Додаткові відомості

Освіта
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, факультет іноземних мов, диплом з відзнакою, 2010
Перелік місць роботи

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, факультет іноземних мов, 2010-2012

Аспірантура при Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка, 2012-2015

Теми дисертацій (захищених)
Становлення правової термінологічної семантики в індоєвропейських мовах, 2019
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
3 1 0 2019.10.16 10:31:56 Перейти на сторінку link

Конференції (3)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
3452 Всеукраїнська науково-практична конференція "Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації" Член комісії з наукових стартапів Київський університет імені Бориса Грінченка document
3451 II Всеукраїнська науково-практична конференція "На перетині мови і права" Про мову давньогерманського права: релікти правових формул Київський університет імені Бориса Грінченка document
2970 II Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми літературознавства та мовознавства" Порівняльно-семасіологвчне дослідження розвитку поняття "Wergeld" у германських мовах Київський університет імені Бориса Грінченка document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
20005 До історії семантики кількох германських та іранських архаї чних правових правових термінів на позначення провини

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
26015 Германські та слов'янські етимологічні паралелі (термінологія суду)
27662 Моделювання семантичних процесів та еволюційна модель семантики
23106 Історико-семасіологічний аспект розвитку поняття «wergeld»/«вира» у германських та давньоруській мовах
20005 До історії семантики кількох германських та іранських архаї чних правових правових термінів на позначення провини
15108 Архаїчні правові терміни на позначення провини у германських та слов'янських мовах
11857 Правовий мікротекст

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (1)

ID Назва Рік
23091 Історико-семасіологічний аспект розвитку поняття "Wergeld" у германських мовах

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
51

Іліаді Олександр Іванович, доктор філологічних наук, професор, завідувач
кафедри методик дошкільної та початкової освіти Центральноукраїнського
державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Становлення правової термінологічної семантики в індоєвропейських мовах 2012-2015р.р., державна форма навчання в аспірантурі, з відривом від виробництва, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, м.Одеса document 2019

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
244 Лідерський модуль - document 23.05.2016
1362 Дослідницький модуль - document 12.04.2016
1629 Інше - document 28.04.2017
1879 Інше - document 14.12.2017
1953 Фаховий модуль (стажування) - document 12.12.2017
2033 Інше Інший модуль document 02.12.2016
2654 Стажування Фаховий модуль (в Україні) document 27.10.2018

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (3)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
172 Інститут філології Перша іноземна мова (англійська) (1 курс, МІб) Бакалавр Денна 2 не оцінено не оцінено 25.11.2016
182 Інститут філології Практика усного та писемного мовлення (1 курс, ФП) (2 семестр) Бакалавр Денна 4 5 не оцінено 25.11.2016
658 Інститут філології Лексикологія англійської мови (3 курс) Бакалавр Денна 3 5 не оцінено 29.12.2017

Затверджені робочі програми (2)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
208 Практика усного та писемного мовлення (англійська мова) Денна Бакалавр 3109 27.09.2016
4957 Практика усного та писемного мовлення (англійська мова) Денна Бакалавр 1177/17 04.09.2017

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
191 Кафедра англійської філології та перекладу 3.9 20.05.2016
1495 Кафедра англійської філології та перекладу 4,72 12.01.2017
2334 Кафедра англійської філології та перекладу 4,53 27.12.2018

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
66 ФАб-3-16-4.0 д I 3 5 2016
338 ФПб-1-15-4.0д III 5 5 2017-2018