Додаткові відомості

Освіта
Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка, 1993 рік
Перелік місць роботи
науково-педагогічний стаж - 24 роки
Теми дисертацій (захищених)
докторська дисертація - "Громадянське суспільство: ідея та механізм здійснення (соціально-філософський аналіз)"
кандидатська дисертація - "Стратегема сталого розвитку суспільства (соціально-філософський аналіз)"
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
9 2 0 2019.10.16 10:27:45 Перейти на сторінку link

Конференції (4)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
2385 Особистісні та ситуативні детермінанти здоров'я Екологія людини як предмет філософсько-психологічних досліджень Вінниця document.pdf
2790 Філософські обрії сьогодення Феномен інтелігенції в контексті становлення патріотичної свідомості м. Херсон document.PDF
2877 Вплив віри бахаї на сучасні релігійні тенденції у світі член програмного комітету м. Київ, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України document.pdf
2878 Російсько-український конфлікт як прояв "гібридної війни" "Гібридна війна" як категорія філософського дискурсу м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
24254 Вітчизняна інтелігенція як ідеолог національного патріотизму

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
26911 Аксіологічні детермінанти вчення про «живе» в сучасному біоетичному дискурсі
27759 Регуляторні фукнції освіти в поведінкових моделях
23936 Основні підходи до визначення сутності концепту "живого"

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
24216 Основні підходи до визначення концепту "Відеогри" як елементу сучасного наукового дискурсу
21963 Феномен "живого" в контексті сучасного православного дискурсу
18806 Вітчизняна інтелігенція як ідеолог національного патріотизму
13535 Феномен освіти в транзитивному суспільстві

Фахові видання, що затверджені МОН (8)

ID Назва Рік
27753 Топос міста у відеоіграх
26825 Трансформація консолідуючих ціннісних орієнтацій сучасного українського студенства
27345 Трансформація консолідуючих ціннісних орієнтацій сучасного українського студентства
26070 Проблеми аксіології та термінології в сучасних культурологічних дослідженнях
26068 Феномен відеогри в соціальному бутті сучасної людини
21962 Освітній потенціал православного віровчення про "живе"
18806 Вітчизняна інтелігенція як ідеолог національного патріотизму
13535 Феномен освіти в транзитивному суспільстві

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (7)

ID Назва Рік
27470 Освітні аспекти відеоігор
27595 Поведінкові стратегії освіти в контексті миротворення
22062 Інтелігенція як суб’єкт ідеології національного патріотизму
22411 Феномен інтелігенції в контексті становлення патріотичної свідомості
20418 Інтелігенція як суб’єкт ідеології національного патріотизму
14506 До питання інтелігенції як суб'єкта суспільних відносин
14396 Трансформації освіти в сучасному соціокультурному просторі

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
5 Основні підходи до визначення сутності концепту "живого" http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/23936/ 2018

Заявки на отримання грантів (1)

ID Назва проекту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
154 TSPAS Еразмус + К2 Коллективний - 2018

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (9)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
203 Дидактичний модуль - document 29.04.2016
204 Лідерський модуль - document 29.04.2016
205 Дослідницький модуль - document 20.04.2016
206 Модуль з ІКТ - document 14.11.2017
1532 Фаховий модуль (стажування) - document 28.04.2017
2475 Модуль з ІКТ Інший модуль 05-06_18_sert_kurs.pdf 04.09.2018
3098 Модуль з ІКТ Інший модуль наказ № 322.pdf 10.05.2019
3198 Модуль з ІКТ Інший модуль nakaz_397_03.06.2019.pdf 03.06.2019
3307 Модуль з ІКТ Інший модуль наказ № 605 - ЕНК.pdf 20.09.2019

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
527 Науково-методичний семінар «Навчання на основі дослідження: досвід та іновації». Науково-методичний семінар Історико-філософський факультет 30.11.2016 3

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
14344 Комплексний кваліфікаційний екзамен з фахових дисциплін: методичні вказівки щодо підготовки і проведення державного екзамену.

Сертифіковані ЕНК (6)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
338 Філософські студії (2 курс, МАТ, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2017 741 14.11.2017
357 Філософія любові (3 курс, КВД, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2018 264 16.04.2018
379 Філософія (4 курс, ФА, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2018 549 04.09.2018
394 Актуальні проблеми історії філософії (5 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2018 736 13.11.2018
395 Актуальні проблеми історії філософії (6 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2018 736 13.11.2018
445 Філософія освіти (5 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2019 322 10.05.2019

Використання ЕНК (5)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
3626 Історико-філософський факультет Актуальні проблеми історії філософії (5,6 курс) Магістр Денна 8 10 25 28.12.2018
4031 Історико-філософський факультет Філософія (4 курс) Бакалавр Денна 6 9 25 28.12.2018
4033 Історико-філософський факультет Філософія (5 курс, ФА, заочна) Магістр Заочна 3 9 не оцінено 28.12.2018
4038 Історико-філософський факультет Філософія любові (3 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 4 10 25 28.12.2018
4042 Історико-філософський факультет Філософські студії (2 курс) Бакалавр Денна 10 9 25 28.12.2018

Затверджені робочі програми (24)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
2663 Філософські студії Денна Бакалавр 1237 23.04.2016
2666 Соціальні студії: Соціальна психологія Денна Бакалавр 1240 18.12.2015
2669 Філософські студії Денна Бакалавр 1238 23.04.2016
2750 Соціальна психологія Денна Бакалавр 3375 27.09.2016
2768 Філософські студії Денна Бакалавр 3341 27.09.2016
2786 Нова філософія ХІХ сторіччя Денна Бакалавр 3359 27.09.2016
2793 Філософські студії Денна Бакалавр 3344 27.09.2016
2794 Філософські студії Денна Бакалавр 3345 27.09.2016
2797 Філософські студії Денна Бакалавр 3338 27.09.2016
2805 Актуальні проблеми історії філософії Денна Магістр 3376 27.09.2016
2808 Філософія освіти Денна Магістр 3379 27.09.2016
2809 Філософія економіки Денна Магістр 3380 27.09.2016
4388 Філософські студії Денна Бакалавр 0647/17 09.02.2017
4389 Філософські студії Денна Бакалавр 0648/17 09.02.2017
6337 Соціальні студії: Філософія економіки Денна Бакалавр 2563/17 21.09.2017
6340 Філософія економіки Денна Магістр 2566/17 21.09.2017
6351 Філософські студії Денна Бакалавр 2577/17 21.09.2017
6353 Філософські студії Денна Бакалавр 2579/17 21.09.2017
6354 Філософські студії Денна Бакалавр 2580/17 21.09.2017
6357 Філософські студії Денна Бакалавр 2583/17 21.09.2017
6358 Філософські студії Денна Бакалавр 2584/17 21.09.2017
6374 Актуальні проблеми історії філософії Денна Магістр 2600/17 21.09.2017
6385 Нова філософія ХІХ сторіччя Денна Бакалавр 2611/17 21.09.2017
6387 Філософія освіти Денна Магістр 2613/17 21.09.2017

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
51 Кафедра філософії 4,7 20.05.2016
1050 Кафедра філософії 4,92 12.01.2017
1905 Кафедра філософії 4,56 26.12.2018

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
34 Курбонова Наргіза Фахріддінівна V Філософські науки I 2017
95 Малецька Марія Олександрівна II Соціологія I 2019