Додаткові відомості

Освіта
Київський Національний університет імені Тараса Шевченка 2004 р.
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
2007 р. Захищена кандидатська дисертація на тему: "Українська історія в творчій спадщині Івана Франка", за спеціальністю 07.00.06 - Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
2 1 0 2020.01.13 10:27:27 Перейти на сторінку link

Конференції (2)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
2234 Другі академічні читання пам`яті Г.І.Волинки "Філософія, наука і освіта" Проблема духовності праці у творчості І.Франка Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова document
2233 Дні науки філософського факультету -2017 . Вища освіта в умовах інформаційного суспільства Національний університет імені Тараса шевченка document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
31160 Осібні аспекти імперської політики пам’яті щодо Наддніпрянської України і Криму в ХІХ — на початку ХХ ст

Фахові видання, що затверджені МОН (4)

ID Назва Рік
31160 Осібні аспекти імперської політики пам’яті щодо Наддніпрянської України і Криму в ХІХ — на початку ХХ ст
21470 І. Франко про роль інтелігенції у розвитку Українського суспільства
21471 Погляди Івана Франка на релігію
8341 Українська історіографія в оцінці І.Я. Франка

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (1)

ID Назва Рік
7777 Історіософські ідеї в художньо-літературній творчості Івана Франка

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
140 Осібні аспекти імперської політики пам’яті щодо Наддніпрянської України і Криму в ХІХ — на початку ХХ ст фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31160/ 2020

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
640 Фаховий модуль (стажування) - document 09.04.2012
961 Модуль з ІКТ - sert_kurs_08_04_15.pdf 08.04.2015
1447 Лідерський модуль - document 01.02.2017
1478 Фаховий модуль (стажування) - document 28.03.2017
3542 Лідерський Інший модуль document 13.11.2019
4066 Модуль ІКТ Інший модуль 19.03.2020

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
532 І ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ТУРНІР З ФІЛОСОФІЇ студентський турнір Історико-філософський факультет 28.11.2016 4
997 V Всеукраїнський студентський турнір з історії історичний турнір Київський університет імены Бориса Грінченка 07.12.2016 4

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
156 Історія України (для не фахівців) (1 курс) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2015 168 08.04.2015

Затверджені робочі програми (3)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
2640 Українські студії Денна Бакалавр 1149 07.10.2015
2728 Українські студії Денна Бакалавр 1907 27.09.2016
6512 Українські студії: Історія української культури Денна Бакалавр 2751/17 07.09.2017

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
520 Кафедра історії України 4,44 30.12.2016
1299 Кафедра історії України 4,13 12.01.2017
2133 Кафедра історії України 4,50 27.12.2018
2708 Кафедра історії України 4,45 28.12.2019

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
614 ІСм-1-16-2.0д VI 5 5 2017-2018

Заходи мистецького спрямування (3)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
445 V Ювілейний конкурс "Словник Бориса Грінченка і сучасність"link Підготовка номерів студентів для участі в концертах, конкурсах, виставках тощо Київський університет імены Бориса Грінченка document 05.12.2017
455 Літературний вечірlink особиста участь Київський університет імені Бориса Грінченка document 09.11.2017
458 Шоу презентація першокурсників "Ось ми які!"link Підготовка номерів студентів для участі в концертах, конкурсах, виставках тощо Київський університет імені Бориса Грінченка 02.11.2017

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (2)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
59 VI Всеукраїнський студентський турнір з історії Київський університет імені Бориса Грінченка 01.12.2017
210 VI Всеукраїнський студентський турнір з історії Київський університет імені Бориса Грінченка 07.11.2017