Додаткові відомості

Освіта
ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2002 р.
ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2003 р.
Перелік місць роботи

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Харківська академія неперервної освіти

Теми дисертацій (захищених)
Тема кандидатської дисертації: "Формування пізнавального інтересу учнів 7-9 класів у процесі навчання предметів природничо-математичного циклу за комп’ютерної підтримки".
Тема докторської дисертації: "Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до застосування технологій візуалізації у навчальному процесі старшої школи"
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
30 3 1 2017.09.18 10:04:06 Перейти на сторінку link

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
15191 Технології візуалізації в сучасних освітніх трендах
15119 Візуалізація навчального матеріалу з використанням технології скрайбінг у професійній діяльності вчителя.

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (1)

ID Назва Рік
18635 Технології візуалізації в сучасних освітніх трендах

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (2)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1266 Модуль з ІКТ Інший модуль document 13.12.2016
1449 Лідерський модуль Інший модуль document 01.02.2017

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (13)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
697 Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету Міжнародна науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 09.09.2016 10
711 Тренінги з підвищення кваліфікації для директорів шкіл та їх заступників з Освітньої політики «Intel» Тренінг Київський університет імені Бориса Грінченка 08.02.2016 2
712 Тренінги з підвищення кваліфікації для директорів шкіл та їх заступників з Освітньої політики «Intel» Тренінг Київський університет імені Бориса Грінченка 15.02.2016 2
715 Змістовий модуль «Інформаційно-комунікаційні технології» Тренінг Київський університет імені Бориса Грінченка 11.03.2016 2
718 Змістовий модуль «Інформаційно-комунікаційні технології» Тренінг Київський університет імені Бориса Грінченка 14.03.2016 2
719 Тренінги з підвищення кваліфікації для директорів шкіл та їх заступників з Освітньої політики «Intel» Тренінг Київський університет імені Бориса Грінченка 15.03.2016 2
720 Тренінги з підвищення кваліфікації для директорів шкіл та їх заступників з Освітньої політики «Intel» Тренінг Київський університет імені Бориса Грінченка 17.03.2016 2
723 Google Apps у професійній діяльності Тренінг Київський університет імені Бориса Грінченка 03.06.2016 1
724 Google Apps у професійній діяльності Тренінг Київський університет імені Бориса Грінченка 22.06.2016 1
736 Змістовий модуль «Інформаційно-комунікаційні технології» Тренінг Київський університет імені Бориса Грінченка 03.11.2016 2
737 Змістовий модуль «Інформаційно-комунікаційні технології» Тренінг Київський університет імені Бориса Грінченка 07.11.2016 2
753 Змістовий модуль «Інформаційно-комунікаційні технології» Тренінг Київський університет імені Бориса Грінченка 18.03.2016 2
754 Змістовий модуль «Інформаційно-комунікаційні технології» Тренінг Київський університет імені Бориса Грінченка 21.03.2016 2

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
275 Електронні видання Інститут журналістики Бакалавр Денна 2016 611 11.11.2016
276 Змістовий модуль "Інформаційно-комунікаційні технології" - - - 2016 611 11.11.2016
290 Анімація в рекламі Інститут журналістики Бакалавр Денна 2016 728 30.12.2016

Використання ЕНК (1)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Дата оцінювання
91 Інститут журналістики Електронні видання Бакалавр Денна 9 4 25.11.2016

Затверджені робочі програми (2)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
649 Електронні видання Денна Бакалавр 1747 27.09.2016
3897 Творчі майстерні: Анімація у рекламі Денна Бакалавр 0162/17 03.02.2017

Рейтинг викладачів серед студентів (1)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
560 Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 4,16 30.12.2016