Додаткові відомості

Освіта
Донецький національний університет
Перелік місць роботи

2005-2013 рр. - асистент кафедри фінансів та банківської справи Донецького національного університету

2013-2015 рр. - доцент кафедри фінансів та банківської справи Донецького національного університету

Теми дисертацій (захищених)
Управління гнучкістю ресурсного потенціалу сектора комерційних страхових послуг в Україні
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
54 3 1 2020.01.11 09:54:05 Перейти на сторінку link

Конференції (8)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
3665 СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ Напрями підвищення збалансованості фінансової діяльності підприємства National Academy of Agricultural Sciences of Ukraine National Scientific Center \ document.pdf
3688 Економіка, облік, фінанси та право: сучасні тенденції та перспективи розвитку в Україні та світі Роль фінансової безпеки сучасних підприємств м. Полтава, Україна document
3689 Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку в умовах інституційних перетворень глобального середовища Інформаційна безпека як стратегічна складова економічної безпеки підприємства м.Одеса, Україна document
3664 EASTERN EUROPEAN STUDIES: ECONOMICS, EDUCATION AND LAW Characteristic of the main properties of modern enterprises’ system economic security system Burgas, BULGARIA document.pdf
1158 Міжнародна науково-практична конференція Актуальні проблеми розвитку добровільного медичного страхування в Україні Болгарія document
2592 Міжнародна науково-практична конференція "Економіка, фінанси і управління в XXI столітті: Аналіз тенденцій та перспективи розвитку Фінансова стійкість страховика та умови її забезпечення Буковель - Київ document
2604 Міжнародна науково-практична конференція \ Страхове підприємництво як домінанта економічної безпеки підприємств Полтава, Україна document.pdf
2740 Євроінтеграційні та глобальні аспекти економічного розвитку України Критерії оцінки фінансової стійкості страховика Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
28946 Система економічної безпеки підприємств зв'язку : монографія

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
29016 Інтегральна оцінка системної ефективності економічної безпеки підприємства
29442 Вплив глобальних ризиків сучасності на функціонування підприємств

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
25536 Фінансова архітектура як основа фінансової безпеки підприємства

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (16)

ID Назва Рік
28941 Ризик-менеджмент як інструмент забезпечення стійкого функціонування підприємства в умовах невизначеності
28837 Особливості управління ризиками підприємств сфери зв'язку та інформатизації
28938 Детермінанти побудови фінансової архітектоніки підприємств зв'язку
28931 Методичний підхід до оцінки рівня економічної безпеки підприємств зв’язку
28840 Методологія побудови фінансової архітектоніки підприємств зв'язку
28936 Система інфокомунікаційного забезпечення підприємств зв'язку
28836 Аналіз методів оцінки рівня економічної безпеки підприємств
25545 Теоретичні аспекти управління ризиками підприємства
25533 Діалектика взаємозв’язку між структурними елементами системи економічної безпеки підприємства
25534 Економічна безпека підприємства: сутність та ознаки забезпечення
25546 Вплив ризиків на систему економічної безпеки підприємства в умовах циклічного розвитку економіки
25536 Фінансова архітектура як основа фінансової безпеки підприємства
25541 Актуальні загрози кадровій безпеці сучасний підприємств
25531 Поняття економічної безпеки підприємства в контексті різних методологічних підходів
20793 Механізм оцінки фінансової стійкості страховика засобами табличного процесора
13579 Економіко-правові засади оцінки ефектівності дивідендної політіки підприємства

Фахові видання, що затверджені МОН (21)

ID Назва Рік
28837 Особливості управління ризиками підприємств сфери зв'язку та інформатизації
28938 Детермінанти побудови фінансової архітектоніки підприємств зв'язку
28931 Методичний підхід до оцінки рівня економічної безпеки підприємств зв’язку
28862 Особливості функціонування підприємств в умовах циклічного розвитку економіки
28840 Методологія побудови фінансової архітектоніки підприємств зв'язку
28940 Розвиток інформаційного суспільства як домінанта інновацйіного зростання
28936 Система інфокомунікаційного забезпечення підприємств зв'язку
28836 Аналіз методів оцінки рівня економічної безпеки підприємств
25632 Напрями стійкого функціонування підприємства в умовах невизначеності
25545 Теоретичні аспекти управління ризиками підприємства
25533 Діалектика взаємозв’язку між структурними елементами системи економічної безпеки підприємства
25534 Економічна безпека підприємства: сутність та ознаки забезпечення
25546 Вплив ризиків на систему економічної безпеки підприємства в умовах циклічного розвитку економіки
25541 Актуальні загрози кадровій безпеці сучасний підприємств
25530 Синтез методологічних підходів як основа пізнання сутності економічної безпеки підприємства
25531 Поняття економічної безпеки підприємства в контексті різних методологічних підходів
22337 Генезис поняття ризику як економічної категорії
17346 Аналіз основних показників ефективності функціонування підприємств реального сектору економіки України
17419 Оцінка сучасного стану інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств реального сектора економіки України
13602 Аналіз методів оцінки фінансового стану підприємства
13579 Економіко-правові засади оцінки ефектівності дивідендної політіки підприємства

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (3)

ID Назва Рік
28862 Особливості функціонування підприємств в умовах циклічного розвитку економіки
27099 Тенденції розвитку інвестиційно-інноваційної безпеки України
20793 Механізм оцінки фінансової стійкості страховика засобами табличного процесора

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
57 Кафедра фінансів та економіки - 1 0

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету докторської дисертації (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
22 Сосновська Ольга Олександрівна Управління економічною безпекою підприємств зв'язку: теорія та методологія/ 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Державний університет телекомунікацій, докторантура - дистанційна форма навчання, 2018-2019 навчальний рік. Спеціалізована вчена рада Д 26.861.03 Державного університету телекомунікацій. document 2019

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
788 Модуль з ІКТ - document 08.11.2016
1065 Фаховий модуль (стажування) - document 21.11.2013
1443 Лідерський модуль - document 01.02.2017
2326 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 16.01.2018
3071 Дидактичний модуль Інший модуль document 08.04.2019
3206 ІКТ Інший модуль nakaz_397_03.06.2019.pdf 03.06.2019
3766 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 16.12.2019

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (4)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
107 Інноваційний педагогічний досвід Науково-методичний семінар Факультет інформаційних технологій та управління 03.11.2016 5
267 Науково-практичний тренінг "B-SHARKS" Науково-практичний тренінг Київський університет імені Бориса Грінченка 20.05.2016 5
291 Проблеми та перспективи управління в економічній та соціальній сфері Круглий стіл Факультет інформаційних технологій та управління 28.09.2016 5
300 Сучасна фінансова політика україни: проблеми та перспективи ІV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція Факультет інформаційних технологій та управління 23.11.2016 5

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
28792 Кваліфікаційна магістерська робота : навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня магістра галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
476 Злиття та поглинання компаній (5 курс, ФІК, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2019 397 03.06.2019

Затверджені робочі програми (15)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
1127 Бюджетна система Денна Бакалавр 1285 19.04.2016
1130 Інвестування Денна Бакалавр 1283 19.04.2016
1132 Податкова система Денна Бакалавр 1276 19.04.2016
4099 Бюджетна система Денна Бакалавр 0365/17 02.02.2017
4103 Міжнародні фінанси Денна Бакалавр 0369/17 02.02.2017
4104 Податкова система Денна Бакалавр 0370/17 02.02.2017
4492 Фінансові системи зарубіжних країн Денна Бакалавр 0748/17 03.02.2017
6277 Страхування Денна Бакалавр 2503/17 04.09.2017
6278 Податкова система Денна Бакалавр 2504/17 04.09.2017
6284 Місцеві фінанси Денна Бакалавр 2510/17 04.09.2017
6297 Податковий менеджмент Денна Бакалавр 2523/17 04.09.2017
6983 Податкова система Денна Бакалавр 0418/18 15.01.2018
6986 Страхування Денна Бакалавр 0421/18 15.01.2018
7307 Виробнича, переддипломна практика Денна Бакалавр 0740/18 15.01.2018
7309 Виробнича практика Денна Бакалавр 0742/18 15.01.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
178 Кафедра фінансів та економіки 4.4 20.05.2016
1439 Кафедра фінансів та економіки 4,49 12.01.2017
2281 Кафедра фінансів та економіки 4,98 27.12.2018
3026 Кафедра фінансів та економіки 4,97 28.12.2019

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
120 ФіКб-1-15-4.0д II 2 3 2016
356 ФіКб-1-15-4.0д III 2 3 2017-2018