Додаткові відомості

Освіта
Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка, 1993 рік
Перелік місць роботи
науково-педагогічний стаж - 26 років
Теми дисертацій (захищених)
докторська дисертація - "Громадянське суспільство: ідея та механізм здійснення (соціально-філософський аналіз)"
кандидатська дисертація - "Стратегема сталого розвитку суспільства (соціально-філософський аналіз)"
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
111 6 3 2021.10.17 11:32:50 Перейти на сторінку link

Конференції (7)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4930 Доба Ярослава Мудрого: тисячолітній досвід українського державотворення Образ "філософа-любомудра" в традиції давньоруських книжників Київ document
4929 Україна і Польща: європейський досвід полікультурності та добросусідства Співпраця кафедри філософії Київського університету імені Бориса Грінченка з колегами з польських університетів у 2017-2019 роках Київ document
4453 Системний аналіз в управлінні: міжгалузеві дослідження СИНЕРГІЯ ОСВІТНІХ ПРОЦЕСІВ У СУЧАСНІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ м. Київ document.pdf
2385 Особистісні та ситуативні детермінанти здоров'я Екологія людини як предмет філософсько-психологічних досліджень Вінниця document.pdf
2790 Філософські обрії сьогодення Феномен інтелігенції в контексті становлення патріотичної свідомості м. Херсон document.PDF
2877 Вплив віри бахаї на сучасні релігійні тенденції у світі член програмного комітету м. Київ, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України document.pdf
2878 Російсько-український конфлікт як прояв "гібридної війни" "Гібридна війна" як категорія філософського дискурсу м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
29786 Складні питання історичної пам'яті у парадигмі діалогічності культур
24254 Вітчизняна інтелігенція як ідеолог національного патріотизму

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (8)

ID Назва Рік
36905 Культура управління знаннями в європейській системі вищої освіти
35260 Ідея живого в релігійно-філософському дискурсі
31401 Импликация системного управления качеством в украинских высших учебных заведениях: международный опыт
33486 Теологічна антроплогія: відкриті питання грецької духовної традиції
26911 Аксіологічні детермінанти вчення про «живе» в сучасному біоетичному дискурсі
27759 Регуляторні фукнції освіти в поведінкових моделях
31142 Феномен відеоігрової культури в сучасному суспільстві
23936 Основні підходи до визначення сутності концепту "живого"

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (10)

ID Назва Рік
34915 Основні підходи до дослідження феномену міста як соціальної системи
36733 Управління знаннями як основа якості вищої освіти
32521 Філософсько-освітні аспекти відеоігрової діяльності в умовах онлайн-навчання
32518 Феномен історичної пам’яті в контексті ґенези історичної методології
31180 Відеоігри як засіб підвищення мотивації студентів
28492 Основні герменевтичні підходи до інтерпретації відеоігор
24216 Основні підходи до визначення концепту "Відеогри" як елементу сучасного наукового дискурсу
21963 Феномен "живого" в контексті сучасного православного дискурсу
18806 Вітчизняна інтелігенція як ідеолог національного патріотизму
13535 Феномен освіти в транзитивному суспільстві

Фахові видання, що затверджені МОН (16)

ID Назва Рік
36905 Культура управління знаннями в європейській системі вищої освіти
34915 Основні підходи до дослідження феномену міста як соціальної системи
36733 Управління знаннями як основа якості вищої освіти
31401 Импликация системного управления качеством в украинских высших учебных заведениях: международный опыт
32521 Філософсько-освітні аспекти відеоігрової діяльності в умовах онлайн-навчання
32518 Феномен історичної пам’яті в контексті ґенези історичної методології
32520 Феномен живого в релігійно-філософських ідеях східної патристики
28035 Освітній потенціал відеоігор: світоглядно-методологічні засади
31141 Поняття громадянського суспільства в контексті сучасного цивілізаційного розвитку
27753 Топос міста у відеоіграх
27345 Трансформація консолідуючих ціннісних орієнтацій сучасного українського студентства
26070 Проблеми аксіології та термінології в сучасних культурологічних дослідженнях
26068 Феномен відеогри в соціальному бутті сучасної людини
21962 Освітній потенціал православного віровчення про "живе"
18806 Вітчизняна інтелігенція як ідеолог національного патріотизму
13535 Феномен освіти в транзитивному суспільстві

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (9)

ID Назва Рік
36615 Відеогра як засіб формування креативності у дітей
31406 Роль гри в освіті: світоглядно-методологічні засади
27470 Освітні аспекти відеоігор
27595 Поведінкові стратегії освіти в контексті миротворення
22062 Інтелігенція як суб’єкт ідеології національного патріотизму
22411 Феномен інтелігенції в контексті становлення патріотичної свідомості
20418 Інтелігенція як суб’єкт ідеології національного патріотизму
14506 До питання інтелігенції як суб'єкта суспільних відносин
14396 Трансформації освіти в сучасному соціокультурному просторі

Індексування публікацій у Scopus, WoS (3)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
5 Основні підходи до визначення сутності концепту "живого" http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/23936/ 2018
29 Феномен відеоігрової культури в сучасному суспільстві http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31142/ 2020
85 The Idea of Living in Religious-Philosophical Discourse https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/35260/ 2021

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
36 57209731520 4 2 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57209731520&zone=

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
20 Кафедра філософії Y-5625-2018 4 1 https://publons.com/researcher/1809657/aleksandr-horban/

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
411 Історико-філософський факультет Кафедра філософії 6.73 30.08 2020 https://www.researchgate.net/profile/Olexandr_Horban

Забезпечення виходу періодичного наукового видання Університету, що входить до категорії Б Переліку наукових видань, затвердженого МОН України (1)

ID Підрозділ Назва видання Тип відповідальності Роль у виданні Випуск Дотримання графіка виходу випуску та принципів академічної доброчесності Рік
34 Історико-філософський факультет Освітологічний дискурс Зміст Головний редактор Том 32 № 2 Дотримано 2021

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
131 Поняття громадянського суспільства в контексті сучасного цивілізаційного розвитку фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31141/ 2020
198 Відеоігри як засіб підвищення мотивації студентів наукове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31180/ 2020

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
213 Collegium Civitas, м.Варшава, Польща Наукове стажування 08.11-18.12.2020 Катаржина Манєвська, проректор з міжнародної діяльності Учасник програми document

Заявки на колективні гранти (2)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
154 TSPAS Еразмус + К2 Коллективний - 2018
605 Академічні цінності вищої освіти Литовської Республіки та України в контексті цифрового викладання і навчання Спільний грант Міністерства освіти і науки України, Міністерства освіти, науки та спорту Литовської Республіки і Науково-дослідної ради Литви для реалізації науково-дослідних проєктів у 2022‑2023 рр. Коллективний - 2021

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (11)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
203 Дидактичний модуль - document 29.04.2016
204 Лідерський модуль - document 29.04.2016
205 Дослідницький модуль - document 20.04.2016
206 Модуль з ІКТ - document 14.11.2017
1532 Фаховий модуль (стажування) - document 28.04.2017
2475 Модуль з ІКТ Інший модуль 05-06_18_sert_kurs.pdf 04.09.2018
3098 ІКТ Інший модуль наказ № 322.pdf 10.05.2019
3682 Дослідницький модуль Інший модуль nakaz_807_25.11.2019.pdf 25.11.2019
3938 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_212_02.04.2020.pdf 02.04.2020
4913 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 18.12.2020
5196 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_181_05.03.21.pdf 05.03.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
527 Науково-методичний семінар «Навчання на основі дослідження: досвід та іновації». Науково-методичний семінар Історико-філософський факультет 30.11.2016 3

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (3)

ID Назва Рік
30803 Філософія права. Навчально-методичний посібник
30804 Філософські студії. Навчально-методичний посібник
14344 Комплексний кваліфікаційний екзамен з фахових дисциплін: методичні вказівки щодо підготовки і проведення державного екзамену.

Сертифіковані ЕНК (12)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
338 Філософські студії (2 курс, МАТ, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2017 741 14.11.2017
357 Філософія любові (3 курс, КВД, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2018 264 16.04.2018
379 Філософія (4 курс, ФА, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2018 549 04.09.2018
394 Актуальні проблеми історії філософії (5 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2018 736 13.11.2018
395 Актуальні проблеми історії філософії (6 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2018 736 13.11.2018
445 Філософія освіти (5 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2019 322 10.05.2019
547 Філософія політики та права (5 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2019 605 20.09.2019
634 Філософія економіки (5 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2019 882 21.12.2019
638 Аналітика соціальних процесів: Філософія інформації, Філософія економіки (2 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2019 882 21.12.2019
711 Філософські студії (3 курс, МЕН, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2020 212 02.04.2020
747 Філософські студії (1 курс, ІСТ, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2020 282 26.05.2020
881 Філософські студії (3 курс, МВСК, МВРС, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2020 821 31.12.2020

Використання ЕНК (32)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
3626 Історико-філософський факультет Актуальні проблеми історії філософії (5,6 курс) Магістр Денна 8 10 25 28.12.2018
4031 Історико-філософський факультет Філософія (4 курс) Бакалавр Денна 6 9 25 28.12.2018
4033 Історико-філософський факультет Філософія (5 курс, ФА, заочна) Магістр Заочна 3 9 не враховується 28.12.2018
4038 Історико-філософський факультет Філософія любові (3 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 4 10 25 28.12.2018
4042 Історико-філософський факультет Філософські студії (2 курс) Бакалавр Денна 10 9 25 28.12.2018
4988 Історико-філософський факультет Актуальні проблеми історії філософії (5 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується 27.12.2019
5879 Історико-філософський факультет Філософія економіки (5 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 7 5 10 27.12.2019
5884 Історико-філософський факультет Філософія освіти (5 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 6 5 10 27.12.2019
5886 Історико-філософський факультет Філософія політики та права (5 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 6 5 10 27.12.2019
5891 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 6 5 не враховується 27.12.2019
5893 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, ЖУР, заочна) Бакалавр Заочна 8 4 не враховується 27.12.2019
5895 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 27.12.2019
5898 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 27.12.2019
6068 Історико-філософський факультет Актуальні проблеми історії філософії (5 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 9 5 не враховується 10.12.2020
6070 Історико-філософський факультет Актуальні проблеми історії філософії (6 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
6079 Історико-філософський факультет Аналітика соціальних процесів (2 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
7301 Історико-філософський факультет Філософія економіки (5 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
7302 Історико-філософський факультет Філософія і методологія наукової діяльності (1 курс, АСП) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
7311 Історико-філософський факультет Філософські студії (2 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
7319 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, ЖУР, заочна) Бакалавр Заочна 9 5 не враховується 10.12.2020
7320 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, МВРС, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
7321 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, МВСК, МВРС, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 10.12.2020
7322 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 9 5 10 10.12.2020
7329 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, ФІЯ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
7330 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, ФК, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
7336 Історико-філософський факультет Філософські студії: Філософія (2 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 6 5 не враховується 10.12.2020
7337 Історико-філософський факультет Філософські студії: Філософія (3 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
7778 Історико-філософський факультет Практична філософія (2-3 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 6 5 не враховується 10.12.2020
8128 Історико-філософський факультет Філософія політики та права (5 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
8194 Історико-філософський факультет Філософські студії (1 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 10.12.2020
8257 Історико-філософський факультет Філософські студії (2 курс, МАТ, КБ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
8853 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
51 Кафедра філософії 4,7 20.05.2016
1050 Кафедра філософії 4,92 12.01.2017
1905 Кафедра філософії 4,56 26.12.2018
2581 Кафедра філософії 4,53 28.12.2019
3639 Кафедра філософії 4,87 28.12.2020

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
34 Курбонова Наргіза Фахріддінівна V Філософські науки I 2017
95 Малецька Марія Олександрівна II Соціологія I 2019