-лекції в умовах глобалізації культури
15480 Сучасні соціокультурні тенденції в діяльності театру-лабораторіі «ВНЕ СТЕН»
15479 Культурні процеси в площині європейської інтеграції через призму Національної опери України ім. Тараса Шевченка
14868 Музичний етос як дух культуробуття людства
15034 Діалог музики та живопису в культурно-мистецькому просторі
14531 Діалог музики та живопису в культурно-мистецькому просторі
11715 «Дух музики» Ф. Ніцше в аспекті культуротворчості
10283 Соціальна обумовленість інтегративних процесів у мистецтві

Міжнародні науково-дослідні проекти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проекту Координатор проекту Документ, що засвідчує Період реалізації
24 Учасник проекту Британська Рада в Україні Формування готовності викладачів до здійснення навчання, заснованого на дослідженні Брит.Рада.pdf 20.01.2016-31.05.2017

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
22 Чоловічий гурт «Козацкі забави» в контексте культурний індустрій сучасності http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/22801/ 2019

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
42 Кафедра інструментально-виконавської майстерності AAF-8038-2019 5 1 https://publons.com/researcher/3251004/tetiana-kablova/

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра h-індекс (без самоцитування) Нарахований бал Дата створення Посилання
197 Інститут мистецтв Кафедра інструментально-виконавської майстерності 0 5 29.05.2019 https://www.researchgate.net/profile/Kablova_Tetiana

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
79 До визначення поняття "музичний дизайн" у перформативному мистецтві фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/28115/ 2019

Заявки на отримання грантів (2)

ID Назва проекту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
171 Ознайомчі освітні подорожі до Данії Culture Bridges Індивідуальний - 2019
173 Наукове стажування Culture Bridges Індивідуальний - 2019

Професійний розвиток

Участь в соціальному проекту «З києвом - для Києва» (1)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
337 участь в заходах мистецького спрямування для соціальних категорій протягом року 2017 10

Підвищення кваліфікації (10)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
275 Модуль з ІКТ - document 24.03.2016
376 Лідерський модуль - document 29.04.2016
1039 Фаховий модуль (стажування) - document 22.12.2014
2501 Модуль з ІКТ Інший модуль 05-06_18_sert_kurs.pdf 04.09.2018
2848 Інше Інший модуль document 05.06.2018
3204 ІКТ Інший модуль nakaz_397_03.06.2019.pdf 03.06.2019
3461 Інше Інший модуль document 25.08.2019
3462 Інше Інший модуль document 08.07.2019
3769 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 24.05.2019
3819 Інше Інший модуль document 31.05.2019

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
837 концерт в будинку культури м. Ірпінь. концерт м. Ірпінь. 14.04.2016 2

Підготовка музичних, театральних, хореографічних проектів (як режисер-постановник) (3)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
94 проект «З Україною в серці» в культурному центрі «Уваровський дім» (м.Ворзель) Музичний Україна - 17.03.2018
97 Проект «Та музика весни, та музика кохання…» в культурному центрі «Уваровський дім» Музичний Україна. м.Ворзель - 01.04.2018
116 Творчий вечір Віктора Тетері Музичний м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка - 09.04.2019

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
28893 Читання партитур для вокальних ансамблів: навчально- репертуарний збірник для студентів ВНЗ

Сертифіковані ЕНК (4)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
258 Історія театрального мистецтва (2 курс, ММб) Інститут мистецтв Бакалавр Денна 2016 347 30.06.2016
323 Теорія та методика вокального виконавства (5 курс, ММ) Інститут мистецтв Магістр Денна 2017 392 12.06.2017
383 Історія театрального мистецтва (3 курс, ММ, денна) Інститут мистецтв Бакалавр Денна 2018 549 04.09.2018
472 Методика навчання гри на музичному інструменті (5 курс, ММ, денна) Інститут мистецтв Магістр Денна 2019 397 03.06.2019

Використання ЕНК (5)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
57 Інститут мистецтв Історія театрального мистецтва (2 курс, ММб) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 25.11.2016
513 Інститут мистецтв Історія мистецтв: Історія вокального мистецтва (3 курс, ММСС, денна) Бакалавр Денна 3 5 не враховується 28.12.2017
514 Інститут мистецтв Історія мистецтв: Історія театрального мистецтва (2 курс, ММ(СС), денна) Бакалавр Денна 2 5 не враховується 28.12.2017
515 Інститут мистецтв Історія театрального мистецтва (3 курс, ММ, денна) Бакалавр Денна 3 4 не враховується 28.12.2017
5341 Інститут мистецтв Методика навчання гри на музичному інструменті (5 курс, ММ, денна) Магістр Денна 7 5 10 27.12.2019

Затверджені робочі програми (13)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
2056 Історія театрального мистецтва Денна Бакалавр 2590 27.09.2016
2058 Читання партитур для вокальних ансамблів Денна Бакалавр 2594 27.09.2016
2060 Читання партитур для вокальних ансамблів Денна Бакалавр 2595 27.09.2016
2063 Читання вокальних партитур Денна Бакалавр 2596 27.09.2016
2067 Теорія і методика вокального виконавства Денна Магістр 2591 27.09.2010
2253 Історія театрального мистецтва Денна Бакалавр 0756 04.12.2015
2269 Теорія і методика вокального виконавства Денна Магістр 0755 04.12.2015
4766 Читання партитур для вокальних ансамблів Денна Бакалавр 0981/17 07.09.2017
4767 Історія театрального мистецтва Денна Бакалавр 0982/17 07.09.2017
4783 Читання партитур для вокальних ансамблів Денна Бакалавр 0999/17 07.09.2017
4784 Читання партитур для вокальних ансамблів Денна Бакалавр 1000/17 07.09.2017
4785 Історія мистецтв: Історія вокального мистецтва Денна Бакалавр 1001/17 07.09.2017
6908 Історія мистецтв: Історія театрального мистецтва Денна Бакалавр 0343/18 15.01.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
75 Кафедра академічного та естрадного вокалу 5,0 20.05.2016
1133 Кафедра академічного та естрадного вокалу 4,89 12.01.2017
1985 Кафедра академічного та естрадного вокалу 4,94 26.12.2018
2995 Кафедра академічного та естрадного вокалу 4,99 28.12.2019

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
273 ММб-3-16-2.0д III 1 2 2016-2017
562 ММб-3-16-2.0д IV 5 5 2017-2018

Заходи мистецького спрямування (12)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
17 Культурно-мистецький проект "Разом" особиста участь Інститут мистецтв document 13.12.2017
115 Мистецький проект Мала філармонія «Фантазії окрилених мрій» особиста участь Інститут мистецтв, бул.І.Шамо 18/2 - 26.04.2017
118 Гала-концерт, що присвячен закриттю міжнародного фестивалю-конкурсу «Переяславський дивограй» особиста участь м.Переяслав-Хмельницький, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький ДПУ ім.Г.Сковороди" - 27.04.2017
120 Концерт-лекція «Під сигнатурой України» Підготовка та проведення творчого вечора із залученням студентів під егідою Університету Музей імені Миколи Лисенка - 19.05.2017
139 Круглий стіл «Молодь, мир та безпека»link особиста участь м.Київ, вул. Маршала Тимошенка 13-б Посилання 24.04.2017
142 Відкриття міжнародної виставки «Українські та японські родинні обереги» особиста участь Золота зала Українського фонду культур - 15.05.2017
143 «Хай музика єднає серця» Від БО «Фундація добрих справ» особиста участь Ірпінь, будинок культури - 28.05.2017
146 Мистецький проект. Зустріч перша. «Музичні зустрічі у музеї В. Косенка» Підготовка та проведення творчого вечора із залученням студентів під егідою Університету Квартира -музей В.Косенка - 10.11.2017
154 Мистецький проект Мала філармонія. «Одвічна музика» Підготовка та проведення творчого вечора із залученням студентів під егідою Університету Інститут Мистецтв КУБГ, бульвар І.Шамо 18/2 - 08.11.2017
158 «Музичні зустрічі у музеї В. Косенка»link Підготовка та проведення творчого вечора із залученням студентів під егідою Університету Квартира -музей В.Косенка Посилання 27.11.2017
160 Концерт присвячений дню Університета особиста участь м.Київ, вул. Маршала Тимошенка 13-б - 07.12.2017
471 Участь в конкурсі (Дипломант всеукраїнського молодіжного фестивалю Щастя у Щасливому) 07.10.2017 особиста участь Щасливе, Київ. обл. - 07.10.2017

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (5)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
194 Одинадцята Всеукраїнська музична олімпіада за підтримкою Міністерства культури України «Голос Країни» м.Київ, вул. Маршала Тимошенка 13-б 05.04.2017
195 Другий Міжнародний полікультурний фестиваль-конкурс «Переяславський дивограй» м.Переяслав-Хмельницький, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький ДПУ ім.Г.Сковороди" 27.04.2017
196 Другий Всеукраїнський дитячий мистецький фестиваль «Ірпінь травневий-2017» за підтримкою Ірпінської міської ради. м.Ірпінь 24.05.2017
197 Фестиваль «Симетріон» (Бельгія-Угорщина-Росія), подяка від Міжнародної асоціації симетрії Угорщина, Будапешт 15.05.2017
198 Дванадцята Всеукраїнська музична олімпіада за підтримкою Міністерства культури України «Голос Країни», член журі Київ 15.11.2017