Додаткові відомості

Освіта

УДПУ ім. М.П. Драгоманова, 1997

МАУП, 2002

Перелік місць роботи
1997-2000 – вчитель англійської мови спеціалізованої (з поглибленим вивченням англійської мови) школа №89 м. Києва;
2000-2004 – фахівець – провідний фахівець факультету стаціонарних форм навчання МАУП;
2004-2006 – декан факультету стаціонарних форм навчання МАУП;
2006-2008 – помічник проректора з навчально-методичної роботи – генерального директора ПУ МАУП;
2008-2010 – помічник ректора МАУП;
2010-2011 – помічник генерального директора ДП «УкрНДНЦ»;
2012-2013 – декан факультету стаціонарних та заочних форм навчання Українсько-Арабського інституту міжнародних відносин та лінгвістики ім. Аверроеса МАУП;
2013-2014 – завідувач Навчальної частини ПУ МАУП;
2014 – заступник директора ТОВ "Німецький центр "Аренс та Шварц";
2014-2015– завідувач навчально-методичного відділу Київського університету права НАН України;
2015-сьогодення – доцент кафедри фінансів та економіки Інституту суспільства КУ імені Бориса Грінченка
Теми дисертацій (захищених)
Управління інвестиційною діяльністю машинобудівних підприємств
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
5 1 0 2019.10.16 10:15:02 Перейти на сторінку link

Конференції (8)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
3832 VIII Міжнародна науково-практична конференція "Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку в умовах інституційних перетворень глобального середовища" Стратегічні пріоритеті стратегічного розвитку економіки України Одеса, Україна document
3835 International scientific conference "EASTERN EUROPEAN STUDIES: ECONOMICS, EDUCATION AND LAW" Current paradigm of investment activity in Ukraine Burgas, Bulgaria document
3114 Міжнародна науково-практична конференція "Стратегія і практика інноваційного розвитку фінансовго сектору України" Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємств в умовах нестабільності ННІ фінансів, банківської справи Університету ДФС України (м. Ірпінь) document.pdf
1563 Міжнародна науково-практична конференція \ Інформаційно-аналітичне забезпечення ухвалення інвестиційного рішення Буковель - Київ document
1263 Міжнародна науково-практична конференція «Управління бізнесом в умовах глобальної нестабільності» Інвестиційний менеджмент в системі управління машинобудівним підприємством Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ document
1262 Міжнародна науково-практична конференція «Управління бізнесом в умовах глобальної нестабільності» Деякі аспекти дослідження структурної трансформації машинобудівних підприємств Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ document
1264 ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Бізнес–аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю" Концептуальні засади управління інвестиційною діяльністю підприємства Національна академія статистики, обліку і аудиту, м. Київ document
1261 Х Всеукраїнська науково-практична конференція «Становлення і розвиток української державності: історія, сучасність, зарубіжний досвід» Інвестиційна діяльність машинобудівних підприємств як об’єкт статистичного дослідження Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
27097 Застосування монетарної політики у сучасних економічних умовах

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
27097 Застосування монетарної політики у сучасних економічних умовах
25541 Актуальні загрози кадровій безпеці сучасний підприємств

Фахові видання, що затверджені МОН (2)

ID Назва Рік
25541 Актуальні загрози кадровій безпеці сучасний підприємств
22380 Актуальні питання запровадження навчальних інновацій у вищу освіту

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (3)

ID Назва Рік
27099 Тенденції розвитку інвестиційно-інноваційної безпеки України
22362 Інформаційно-аналітичне забезпечення ухвалення інвестиційного рішення
25985 Інформаційно-аналітичне забезпечення ухвалення інвестиційного рішення

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
9

Захожай В.Б., Доктор економічних наук, професор, директор Інституту міжрегіональної економіки та фінансів імені Св. Ольги, завідувач кафедри фінансів та економіки

Управління інвестиційною діяльністю машинобудівельних підприємств заочна ПрАТ «Вищий навчальний заклад» Міжрегіональна Академія управління персоналом К 26.142.03 - 2016

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
790 Модуль з ІКТ - document 08.11.2016
1267 Фаховий модуль (стажування) - document 29.09.2016
1282 Дослідницький модуль - document 21.12.2016
1440 Лідерський модуль - document 01.02.2017
3063 Дидактичний модуль Інший модуль document 08.04.2019
3205 Модуль з ІКТ Інший модуль nakaz_397_03.06.2019.pdf 03.06.2019

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
301 Сучасна фінансова політика україни: проблеми та перспективи ІV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція Факультет інформаційних технологій та управління 23.11.2016 5

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
476 Злиття та поглинання компаній (5 курс, ФІК, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2019 397 03.06.2019

Затверджені робочі програми (15)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
978 Міжнародні економічні відносини Денна Бакалавр 2923 27.09.2016
1122 Контроль і ревізія Денна Бакалавр 1274 19.04.2016
1128 Фінансовий облік Денна Бакалавр 1272 19.04.2016
1133 Аналіз фінансово-господарської діяльності НЗ Денна Бакалавр 1270 19.04.2016
1136 Аналіз інвестиційних проектів Денна Магістр 1286 19.04.2016
4102 Контроль і ревізія Денна Бакалавр 0368/17 02.02.2017
4106 Фінансовий облік Денна Бакалавр 0372/17 02.02.2017
4482 Аналіз фінансово-господарської діяльності НЗ Денна Бакалавр 0741/17 03.02.2017
6274 Економіка: Міжнародні економічні відносини Денна Бакалавр 2500/17 04.09.2017
6285 Міжнародні стандарти фінансової звітності Денна Магістр 2511/17 04.09.2017
6290 Міжнародні економічні відносини Денна Бакалавр 2516/17 04.09.2017
6293 Міжнародні стандарти фінансової звітності Денна Бакалавр 2519/17 04.09.2017
6979 Інвестування Денна Бакалавр 0414/18 15.01.2018
6980 Злиття та поглинання компаній Денна Магістр 0415/18 15.01.2018
7308 Виробнича практика Денна Бакалавр 0741/18 15.01.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
76 Кафедра фінансів та економіки 4,6 20.05.2016
1134 Кафедра фінансів та економіки 4,95 12.01.2017
1987 Кафедра фінансів та економіки 4,92 26.12.2018

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
1 ФіКб-1-16-4.0 д I 2 3 2016
355 ФіКб-1-16-4.0д II 2 3 2017-2018