Додаткові відомості

Освіта
1987 рік - Київський державний педагогічний інститут імені О.М.Горького, "педагогіка і методика початкового навчання", "вчитель початкових класів", спеціаліст
2010 рік - Київський університет імені Бориса Грінченка, "початкове навчання", "викладач педагогіки і методики початкової освіти", магістр
Перелік місць роботи
1987-1996-cередня школа 258 м.Києва, вчитель початкових класів
1996- ст. викладач Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів ім. Б.Д.Грінченка
Теми дисертацій (захищених)
Формування толерантності у молодших школярів у позаурочній діяльності - 13.00.07 - теорія і методика виховання
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
1 1 0 2019.12.10 09:37:24 Перейти на сторінку link

Конференції (12)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4900 Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Тенденції та перспективи розвитку науки та освіти в умовах глобалізації" " Організація проектної діяльності в Новій українській школі м. Переяслав-Хмельницький document
4704 Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Тенденції та перспективи розвитку науки та освіти в умовах глобалізації" " Розвиток емоційного інтелекту молодших школярів на уроках літературного читання засобом гри м. Переяслав-Хмельницький document
4705 Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Тенденції та перспективи розвитку науки та освіти в умовах глобалізації" " Розвиток творчого мислення молодших школярів на уроках літературного читання засобами театралізації" м. Переяслав-Хмельницький document
4703 Всеукраїнська науково-практична конференція «Інновації в професійній підготовці педагога в умовах євроінтеграції освітнього процесу : погляди науковців і практиків- 15 травня 2019 року, м. Київ Підготовка майбутнього вчителя початкової школи в університетах Фінляндії м. Київ document
3938 Всеукраїнська науково-практична конференція «Василь Сухомлинський – від пізнання дитини до створення освітньо-виховної системи» Співтворчість вчителя і учня в системі поглядів В. Сухомлинського і сучасній школі м. Миколаїв, Україна document
3937 Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми літературної освіти (пам’яті О. Р. Мазуркевича та П. К. Волинського)» - 11 жовтня 2018 року, м. Умань Розвиток емоційного інтелекту молодших школярів на уроках літературного читання м. Умань Україна document
2544 Всеукраїнська науково-практична конференція "Професійна підготовка педагогів в умовах евроінтеграції: проблеми та перспективи" Професійно-педагогічна підготовка вчителів початкової школи в університетах Фінляндії м. Київ, Україна document
2401 Міжнародна науково-практична конференція "Сучасна початкова школа: проблеми, теорія та практика " Потенціал позакласного читання у формуванні толерантності молодших школярів м. Дрогобич, Україна document
2400 Міжнародна наукова конференція "Гуманітарна парадигма як стратегія інноваційного розвитку освіти" Технологія формування толерантності у молодших школярів у позаурочній діяльності м. Рівне, Україна document
2402 Всеукраїнська науково-практична конференція "Дошкільна і початкова освіта: сьогодення і перспективи розвитку " Виховне середовище як складова освітнього простору початкової школи м. Київ, Україна document.pdf
1407 Проблеми фахової підготовки вчителя початкової школи в контексті становлення нової початкової школи Формування педагогічної толерантності вчителів початкової школи м. Київ document
750 Психолінгвістика в сучасному світі : VII Міжнародна науково-практична конференція Психолого-лінгвістичні основи формування толерантності у молодших школярів м. Переяслав-Хмельницький, Україна document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
21971 Формування толерантності в молодших школярів у позаурочній діяльності: теорія і практика

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (7)

ID Назва Рік
19171 Організація виховного середовища як умова формування толерантності у молодших школярів у позаурочній діяльності
15223 Педагогічні умови виховання толерантності в молодших школярів у позаурочній діяльності
9862 Особливості формування основ толерантності в учнів початкової школи в позаурочній діяльності
3504 Створення виховного середовища як чинника формування толерантності у молодших школярів
2706 Формування у молодших школярів толерантності як соціально-ціннісної якості особистості: теоретичний аспект
9184 Комунікативно-ситуативні завдання як засіб формування у молодших школярів моральних знань і поведінки
9178 Тематичне планування уроків читання у малокомплектних класах (2 і 3) трирічної початкової школи, IV чверть

Фахові видання, що затверджені МОН (9)

ID Назва Рік
27808 Чинники розвитку емоційного інтелекту молодших школярів у контексті нової української школи
15222 Підготовка вчителя початкової школи до формування толерантності в молодших школярів у позаурочній діяльності
15223 Педагогічні умови виховання толерантності в молодших школярів у позаурочній діяльності
9173 Групова робота як чинник формування толерантності у молодших школярів у позаурочній діяльності
2706 Формування у молодших школярів толерантності як соціально-ціннісної якості особистості: теоретичний аспект
9184 Комунікативно-ситуативні завдання як засіб формування у молодших школярів моральних знань і поведінки
5984 Середовище для особистісно орієнтованого навчання
5985 Ранкова зустріч як прийом адаптації першокласника до навчальної діяльності
9178 Тематичне планування уроків читання у малокомплектних класах (2 і 3) трирічної початкової школи, IV чверть

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (13)

ID Назва Рік
29191 Розвиток емоційного інтелекту молодших школярів на уроках літературного читання засобами гри
29283 Розвиток творчого мислення молодших школярів на уроках літературного читання засобами театралізації
25279 Співтворчість вчителя й учня в системі поглядів Василя Сухомлинського в сучасній школі
19420 Формування педагогічної толерантності вчителів початкової школи
12276 Виховне середовище в початковій школі
12283 Темперамент моєї дитини. Батьківські збори, 2-3 клас
12275 Вікторини та конкурси для молодших школярів у період літнього відпочинку
3504 Створення виховного середовища як чинника формування толерантності у молодших школярів
9173 Групова робота як чинник формування толерантності у молодших школярів у позаурочній діяльності
3333 Роль вчителя як чинника формування толерантності у дітей молодшого шкільного віку
2705 Готовність майбутнього вчителя початкових класів до виховання толерантності в учнів початкових класів
2706 Формування у молодших школярів толерантності як соціально-ціннісної якості особистості: теоретичний аспект
5988 Формування толерантності як цінності у дітей молодшого шкільного віку

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра h-індекс (без самоцитування) Нарахований бал Дата створення Посилання
138 Педагогічний інститут Кафедра початкової освіти 0 5 27.05.2019 https://www.researchgate.net/profile/Iryna_Sukhopara

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
25 Канішевська Любов Вікторівна,  Національний університет біоресурсів і
природокористування України, професор кафедри педагогіки, доктор педагогічних
наук, професор

Формування толерантності у молодших школярів у позаурочній діяльності / 13.00.07 - теорія і методика виховання - Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини document 2017

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
92 Фаховий модуль (стажування) - document 17.03.2016
289 Модуль з ІКТ - document 24.03.2016
350 Дослідницький модуль - document 20.04.2016
406 Лідерський модуль - document 07.05.2015
445 Дидактичний модуль - document 16.02.2016
1551 Інше - document 27.04.2017
3235 Модуль з ІКТ Інший модуль nakaz_397_03.06.2019.pdf 03.06.2019

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (2)

ID Назва Рік
25590 Читанка. Перші кроки. 1 клас
8413 Перші кроки. Читанка

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
9862 Особливості формування основ толерантності в учнів початкової школи в позаурочній діяльності
5988 Формування толерантності як цінності у дітей молодшого шкільного віку

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
198 Виховання толерантності в початкових класах (4 курс) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2015 255 03.06.2015
493 Методика виховання в початковій школі (3 курс, ПО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2019 397 03.06.2019

Використання ЕНК (1)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Дата оцінювання
4398 Педагогічний інститут Методика викладання фахових дисциплін (6 курс, ПО, денна) Магістр Денна 5 не оцінено 03.12.2019

Затверджені робочі програми (11)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
897 Теорія та методика виховання Денна Бакалавр 0268 18.02.2016
3122 Я - студент Денна Бакалавр 1682 27.09.2016
3123 Вступ до спеціальності Денна Бакалавр 1681 27.09.2016
3125 Лідерствослужіння Денна Бакалавр 1680 27.09.2016
3817 Теорія та методика виховання Денна Бакалавр 0082/17 02.02.2017
4625 Організація і управління у початковій школі Денна Бакалавр 0838/17 07.09.2017
4635 Університетські студії: Я - студент Денна Бакалавр 0849/17 07.09.2017
4636 Університетські студії: Вступ до спеціальності Денна Бакалавр 0850/17 07.09.2017
4637 Університетські студії: Лідерствослужіння Денна Бакалавр 0851/17 07.09.2017
6783 Методика виховання в початковій школі Денна Бакалавр 0218/18 15.01.2018
6784 Методика виховання в початковій школі Денна Бакалавр 0219/18 15.01.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
182 Кафедра початкової освіти 4.2 20.05.2016
1463 Кафедра початкової освіти 4,35 12.01.2017
2304 Кафедра початкової освіти 3,67 27.12.2018

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
26 ПОб-2-13-4.0д IV 1 - 2016
383 ПОм-1-16-2.0д VI 5 5 2017

Підготовка переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (1)

ID Науковий ступінь Вчене звання Посада ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
15 Кандидат наук Старший викладач Литвин Альона Олегівна Педагогічний інститут III Початкова освіта II document 2018

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
49 Міщенко Ольга Олександрівна Педагогічний інститут IV Початкова освіта II document 2018