Додаткові відомості

Освіта

З 2009 по 2013 роки – Київський
університет ім. Б. Грінченка, спеціальність: «Музичне мистецтво», кваліфікація:
бакалавр музичного мистецтва, вчитель музичного мистецтва, керівник дитячого
ансамблю.


З 2013 по 2015 роки – Київський
університет ім. Б. Грінченка, спеціальність: «Музичне мистецтво», кваліфікація:
магістр музичного мистецтва, викладач музичного мистецтва, викладач методики
музичного виховання.


З 2015 по 2018 роки навчання в аспірантурі Київського
університету ім. Б. Грінченка, спеціальність 13.00.02 - теорія та методика навчання "музика".

Перелік місць роботи

З 01.11.2011 по 01.09.2012 н.р працювала у СШ №5 Печерського
району м. Київ, обіймаючи посаду вчителя музики.
З 26.06.2014 по 10.08.2014 працювала у ДОЦ «Салют» м.
Бердянськ, обіймаючи посаду педагога-організатора.
З 01.09.2015 й донині викладач ЦК музики і хореографії
Київського університету імені Бориса Грінченка.


З 01.09.2018 й донині викладач приватного освітнього закладу "Гімназія А+".

Теми дисертацій (захищених)

 «Розвиток художньо-творчої синестезійності молодших
школярів на інтегрованих уроках музичного мистецтва».

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
0 0 0 2016.12.06 16:16:00 Перейти на сторінку link

Конференції (14)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4675 Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін Синестезія у сучасній науковій парадигмі Умань document
4671 Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття Художньо-творча синестезійність молодших школярів у «кольоровій» музиці Київ document
4673 Мистецький освітній простір у контексті формуванні сучасної парадигми освіти Синестезійність у творчій музичній діяльності молодших школярів Кропивницький document
4674 Особистість у виховному просторі зростання: від дитинства до юності Музична графіка у розвитку художньо-творчої синестезійності молодших школярів Київ document
4669 Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей Критерії розвитку художньо-творчої синестезійності молодших школярів на інтегрованих уроках музичного мистецтва Київ document
4668 Modern tendencies in the pedagogical science of Ukraine and Israel: the way to integration: 8th International conference Methods of development the colour perception of younger scool students Odesa document
4676 Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін Художньо-творча синестезійність молодшого школяра в умовах модернізації сучаної шкільної освіти Умань document
4670 Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття Педагогічні умови розвитку художньо-творчої синестезійності молодших школярів на інтегрованих уроках музичного мистецтва Київ document
4672 Актуальні проблеми мистецької освіти Художньо-творча синестезійність особистості в контексті інтеграції мистецтв Ніжин document
4677 Мистецький освітній простір у контексті формуванні сучасної парадигми освіти Структура художньо-творчої синестезійності молодших школярів на інтегрованих уроках музичного мистецтва Кропивницький document
4667 Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття Розвиток синестезійності молодших школярів як психолого-педагогічна проблема Київ document
4666 Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття Характерні особливості синестезійності молодших школярів на уроках музичного мистецтва Мукачево document
4665 Modern scientific researches and developments: theretical value and practical results Феномен синестезії як чинник інтеграції мистецтв Bratislava document
4664 Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку Розвиток полімодального сприйняття молодших школярів на інтегрованих уроках музики. Переяслав-Хмельницький document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
27518 Decomposition of Educational Objectives in the Context of Hermeneutic Experience of Future Music Teachers

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (6)

ID Назва Рік
29506 Художньо-творча синестезійність молодших школярів у «кольоровій музиці»
29925 The methodology for development of artistic and creative synaesthetic perception of younger school students on integrated lessons of musical art
23220 Педагогічні умови розвитку художньо-творчої синестезійності молодших школярів на інтегрованих уроках музичного мистецтва
29911 Художньо-творча синестезійність особистості в контексті інтеграції мистецтв
29922 The method of dramatization at the integrated music lessons
29504 Особливості використання методу драматизації на інтегрованих уроках музичного мистецтва

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
29642 Синестезійність у творчій музичній діяльності молодших школярів
29643 Асоціативне мислення у розвитку художньо-творчої синестезійності молодших школярів
29640 Музика і колір у розвитку художньо-творчої синестезійності молодших школярів
29509 Музична графіка у вихованні художньо-творчої синестезійності молодших школярів
29920 Структура художньо-творчої синестезійності молодших школярів на інтегрованих уроках музичного мистецтва
29911 Художньо-творча синестезійність особистості в контексті інтеграції мистецтв

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (2)

ID Назва Рік
29505 СИНЕСТЕЗІЙНЕ СПРИЙНЯТТЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ
29911 Художньо-творча синестезійність особистості в контексті інтеграції мистецтв

Керівництво науковим гуртком (2)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації Нарахований бал
61 Консонанс Упродовж 2016 року (1 раз на місяць) 13 03.12.2016 2
126 Консонанс упродовж 2017 року (1-3 рази на місяць) 18 18.03.2017 2

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
10 Decomposition of Educational Objectives in the Context of Hermeneutic Experience of Future Music Teachers службова 2018

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
92 ЦК музики і хореографії - 1 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра h-індекс (без самоцитування) Нарахований бал Дата створення Посилання
306 Університетський коледж ЦК музики і хореографії 0 5 21.11.2019 https://www.researchgate.net/profile/Oksana_Rakhmanova2

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
54

Олексюк Ольга Миколаївна, доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри музикознавства
та музичної освіти Інституту мистецтв Київського університету ім. Бориса
Грінченка

«Розвиток художньо-творчої синестезійності молодших школярів на інтегрованих уроках музичного мистецтва»/ 13.00.02 – теорія та методика навчання музики Київський університет ім. Бориса Грінченка, Інститут мистецтв, кафедра музикознавства та музичної освіти; денна форма навчання; 2015-2018 н.р. Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка document 2019

Підвищення кваліфікації (1)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3188 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 20.06.2019

Викладацька діяльність

Затверджені робочі програми (9)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
1744 Елементарна теорія музики Денна Молодший спеціаліст 2303 22.09.2016
1750 Музична грамота Денна Молодший спеціаліст 2429 22.09.2016
1756 Українська народно-музична творчість Денна Молодший спеціаліст 2446 22.09.2016
5760 Українська музична література Денна Молодший спеціаліст 2014/17 04.09.2017
5762 Українська музична література Денна Молодший спеціаліст 2016/17 04.09.2017
5764 Елементарна теорія музики Денна Молодший спеціаліст 2018/17 04.09.2017
5769 Українська народно-музична творчість Денна Молодший спеціаліст 2024/17 04.09.2017
5771 Музична грамота Денна Молодший спеціаліст 2231/17 04.09.2017
5784 Історія мистецтв Денна Молодший спеціаліст 2019/17 04.09.2017

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
346 Університетський коледж 4,45 23.12.2016
878 ЦК музики і хореографії 4,30 29.12.2017
1739 ЦК музики і хореографії 4,30 22.12.2018
3018 ЦК музики і хореографії 4,67 28.12.2019