Додаткові відомості

Освіта
У 2002 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність «Романо-германські мови і література», кваліфікація філолог, викладач іспанської та англійської мов і літератури, диплом магістра з відзнакою
Перелік місць роботи
2010-2015: Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Інститут філології та масових комунікацій, доцент кафедри іноземної філології та перекладу
Теми дисертацій (захищених)
Соціопрагматичні та когнітивні аспекти сучасного дискурсу преси Іспанії
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
0 0 0 2021.09.23 10:50:08 Перейти на сторінку link

Конференції (6)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
5248 ХII Міжнародна науково-практична конференція “IMPACT OF MODERNITY ON SCIENCE AND PRACTICE” Concept mapping strategy in students' foreign language learning academic performance Едмонтон, Канада document
4279 VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція Polyparadigmal Scope of Modern Linguistics м. Дніпро document
4048 ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Маріупольський молодіжний науковий форум: традиційні й новітні аспекти дослідження і викладання іноземних мов і літератури» АНГЛОМОВНИЙ МАТЕМАТИЧНИЙ ДИСКУРС У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ Маріупольський державний університет, м. Маріуполь document.pdf
1148 IV науково-методичний семінар 'Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах' Особливості формування соціокультурної компетенції студентів-правознавців Київський Університет імені Бориса Грінченка, Гуманітарний інститут document
1147 ХІ Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених 'Молодь:освіта, наука, духовність' Методичні принципи формування соціокультурної компетенції перекладача Відкритий міжнародний університет розвитку людини 'Україна', Інститут філології та масових комунікацій document
1146 IX Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених 'Молодь: освіта, наука, духовність' Труднощі перекладу аналітичної статті на політичну тематику Відкритий міжнародний університет розвитку людини 'Україна', Інститут філології та масових комунікацій document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
36681 Інтенсифікація процесу навчання іноземної мови студентів непрофільних спеціальностей за допомогою технологій візуалізації змістового компоненту
32331 Командна діяльність у процесі вивчення іноземної мови через віртуальне освітнє середовище ВНЗ за інноваційною методикою "навчання на основі викликів"
31644 Концептуальне мапування як лінгвокогнітивна стратегія категоризації номінативних одиниць
27932 Лінгвокогнітивні аспекти англомовного математичного дискурсу
26464 Інформаційно-комунікаційні технології в особистісно орієнтованій навчальній діяльності вчителя на практичних заняттях з іноземної мови у вищій школі

Фахові видання, що затверджені МОН (5)

ID Назва Рік
36681 Інтенсифікація процесу навчання іноземної мови студентів непрофільних спеціальностей за допомогою технологій візуалізації змістового компоненту
32331 Командна діяльність у процесі вивчення іноземної мови через віртуальне освітнє середовище ВНЗ за інноваційною методикою "навчання на основі викликів"
31644 Концептуальне мапування як лінгвокогнітивна стратегія категоризації номінативних одиниць
26464 Інформаційно-комунікаційні технології в особистісно орієнтованій навчальній діяльності вчителя на практичних заняттях з іноземної мови у вищій школі
14002 Елементи фреймового аналізу наукових текстів

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (7)

ID Назва Рік
31217 Cтратегія концептуального мапування в навчальній діяльності студентів з вивчення іноземних мов
31644 Концептуальне мапування як лінгвокогнітивна стратегія категоризації номінативних одиниць
27637 Поліпарадигмальний вимір сучасної лінгвістики
26959 Англомовний математичний дискурс у контексті сучасної лінгвістики
20096 Формування психофізіологічних механізмів аудіювання профорієнтованого тексту
15496 Поліпарадигмальний простір сучасної лінгвістики
15492 Особливості формування соціокультурної компетенції студентів-правознавців

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
234 Факультет права та міжнародних відносин Кафедра іноземних мов 0 0.6 2020 https://www.researchgate.net/profile/Inna_Shkarban

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (8)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1098 Фаховий модуль (стажування) - document 17.11.2017
1510 Лідерський модуль - document 21.04.2017
1818 Модуль з ІКТ - document 01.12.2017
2451 Дидактичний модуль Інший модуль document 03.10.2018
3818 ІКТ Інший модуль Наказ_серт_ЕНК_20_12_19.docx 21.12.2019
3891 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_176_04.03.20.pdf 04.03.2020
4086 Модуль ІКТ Інший модуль document 22.05.2020
4233 інше Інший модуль document 06.08.2020

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
641 Іноземна мова (1 курс, МАТ, денна) Факультет права та міжнародних відносин Бакалавр Денна 2019 882 21.12.2019
680 Іноземна мова професійного спрямування (5 курс, МАТ, денна) Факультет права та міжнародних відносин Магістр Денна 2020 176 04.03.2020
827 Перша іноземна мова (англійська) (1-2 курс, ІСТ, денна) Факультет права та міжнародних відносин Бакалавр Денна 2020 706 11.11.2020

Використання ЕНК (7)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5113 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова (1 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 10 27.12.2019
5138 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова професійного спрямування (5 курс, МАТ, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 27.12.2019
6372 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова (1 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
6418 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова професійного спрямування (5 курс, МАТ, денна) Магістр Денна 8 5 10 10.12.2020
6698 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародні екзамени з англійської мови (2 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7549 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародні екзамени з англійської мови (2 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 10.12.2020
7650 Факультет права та міжнародних відносин Перша іноземна мова (англійська) (1-2 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
212 Кафедра іноземних мов 4.2 20.05.2016
1541 Кафедра іноземних мов 4,89 12.01.2017
2386 Кафедра іноземних мов 4,81 28.12.2018
3293 Кафедра іноземних мов 4,87 28.12.2019
4167 Кафедра іноземних мов 4,64 28.12.2020