Додаткові відомості

Освіта
1979 - НДПУ імені Миколи Гоголя
1985 - КДУ імені Тараса Шевченка
Перелік місць роботи

- Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка;

- Центральний інститут удосконалення вчителів МНО;

- Київський національний лінгвістичний університет;

-Український національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова;

- Інститут педагогіки АПНУ;

- Український центр оцінювання якості освіти

Теми дисертацій (захищених)
"Семантическая трансформация и текстообразующие функции доминатных текстовых единиц (на м-ле художественной прозы Василия Шукшина, Валентина Распутина, Юлиана Семёнова, Юрия Бондарева)
Громадська активність
1) Президент Української асоціації викладачів зарубіжної літератури.
2) Співголова Експертної ради Міжнародного інтелектуального проекту "Sunflower"

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
67 5 1 2017.11.18 20:48:44 Перейти на сторінку link

Конференції (18)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
2151 Міжнародна науково-практична конференція «Українська мова як чинник національної державності» «Українська словесність і державність: постколоніальний контент-аналіз Чернігів document
2083 Міжнародний круглий стіл “Презентація та наукова інтерпретація українсько-болгарської антології європейського верлібру “Вільний вітер” / “Волен вятър”» Традиції європейського верлібру в сучасній рецепції (українсько-болгарська антологія “Вільний вітер” / “Волен вятър”») Київський університет імені Бориса Грінченка document
2084 Адам Міцкевич і Віктор Гюго vs Олександр Пушкін і Микола І: постколоніальна візія ідейно-естетичної полеміки Адам Міцкевич і Віктор Гюго VS Олександр Пушкін і Микола І, або Сучасний погляд на розв’язку однієї «дружби-ворожнечі» Київ, Будинок письменників НСПУ document.pdf
2085 "Тичина - Маланюк: залишатись ч емігрувати?" "Соняшний кларнет" vs "пофарбована дудка" : полеміка емігранта із залишенцем Київ, Будинок-музей Павла Тичини document
1217 Вивчення зарубіжної літератури як засіб плекання українства Літературна освіта та новітні інтелектуальні змагання Київ, будинок-музей ім. Михайла Булгакова (Андріївський узвіз, 13) document
1216 Шкільна літературна освіта: вчора, сьогодні, завтра Шляхи розвитку літературної освіти в Україні: тренди й треші Київ, УДПУ ім. М.П.Драгоманова document
1214 Формування самодостатньої особистості на уроках української мови та літератури Перспективи літературної освіти Київ, КУБГ document
1218 Спрямування освітнього процесу в ЗНЗ на формування ключових компетентностей Новітні інтелектуальні змагання і підвищення якості літературної освіти М. Одеса document
288 'Павло Тичина у вимірах сучасності' Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 125-річчю від дня народження Павла Тичини Між “соняшним кларнетом” та “пофарбованою дудкою”: постколоніальна репрезентація творчості Павла Тичини в літературному каноні та курикулумі м, Чернігів document
279 Питання мови, справа буття нації Європейське мовне законодавство і чинний механізм реалізації статусу української мови як державної Чернігів document
280 Всеукраїнський науково-практичний семінар методистів зарубіжної літератури обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти «Вивчення класичної і сучасної літератури зарубіжних країн у просторі культури: вітчизняні традиції й новітні підходи» «Селекція літературних творів для шкільного вивчення як наукова проблема» Полтава, 19-20 листопада 2015 року document
281 Всеукраїнський семінар методистів української мови і літератури обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти з питань проведення ДПА і ЗНО у 2016 році “Психометрія та специфіка зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури 2015 року” Міністерство освіти і науки України (Київ, проспект Перемоги, 10), 25 лютого 2015 року document
282 Міжнародний круглий стіл до 201-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка на тему 'Всесвіт Тараса Шевченка' “Тарас Шевченко як центр канону: авторефлексія” Кивський національний університет імені Тараса Шевченка document
283 Всеукраїнський семінар методистів світової літератури обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти 'Вивчення зарубіжної літератури в контексті сучасності' “Предмет “Зарубіжна література” в середній школі: історія – сучасний стан – прогнози (контент-аналіз куррикулуму)” Міністерство освіти і науки України (Київ, проспект Перемоги, 10), 15 квітня 2015 року document
284 V Міжнародна науково-методична конференція «Освітні вимірювання – 2015. Реформування зовнішнього незалежного оцінювання: методологія, модель, основні складові» 'Використання тестів поглибленого рівня на ЗНО з літератури: досвід і перспективи” Одеський національний університет ім, І. Мечникова, 30 вересня - 02 жовтня 2015 року document
285 Міжнародна науково-практична конференція до Дня української писемності і мови 'Українська мова як чинник національної державності' “Кирило-Мефодіївська традиція в українській духовній культурі і актуальні проблеми сучасної літературної освіти” Чернігів, 12-13 листопада 2015 року document
286 Всеукраїнська науково-практична конференція 'Комунікаційні стратегії сучасної школи' “Інформаційні технології в сучасній літературній освіті: курикулум і новітні освітні вимірювання” Національна парламентська бібліотека (Київ), 27-28 листопада 2015 року document
287 Всеукраїнський літературознавчий круглого столу 'Екранізація як інтерпретація: на межі мистецтва і літератури' “Діалог “Великого Німого” з “Великим Сліпим”? (полісемія соматичних кодів у художній літературі та кінематографі)” КУБГ, 08-09 грудня 2015 року document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
16678 "Пісня єднання": спроба прогнозу
11900 Поглиблене вивчення літератури і новітні педагогічні вимірювання
7484 Освітні вимірювання і поглиблене вивчення літератури
8285 Літературний канон і куррикулум літературної освіти: український шлях

Фахові видання, що затверджені МОН (11)

ID Назва Рік
18987 Спочатку було слово
19874 Використання античного інтеpтексту в творчій парадигмі Ліни Костенко: інтенції, традиції, новаторство
18832 Уславлений дует китайської поезії
16408 «Сини вічності і слави»: мотив “exegi monumentum” у творчості В. Шекспіра та його наступників
17631 Поглиблене вивчення літератури
 і тести поглибленого рівня: освіта для еліти?..
11543 Надгробків царських мармурові плити переживе потужний мій рядок?" (авторефлексія геніїв на порозі Канону)
11540 Концепція методичної школи Ніли Волошиної і поглиблене вивчення творчості Тараса Шевченка
7484 Освітні вимірювання і поглиблене вивчення літератури
7256 Реалізація семантичного потенціалу художнього тексту як фермент якості ЗНО
8285 Літературний канон і куррикулум літературної освіти: український шлях
8284 Літературний канон і курикулум літературної освіти: світовий досвід

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (26)

ID Назва Рік
20763 Йоганн Вольфганг Гете. Штюрмерська лірика
19037 Залишитись чи емігрувати? Тичина & Маланюк
20762 Вільям Шекспір. «Ромео і Джульєтта» (творча історія на тлі доби Ренесансу)
19860 Нова парадигма літературної освіти в Україні крізь призму SWOT–аналізу
18834 Свобода vs рабство: постколоніальна інтерпретація ідейно-естетичної полеміки А.Міцкевича з О.Пушкіним
15581 Адам Міцкевич і Віктор Гюго VS Олександр Пушкін і Микола І, або Сучасний погляд на розв’язку однієї «дружби-ворожнечі»
18833 "Пісня єднання": спроба прогнозу
14853 Селекція літературних творів для шкільних програм як методична проблема
15512 Європейське мовне законодавство і чинний механізм реалізації статусу української мови як державної
15552 І Міжнародна інтелектуальна гра зі світової літератури "Sunflower"
18264 Вивчення зарубіжної літератури як засіб плекання українства (Підвищення якості літературної освіти та інтелектуальні змагання "Sunflower")
11934 Селекція літературних творів для шкільного вивчення як методична проблема
11900 Поглиблене вивчення літератури і новітні педагогічні вимірювання
10568 Використання тестів поглибленого рівня на ЗНО з літератури: досвід і перспективи
12039 Психометрія та специфіка зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури 2015 року
12108 “Діалог “Великого Німого” з “Великим Сліпим”? (полісемія соматичних кодів у художній літературі та кінематографі)”
10150 Українська освіта: анамнез - діагноз - ліки
7257 До 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка. Тарас Шевченко і український літературний канон
5334 Поглиблене вивчення творчості Тараса Шевченка в компаративному аспекті
12160 Поглиблене вивчення творчості Тараса Шевченка в компаративному аспекті
6202 Профілізація чи профанізація освіти?
10678 Тарас Шевченко і український літературний канон (традиційність і новаторство поетичної саморефлексії)
7109 Класика vs кітч: літературный канон і літературна освіта
8276 Неканонічний погляд на літературний канон і каноноборство
6317 Література постмодернізму: шрихи до портрету
14859 Literature of postmodernism: beyond different sides

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації Нарахований бал
77 філологічна студія «Мельпомена» Щомісяця 6 всеукраїнський 07.03.2017 3

Керівництво творчим, театральним гуртком (1)

ID Назва спортивної секції, назва команди Період роботи секції, команди Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації Нарахований бал
3 Філологічна студія «Мельпомена» 2016-2017 н.р. 12 міжнародний 04.10.2016 5

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
166 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 22.05.2015
529 Лідерський модуль Інший модуль document 15.04.2015
931 Модуль з ІКТ Інший модуль 392 від 12.06.2017.pdf 12.06.2017
1239 Дидактичний модуль Інший модуль document 23.06.2015

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (5)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
39 «Jak podanie ręki /Як рукостискання» Презентація польсько-української поетичної збірки Київський університет імені Бориса Грінченка 03.10.2016 2
40 «Українська писемність і українська державність: вчора, сьогодні, завтра» Науково-практичний колоквіум Київський університет імені Бориса Грінченка 09.11.2016 2
41 Вікіпедія – енциклопедія для мільйонів Семінар-вікітренінг для співробітників КУБГ, вчителів, аспірантів, магістрантів Київський університет імені Бориса Грінченка 15.04.2016 2
190 Видання науково-методичного часопису “Manuscript: класична спадщина і сучасний літературний процес» (в електронному форматі, дві Електронне фахове видання м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б 24.11.2016 10
987 Організація і проведення Вікітренінгу (США-Україна) для педагогів із використанням та редагуванням Вікіпедії Тренінг Інститут філології м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б 15.04.2016 10

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (15)

ID Назва Рік
19859 Зарубіжна література. 9 клас
20797 Зарубіжна література: хрестоматія для 9 класу шкіл з українською мовою навчання
15676 Антична література : підручник для студентів
16371 Зарубіжна література епохи Просвітництва
6053 Література Середньовіччя
5667 Євген Маланюк
5649 Михайло Драй-Хмара (нарис життя та творчості)
5849 Антична література
7233 Зарубіжна література: академічний рівень, профільний рівень : підручник для профільних 11 класів (гриф МОНУ)
7195 Зарубіжна література: академічний рівень, профільний рівень : підручник для профільних 10 класів (гриф МОНУ)
7230 Зарубіжна література: рівень стандарту : підручник для профільних 10 класів (гриф МОНУ)
7153 Зарубіжна література: рівень стандарту : підручник для профільних 11 класів (гриф МОНУ)
7459 Зарубіжна література. Підручник для 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів України (гриф МОНУ)
7478 Зарубіжна література. Підручник для 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів України (гриф МОНУ)
18885 Філологічний аналіз художнього тексту

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
15446 Зарубіжна література: підручник до 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
15604 Тестовий зошит для абітурієнтів, учасників І Міжнародних інтелектуальних змагань "Sunflower"
5713 Менандр (еллінський комедіограф)

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
174 Історія зарубіжної літератури (1 курс, з.ф.н.) Інститут філології Бакалавр Заочна 2015 255 03.06.2015
324 Історія зарубіжної літератури (1 курс) Інститут філології Бакалавр Денна 2017 392 12.06.2017

Використання ЕНК (4)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Дата оцінювання
44 Інститут філології Історія зарубіжної літератури (1 курс) Бакалавр Денна 2 5 25.11.2016
89 Інститут філології Зарубіжна література ХХ-ХХІ ст. (5 курс, ФІНм) Магістр Денна 2 5 25.11.2016
304 Інститут філології Історія зарубіжної літератури (1 курс, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 2 не оцінено 30.12.2016
346 Інститут філології Зарубіжна література ХХ-ХХІ ст. (5 курс, Ф(А), з.ф.н.) Магістр Заочна 3 не оцінено 30.12.2016

Затверджені робочі програми (11)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
309 Історія зарубіжної літератури Денна Бакалавр 1772 27.09.2016
310 Історія зарубіжної літератури Денна Бакалавр 1776 27.09.2016
325 Зарубіжна література ХХ-ХХІ ст. Денна Магістр 1782 27.09.2016
329 Історія світової літератури: Література Стародавнього Сходу, Історія зарубіжної літератури Денна Бакалавр 1766 27.09.2016
496 Історія світової літератури кінця ХХ - початку ХХІ ст. в компаративному аспекті Денна Магістр 0149 09.02.2016
3846 Історія світової літератури кінця ХХ - початку ХХІ ст. в компаративному аспекті Денна Магістр 0111/17 09.02.2017
3847 Теорія та історія сучасного літературного процесу: Історія світової літератури кінця ХХ - початку ХХІ ст. в компаративному аспекті Денна Магістр 0112/17 09.02.2017
4989 Зарубіжна література ХХ-ХХІ ст. Денна Магістр 1210/17 07.09.2017
4990 Актуальні проблеми літературознавства: Зарубіжна література ХХ-ХХІ ст. Денна Магістр 1209/17 07.09.2017
4991 Світова література ХХ - ХХІ ст.: Зарубіжна література ХХ - ХХІ ст. Денна Магістр 1211/17 07.09.2017
4996 Історія світової літератури: Історія зарубіжної літератури Денна Бакалавр 1216/17 07.09.2017

Рейтинг викладачів серед студентів (1)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
387 Кафедра світової літератури 4,68 29.12.2016