Додаткові відомості

Освіта

2002 р - Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка, спеціаліст 

2010 р - Житомирський державний університет імені Івана Франка, кандидат педагогічних наук

Перелік місць роботи

Житомирський комерційний технікум, викладач

Житомирський державний університет імені Івана Франка, асистент (за сумісництвом)

Житомирський інститут медсестринства, завідувач наукового відділу, викладач

Теми дисертацій (захищених)
Формування інформаційної компетентності студентів комерційних коледжів у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та методична діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
110 3 2 2021.09.23 11:07:04 Перейти на сторінку link

Конференції (14)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6805 V Міжнародна науково-практична конференція "Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи Професійний розвиток педагога закладу фахової передвищої освіти на засадах лідерства Національний університет "Львівська політехніка", м.Львів document
6681 ІІІ Всеукраїнська науково-методична конференція Сучасні педагогічні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців у закладах фахової передвищої освіти: досвід, проблеми, перспективи ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ У ФАХОВИХ КОЛЕДЖАХ м. Вінниця document.pdf
6660 СУЧАСНА ГУМАНІТАРНА НАУКА В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ МОЛОДИХ ДОСЛІДНИКІВ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ НУШ Київ document
5911 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція "Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін" - Київський університет імені Бориса Грінченка document
5207 Конференція із співпраці бізнесу та університету \ Співпраця бізнесу та ЗВО Київ document
4991 І Всеукраїнська науково-практична конференція "Музейна педагогіка в науковій освіті" Використання ресурсів природничих музеїв для вивчення циклу природничо-наукових дисциплін в коледжі Київ document
4493 ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції" Професійна підготовка майбутніх учителів початкової освіти до реалізації освітньої програми в умовах Нової української школи Київський університет імені Бориса Грінченка document
4370 IV Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика" ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ФОРМУВАННЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Київ document
3128 Всеукраїнська науково-практиіна конференція "Підготовка фахівців у контексті становлення Нової української школи" Європейський контекст модернізації змісту підготовки майбутніх учителів початкової школи Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка document
3008 Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації Член журі Київ document
1847 Фестиваль освітнього лідерства Clever . Київський університет імені Бориса Грінченка document
1669 Регіональна науково-методична конференція "Модернізація змісту професійної освіти - умова підготовки компетентного фахівця нової формації" Гейміфікація як невід'ємний чинник підвищення якості освіти Житомирський торговельно-економічний коледж КНТЕУ document
1129 Міжнародна науково-практична конференція «Формування професійної майстерності майбутніх фахівців в умовах освітньо-виховного середовища вищого навчального закладу» ВПЛИВ НОВИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ІНФОРМАТИЗАЦІЮ ВИЩОЇ ШКОЛИ Житомирський державний університет імені Івана Франка document
1128 ІІ З'їзд з міжнародною участю 'Медична та біологічна інформатика та кібернетика' Формування компетентністного підходу у підготовці студентів ВНЗ в умовах компютеризації навчання Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
20338 Модель формування інформаційної компетентності студентів у процесі навчання природничо-математичних дисциплін

Фахові видання, що затверджені МОН (1)

ID Назва Рік
20100 Вплив нових освітніх технологій на інформатизацію вищої школи

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (4)

ID Назва Рік
36630 Професійний розвиток педагога закладу фахової передвищої освіти на засадах лідерства
36594 Особливості організації дистанційної роботи зі студентами у фахових коледжах
36609 Формування естетичного виховання у молодших школярів в умовах НУШ
20319 Гейміфікація як невідємний чинник підвищення якості освіти

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
295 Фаховий коледж «Універсум» ЦК з педагогічної освіти 2.24 7.9 2021 https://www.researchgate.net/profile/Yanina_Karlinska

Робота у складі експертних рад МОН (1)

ID Назва експертної ради Наказ про затвердження складу експертних рад Рік
29 Робоча група із розроблення навчальних програм для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів document 2017

Розробка державних освітніх стандартів (2)

ID Назва документу Номер документу Документ, що засвідчує Дата
5 Наказ МОН України № 1467 від 13. Про внесення змін у додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 09.10.2017 № 1358 document 29.11.2017
6 Наказ МОН України № 451 від 22.0 Про створення робочих груп із розроблення навчальних програм для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Наказ_451.pdf 29.11.2017

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
116 системна робота 08.10.2016-24.12.2016 2
362 разова участь 23.12.2017 1

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
45 Стажування - document 18.12.2015
3566 Лідерський Інший модуль document 08.11.2019
3860 інше Інший модуль Certificate Карлінська Медіаграмотність.pdf 12.02.2020
3861 інше Інший модуль Certificate. Карлінська Я.В. Булінг.pdf 14.02.2020
3897 інше Інший модуль Карлінська Я.В..pdf 05.05.2020
4405 інше Інший модуль document 17.11.2020
5400 інше Інший модуль document 03.06.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (5)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
410 "Формування готовності викладачів до здійснення навчання, заснованого на дослідженнях; готовності до розв'язування нестандартних навчальний семінар-тренінг Університетський коледж 05.10.2016 2
1202 "Емоційна компетентність викладача" тренінг Університетський коледж Київського університету імені Бориса Грінченка 04.10.2017 2
1203 Інноваційні методи роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку в умовах ДНЗ виїзний семінар-практикум Комунальний дошкільний навчальний заклад "Центр розвитку дитини "Я+сім'я" 02.10.2017 2
1208 Інноваційні форми організації занять з дітьми дошкільного віку майстер-клас в рамках клубу "Людина професії" Університетський коледж 03.10.2017 2
1230 Зміни в загальній середній освіті в компетентнісному вимірі науково-практичний семінар Університетський коледж 25.05.2017 2

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
20483 Формування інформаційної компетентності студентів у процесі навчання природничо-математичних дисциплін

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
327 Фаховий коледж «Універсум» 4,12 23.12.2016
808 ЦК з педагогічної освіти 4,37 28.12.2017
1669 ЦК з педагогічної освіти 4,25 22.12.2018
2664 ЦК з педагогічної освіти 4,02 28.12.2019
3440 ЦК з педагогічної освіти 4,60 28.12.2020

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
159 ПОмс-3-15-4.0д II 1 2 2016-2017
524 ПОмс-3-15-4.0д III 5 5 2017-2018