Додаткові відомості

Освіта

Диплом
магістра з відзнакою
(Спеціальність: Мова
і література (англійська). Магістр педагогічної освіти, викладач англійської
мови та зарубіжної літератури), Кіровоградський державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка, 2010Диплом
спеціаліста з відзнакою
(Спеціальність: Мова
і література (англійська). Спеціалізація: Німецька мова. Вчитель англійської,
німецької мов та зарубіжної літератури основної і старшої школи),
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,
2010Диплом
бакалавра з відзнакою
(Спеціальність: Мова
і література (англійська). Вчитель англійської мови та зарубіжної літератури
основної школи), Кіровоградський державний педагогічний університет імені
Володимира Винниченка, 2009Диплом молодшого спеціаліста з відзнакою  (Спеціальність: Правознавство).
Кваліфікація: юрист, 2008.

Перелік місць роботи

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, факультет іноземних мов, лаборант Мовного центру факультету іноземних мов, 2010-2012

Аспірантура при Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка, 2012-2015

Теми дисертацій (захищених)

Федорова А. О. Становлення правової термінологічної семантики
в індоєвропейських мовах
, 2019.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.15 «Загальне мовознавство». – Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Кропивницький, 2019; Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», Одеса, 2019.

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
3 1 0 2021.09.15 11:46:06 Перейти на сторінку link

Конференції (3)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
3452 Всеукраїнська науково-практична конференція "Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації" Член комісії з наукових стартапів Київський університет імені Бориса Грінченка document
3451 II Всеукраїнська науково-практична конференція "На перетині мови і права" Про мову давньогерманського права: релікти правових формул Київський університет імені Бориса Грінченка document
2970 II Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми літературознавства та мовознавства" Порівняльно-семасіологвчне дослідження розвитку поняття "Wergeld" у германських мовах Київський університет імені Бориса Грінченка document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
31653 Історико-семасіологічне висвітлення поняття «гріх» у германських і слов’янських мовах
20005 До історії семантики кількох германських та іранських архаї чних правових правових термінів на позначення провини

Фахові видання, що затверджені МОН (7)

ID Назва Рік
28742 Зміни в семантиці правової лексики в індоєвропейських мовах (за матеріалами дисертації “Становлення правової термінологічної семантики в індоєвропейських мовах”)
26015 Германські та слов'янські етимологічні паралелі (термінологія суду)
27662 Моделювання семантичних процесів та еволюційна модель семантики
36848 Історико-семасіологічний аспект розвитку поняття «wergeld»/«вира» у германських та давньоруській мовах
20005 До історії семантики кількох германських та іранських архаї чних правових правових термінів на позначення провини
15108 Архаїчні правові терміни на позначення провини у германських та слов'янських мовах
11857 Правовий мікротекст

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (3)

ID Назва Рік
31310 До семантичної історії поняття "суд" в германських мовах
28757 Про мову давньогерманського права: релікти правових формул
23091 Історико-семасіологічний аспект розвитку поняття "Wergeld" у германських мовах

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
15 Інститут філології Кафедра лінгвістики та перекладу 0 5.5 2020 https://www.researchgate.net/profile/Anastasiia_Fedorova2

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
51

Іліаді Олександр Іванович, доктор філологічних наук, професор, завідувач
кафедри методик дошкільної та початкової освіти Центральноукраїнського
державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Становлення правової термінологічної семантики в індоєвропейських мовах 2012-2015р.р., державна форма навчання в аспірантурі, з відривом від виробництва, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, м.Одеса document 2019

Підвищення кваліфікації (13)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
244 Лідерський модуль - document 23.05.2016
1362 Дослідницький модуль - document 12.04.2016
1629 Інше - document 28.04.2017
1879 Інше - document 14.12.2017
1953 Фаховий модуль (стажування) - document 12.12.2017
2033 Інше Інший модуль document 02.12.2016
2654 Стажування Фаховий модуль (в Україні) document 27.10.2018
3469 Лідерський Інший модуль document 28.10.2019
4140 Лідерський модуль Інший модуль document 04.05.2020
4197 інше Інший модуль document 14.09.2020
4198 інше Інший модуль document 30.08.2020
4593 інше Інший модуль document 16.11.2020
5341 Дослідницький модуль Інший модуль наказ № 356.pdf 24.05.2021

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
31582 Words, Worlds and Beyond: English Lexicology in Action: Практикум із лексикології англійської мови

Використання ЕНК (5)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
172 Інститут філології Перша іноземна мова (англійська) (1 курс, МІб) Бакалавр Денна 2 не враховується не враховується 25.11.2016
182 Інститут філології Практика усного та писемного мовлення (1 курс, ФП) (2 семестр) Бакалавр Денна 4 5 не враховується 25.11.2016
658 Інститут філології Лексикологія англійської мови (3 курс) Бакалавр Денна 3 5 не враховується 29.12.2017
6894 Інститут філології Практика усного та писемного мовлення (англійська мова) (3 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 10.12.2020
7769 Інститут філології Практична англійська мова і переклад (3 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
191 Кафедра лінгвістики та перекладу 3.9 20.05.2016
1495 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,72 12.01.2017
2334 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,53 27.12.2018
3182 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,01 28.12.2019
4118 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,86 28.12.2020

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
66 ФАб-3-16-4.0 д I 3 5 2016
338 ФПб-1-15-4.0д III 5 5 2017-2018