Додаткові відомості

Освіта
Міжрегіональна академія управління персоналом, 2003 рік
Перелік місць роботи

Інститут професійної освіти та освіти дорослих НАПН України (2003-2012 рр.)

Інститут обдарованої дитини НАПНУ (2012-2015 рр. )

Інститут людини Київського унівенситету ім. Б. Грінченка (01.2016 р.)

Теми дисертацій (захищених)
Розвиток особистісно-професійних якостей учнів ПТРЗ в процесі професійної підготовки до діяльності у сфері послуг
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
0 0 0 2021.06.01 16:37:13 Перейти на сторінку link

Конференції (6)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6555 Неперервна освіта: здобутки, проблеми, перспективи? приуроченої 80-річчю від дня заснування Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти Провідні тенденції розвитку духовної культури педагога Тернопіль document
6559 Друга Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики» Духовна культура особистості в освітній сфері Київ document.pdf
6560 Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка та психологія: виклики і сьогодення» Ізотерапія як природний метод духовного розвитку підлітків Київ document.pdf
6558 Міжнародна науково-практична конференція «Фактори розвитку педагогіки і психології в ХХІ столітті» До питання духовності сучасного студенттва Харків document.pdf
6557 ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми емпіричних досліджень у психології, педагогіці та гуманітарних науках”, у рамках Еuropean academic assembly Духовна культура майбутніх освітян: емпіричний аспект м.Краків Польша document.pdf
6556 V Всеукраїнська науково-практична конференція «Національні наукові обрії: проблеми, перспективи, новації» Духовна культура педагога як основа гуманістичного кониексту педагогічної діяльності Харків document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
31528 Бізнес-коучінг як соціально-психологічна практика розвитку людських ресурсів
33277 Бізнес-коучинг як соціально-психологічна практика самопізнання та самовдосконалення людських ресурсів
29246 Переживання втрати: специфіка, конфлікт, трансценденція, подолання

Фахові видання, що затверджені МОН (7)

ID Назва Рік
31528 Бізнес-коучінг як соціально-психологічна практика розвитку людських ресурсів
33277 Бізнес-коучинг як соціально-психологічна практика самопізнання та самовдосконалення людських ресурсів
29246 Переживання втрати: специфіка, конфлікт, трансценденція, подолання
28106 Переживання втрати: специфіка, конфлікт, трансценденція, подолання
24582 Дослідження особистісної зрілості студентів як умови успішної професійної самореалізації
26891 Духовна культура майбутніх освітян: емпіричний аспект
24583 Модель особистості інтелектуально обдарованого старшокласника

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (6)

ID Назва Рік
31530 Ізотерапія як природний метод духовного розвитку підлітків
31531 Психологічні дефініції культури: особистісна, професійна, духовна
28103 До питання духовності сучасного студентства
26890 Духовна культура педагога як основа гуманістичного контексту педагогічної діяльності
26888 Професійна самореалізація як головний феномен особистісної зрілості
26884 Розвиток особистісної зрілості майбутніх фахівців

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
89 Інститут людини Кафедра психології особистості та соціальних практик 0 0 2020 https://www.researchgate.net/profile/Nataliia_Vinnyk

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
111 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html 25

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1240 Фаховий модуль (стажування) - document 27.11.2016
2727 Дослідницький модуль Інший модуль document 29.11.2018
2960 Модуль з ІКТ Інший модуль document 27.02.2019
4828 ІКТ(енк) Інший модуль Наказ 821 від 31.12.2020.pdf 31.12.2020
5119 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 06.05.2021

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
877 Технології коучінгу (3 курс, ПП, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2020 821 31.12.2020
878 Психологія (2 курс, ІСТ, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2020 821 31.12.2020

Використання ЕНК (8)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6715 Інститут людини Навчальна (психолого-педагогічна) практика (2 курс, ФІН, заочна) Бакалавр Заочна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7000 Інститут людини Психологічні технології відбору та роботи з персоналом (4 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 10 3 не враховується 10.12.2020
7004 Інститут людини Психологія (2 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 10 10.12.2020
7031 Інститут людини Психолого-педагогічна навчальна практика (3 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7032 Інститут людини Психолого-педагогічні студії (2 курс, ФІЯ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7033 Інститут людини Психолого-педагогічні студії (2 курс, ФК, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7235 Інститут людини Технології коучінгу (3 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 8 5 10 10.12.2020
8728 Інститут людини Психологічна допомога особистості в умовах надзвичайних ситуацій (5 курс, ЕКПС, денна) Магістр Денна 6 не враховується не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
38 Кафедра психології особистості та соціальних практик 3,7 20.05.2016
1007 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,13 12.01.2017
1869 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,62 26.12.2018
3224 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,28 28.12.2019
3593 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,55 28.12.2020