Додаткові відомості

Освіта
Національний авіаційний університет Національний авіаційний університет за спеціальністю «психологія» (з відзнакою)
Перелік місць роботи
з 2004-2004 рр. – працювала на посаді техніка з категорії для виконання науково-дослідної роботи за темою № 110-ДБ0З на кафедрі педагогіки та психології професійної освіти факультету психології та соціології Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету;
з 2007-2007 рр. – працювала на посаді провідного спеціаліста відділу моніторингу освітньої діяльності та педагогічних інновацій відділення змісту дошкільної освіти та загальної середньої освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти і науки України;
з 2010-2013 рр. – провідний психолог центру психолого-педагогічної роботи Відділу гуманітарного розвитку Національного авіаційного університету;
з 2010-2015 рр. – працювала на посаді психолога кафедри педагогіки та психології професійної освіти Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету;
з 2013 - 2014 рр. працювала старшим викладачем кафедри педагогіки та психології професійної освіти Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету.
Теми дисертацій (захищених)
"Психологічні умови розвитку особистісної рефлексії у студентів технічного університету"
Громадська активність
Соціальний проект Київського університету імені Бориса Грінченка «З Києвом і для Києва»

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
17 2 0 2021.09.15 10:54:37 Перейти на сторінку link

Конференції (34)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6913 ECOPSYCON "Паростки майбутнього у парадоксах буденності" Учасник конференції Київ document
6839 "Digitalkongress 20.21 zum Thema Wissen und Lernen im digitalen Zeitalter" teilnеhme Kyiw document
6601 Іnternationale wissenschaftlich-praktische Konferenz "Multidisziplinäre Forschung: Perspektiven, Probleme und Muster" "Psychologische Besonderheiten der K-Pop-subkultur in den Bedingungen der modernen Informatisierung Gesellschaft" Wien, Austria document
6217 The 8th international seminar "Political and economic self-constitunion: media, political culture and democracy" "Features of the student's emotional intelligence in the context of social transformations" Serbia, Belgrade document
5810 2nd Krems Dementia Conference Virtual "Dealing with Dementia: prevention, timely detection and awareness Coordinated efforts between East and West" Учасник Krems, Austria document
5652 ІІ Науковий міжнародний конгрес "Психосоматична медицина ХХІ століття: реалії та перспективи" Учасник конгресу м. Киїів, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця document
5593 Перший міжнародний онлайн-форум "Психоонкологія від профілактики до реабілітації" Учасник форуму м. Київ document
5597 Digitalkongress 20.20 "Wissen und Lernen im digitalen Zeitalter" Учасник конгресу Kyiv, Goethe Institut document
5493 International seminar "Applied Psychology in the Context of Societal Changes", certifikate № 001/13 AP Participated Ukraine-Moldova document
5490 Міжнародний онлайн вебінар "Розлад з дефіцитом уваги та гіперактивністю у підлітковому віці: виклики діагностики і модель допомоги", сertificate ID: QGW8RS-CE000022 Учасник Львів-Україна/Вашингтон-США document
5491 Міжнародний вебінар «Розвиток програм турботи про психічне здоров’я дітей та молоді в школах: огляд міжнародного досвіду і рекомендованих практик\ Учасник Львів-Україна/Балтімор-США document
5492 Міжнародний вебінар «Сучасні підходи до діагностики та допомоги дітям з розладом із дефіцитом уваги і гіперактивністю»", сertificate ID: SE84RI-CE000104 Учасник Львів-Україна/Лондон-Великобританія document
5489 Міжнарожний вебінар "Онлайн ресурси видавництва Wiley в допомогу дослідникам" Учасник вебінару England, Chichester document
5205 VI Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція \ "Психологічне здоров’я студентської молоді як передумова професійної самореалізації" м. Глухів, Національний педагогічний університет імені Олександра Довженка document
5152 Фахове стажування "Психологія креативної поведінки особистості у екстремальнихних ситуаціях" м. Київ НПУ ім. М. Драгоманова document
5066 Міжнародний інформаційний тиждень програми \ Учасник тренінгу м. Київ, Київський університет імені Т. Г. Шевченка document
5067 Міжнародний інформаційний тиждень програми "Erasmus +" в Україні. День Жан Моне Erasmus +: як подати заявку на конкурс Жан Моне 2020 р. Учасник тренінгу м. Київ, Київський університет імені Т. Г. Шевченка document
5064 Міжнародний інформаційний тиждень програми \ Учасник тренінгу м. Київ, Київський університет імені Т. Г. Шевченка document
5063 Міжнародний інформаційний тиждень програми Erasmus + в Україні. День міжнародної академічної мобільності Erasmus +: семінар "Як успішно подавати заявки та якісно впроваджувати проекти з мобільності" Учасник тренінгу/семінару м. Київ, Київський університет імені Т. Г. Шевченка document
5062 Міжнародний інформаційний день програми Erasmus + в Україні: конкурс 2020 р. Учасник тренінгу м. Київ, Київський університет імені Т.Г. Шевченка document
4527 Тренінг "Академічна доброчесність" Учасник тренінгу Національний університет "Києво-Могилянська академія" document
4528 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Психоонкологія-2019" Учасник конференції Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ document
4338 Міжнародна науково-практична конференція "Психологічні науки: теорія і практика сучасної науки" "Аналіз дефініції креативної компетентності особистості" Класичний приватний університет, м. Запоріжжя document
4275 International Scientific Conferencе \ Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Dnipro document
4524 International Course in Organizational Psychology "Organizational well-being/disease, its causes, consequences and moderating variables" Participant International Course Університет менеджменту освіти, Kyiv document
4523 Навчально-методичний семінар "Huber: Freude an Sprachen" Учасник навчально-методичного семінару Goethe Institut, м. Київ document
3470 Міжнародна наукова конференція «ДЕВ’ЯТІ СІВЕРЯНСЬКІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИТАННЯ» "Роль емоційного інтелекту у професійному становленні студента" Національний університет "Чернігівський колегіум" ім. Т.Г. Шевченка, м. Чернігів document
3471 Advancing Science through international cooperation Учасник форуму Ukrainian Academy of Science of Ukraine ICSC Acad. NASU, Kyiv document
3469 Міжнародний конгрес "Психосоматична медицина ХХІ століття: реалії та перспективи" Учасник конгресу Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ document
4522 Навчальний семінар "Інтегративна психотерапія (психодинамічний та когнітивно-біхевіоральний підходи) і корекція конфліктів, пов'язаних з професійною діяльністю, методом групової терапії" Учасник навчального семінару Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ document
2726 І Всеукраїнська науково-практична конференція \ Учасник конференції Національний технічний університет України \ document
1332 Міжнародна наукова конференція "Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: від традицій до інновацій" "Емоційний інтелект як мета-компетенція особистості" Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
1157 ІІ Міжнародна науково-практична конференція 'Університет і лідерство' Учасник конференції Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document
4521 Міжнародний інтелектуальний воркшоп \ Учасник інтелектуального воркшопу Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
32762 Дослідження компонентів психологічного здоров’я студентської молоді в Україні
32415 Психологічні особливості взаємозв’язку емоційного інтелекту та креативності студента
27799 Настанови студентської молоді щодо гендерної нерівності
25000 Розвиток емоційного інтелекту в професійному становленні студента
14109 Фoрмувaння рeфлeксивнoї кoмпeтeнтнoстi мaйбутньoгo прoфесioнaлa в умoвaх сучaсного oсвiтньoгo прoстoру

Фахові видання, що затверджені МОН (9)

ID Назва Рік
32762 Дослідження компонентів психологічного здоров’я студентської молоді в Україні
32415 Психологічні особливості взаємозв’язку емоційного інтелекту та креативності студента
27799 Настанови студентської молоді щодо гендерної нерівності
25066 Психологічні аспекти стресу у діяльності підприємця-початківця
25000 Розвиток емоційного інтелекту в професійному становленні студента
22438 Емоційний інтелект як метакомпетенція особистості.
13166 Проблеми розвитку особистісної рефлексії студентів технічного університету в процесі професійної підготовки
13167 Психодіагностична основа дослідження особистісної рефлексії студентів
13160 Концептуальні засади дослідження особистої рефлексії студентів

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (7)

ID Назва Рік
35563 Психологічні особливості субкультури кей-поперів в умовах сучасної інформатизації суспільства
32991 Особливості емоційного інтелекту студента в контексті суспільних трансформацій
31655 Психологічне здоров’я студентської молоді як передумова професійної самореалізації
27868 Аналіз дефініції креативної компетентності особистості
27613 Особливості взаємозв’язку емоціного інтелекту та креативності у студентів
27008 Роль емоційного інтелекту у професійному становленні студента
13132 Концептуальні засади рефлексивної компетентності як актуальної проблеми вищої професійної освіти

Міжнародні науково-дослідні проєкти (2)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
95 Член робочої групи Посольство США в Україні «Навколишнє середовище для кожного: уявлення та роздуми»

Шарі Вільсон, США

shari@projcentral.co

- 01.09.2017-30.05.2018
111 Учасник проекту Канадський інститут українських студій (Канада) «Дослідження компонентів психологічного здоров’я студентської молоді в Україні»

Канадський інститут
українських студій (Канада)

cius@ualberta@ca
document 01.09.2019-25.08.2020

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
56 Інститут людини Кафедра психології особистості та соціальних практик 0 3.4 2020 https://www.researchgate.net/profile/Viktoriia_Furman

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (2)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
194 NEXUS-Klinik, Baden-Baden, Germany Наукове стажування 22.04.2020-28.11.2020

Alexandra Dippel(зав. від. психіатрії та психотерапії)

Учасник програми document
232 Люблін, Польща INNOVATIVE METHODS OF REMOTE LEARNING WITH USING ZOOM AND MOODLE PLATFORMS 31.05-07.06.2021

доктор юр.наук

Олег Батюк


Учасник програми document

Заявки на колективні гранти (5)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
35 Психологічна платформа “Суспільство рівних” Australia’s Direct Aid Program (DAP) - - 2017
38 Психологічна платформа “Суспільство рівних” Посольство Австралії в Україні - - 2017
121 Інноваційний університет та лідерство: стратегія комунікації та відносини університет - школа Варшавський університет (Польща) Індивідуальний - 2018
292 Networking & Project Management Training International Deutscher Zweig e.V. Індивідуальний - 2019
293 Наукове стажування CrossCulture Programme 2020 Індивідуальний - 2019

Індивідуальні гранти (1)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
45 "Visual storytelling from A to Z" training course in Bulgaria «EU Neighbours» Подано Документ відсутній 2020

Завершені наукові дослідження (2)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
45 Дослідження компонентів психологічного здоров’я студентської молоді в Україні Повноцінне дослідження 10.2020 https://cutt.ly/Sg379Qj 60
155 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html 35

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (3)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
7 Психологічні еспрес-діагностики 08 жовтня 2016р. 3
20 Workshop «Я та мої лідерські якості» 21 жовтня 2016р. 3
281 Системна робота впродовж відповідного етапу 2017 5

Підвищення кваліфікації (15)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1018 Фаховий модуль (стажування) - document 23.04.2015
1319 Модуль з ІКТ - document 15.12.2016
1370 Дидактичний модуль - document 01.06.2016
1910 Інше - document 06.12.2017
2522 Лідерський модуль Інший модуль document 01.11.2018
2640 Інше Інший модуль document 04.12.2018
2655 Інше Інший модуль Certifacate 4(1).pdf 22.10.2018
2658 Інше Інший модуль document 02.11.2018
3480 Інше Інший модуль document 23.03.2018
3492 Інше Інший модуль document 08.11.2019
3672 Дослідницький модуль Інший модуль nakaz_807_25.11.2019.pdf 25.11.2019
3826 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 16.01.2020
4202 Інше Фаховий модуль (за кордоном) document 17.06.2020
4450 інше Інший модуль document 20.10.2020
4572 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_706_11.11.20.pdf 11.11.2020

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (10)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
215 «Розв’яжи психологічний кросворд» Інтелектуальний квест Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 12.04.2016 2
218 «Арт-практики в діяльності психолога» Майстер-клас Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 15.04.2016 2
320 Відкритий майстер-клас з інтуїтивного малювання Майстер-клас Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 10.05.2016 2
321 «ПАРОСТОК» Всеукраїнський психологічний фестиваль Київський палац дітей та юнацтва 04.04.2016 2
323 Презентаційний воркшоп української студії управління часом BogushTime Презентаційний воркшоп Студія управління часом BogushTime 10.03.2016 2
325 “Злови емоцію” Фотоконкурс Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 31.03.2016 2
329 "Майстерня радості" Соціальний проект Спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат №26 01.03.2016 2
1144 Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій Всеукраїнська науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 15.12.2017 5
1177 Арт-терапевтичні техніки в роботі психолога: інтуїтивне малювання Наукова цукерня, майстер-клас Київський університет імені Бориса Грінченка 15.05.2017 2
1196 Я - ресурс Психологічна майстерня Київський університет імені Бориса Грінченка 07.12.2017 2

Керівництво науковим гуртком (3)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
57 Психологічні арт-техніки Упродовж 2016 року (1 раз на місяць) 10 Не зазначено 17.10.2016
104 Психологічні арт-техніки упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 8 Не зазначено 27.03.2017
140 Я-психолог упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 8 Не зазначено 22.12.2017

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
810 Кризова психологія з практикумом (5 курс, ЕКПС, денна) Інститут людини Магістр Денна 2020 706 11.11.2020
824 Психологічна допомога особистості в умовах надзвичайних ситуацій (5 курс, ЕКПС, денна) Інститут людини Магістр Денна 2020 706 11.11.2020

Використання ЕНК (11)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
7019 Інститут людини Психологія превентивної діяльності (3 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 10.12.2020
7120 Інститут людини Стрес-менеджмент в організації (4 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
7432 Інститут людини Кризова психологія з практикумом (5 курс, ЕКПС, денна) Магістр Денна 10 5 10 10.12.2020
7688 Інститут людини Практика (3 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
7822 Інститут людини Психологічна допомога особистості в умовах надзвичайних ситуацій (5 курс, ЕКПС, денна) Магістр Денна 8 5 10 10.12.2020
7826 Інститут людини Психологія (1 курс, ФІС, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
7827 Інститут людини Психологія (1 курс, ФІТ, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 10.12.2020
7829 Інститут людини Психологія (1 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 10.12.2020
7844 Інститут людини Психологія особистості (1 курс, ПП, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7845 Інститут людини Психологія особистості (1 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 9 4 не враховується 10.12.2020
8732 Інститут людини Психологія (1 курс, ФІФ, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
195 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4.6 20.05.2016
1504 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,55 12.01.2017
2340 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,56 27.12.2018
3202 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,53 28.12.2019
4122 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,94 28.12.2020

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
135 ПСб-1-15-4.06 I 3 - 2016
499 ПСб-1-16-4.0д II 2 3 2017-2018

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
75 Андрієвська Марина Ігорівна III Гендерні дослідження I 2019
116 Андрієвська Марина Ігорівна IV Гендерні дослідження I 2020