Додаткові відомості

Освіта

Київський державний інститут культури імені О.Корнійчука,

спеціальність "Бібліотекознавство та бібліографія", диплом з відзнакою

Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського,

аспірантура, спеціальність "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство"

Перелік місць роботи

Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського,

від бібліотекаря ІІ категорії до директора Інституту бібліотекознавства

1992 р. - січень 2016 р.

Київський університет імені Бориса Грінченка,

професор кафедри реклами та зв'язків з громадськістю, 

лютий-серпень 2016 р.,

завідувач кафедри бібліотекознавства та інформології.

вересень 2016 р. - до сьогодні

Теми дисертацій (захищених)

"Наукові видання в структурі фонду Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського (1918-1999 рр.) як об'єкт історико-бібліотекознавчого дослідження" (2000)

"Бібліотечно-інформаційна сфера України в контексті соціальних трансформацій кінця ХХ ст. - 10-х років ХХІ ст.: концепції стратегічного розвитку, динаміка змін, перспективи" (2014)


Громадська активність
Член президії Української бібліотечної асоціації,
член оргкомітету Львівського бібліотечного форуму,
з жовтня 2019 р. член Галузевої експертної ради 02 "культура і мистецтво" НАЗЯВО

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
130 5 3 2016.12.23 12:36:49 Перейти на сторінку link

Конференції (22)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
3613 Четверті бібліотекознавчі студії, присвячені пам’яті професора Михайла Семеновича Слободяника "Бібліотека і документ в контексті часу" Бібліотечний соціальний інститут в першій чверті ХХІ століття м. Київ document.pdf
3612 Міжнародна наукова конференція "БІБЛІОТЕКА. НАУКА. КОМУНІКАЦІЯ" Бібліотека і цифрова компетентність м. Київ document.pdf
3648 ІХ Львівський міжнародний бібліотечний форум "Бібліотек@ - творимо свободу" Освітні тренди: нові можливості для бібліотек м. Львів document
3611 ХХ Міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції" Використання концепції сталого розвитку в процесі підготовки фахівців інформаційційної сфери м. Біла Церква document.pdf
2645 Міжнародна науково-практична конференція «Архіви в сучасному світі: виклики та завдання» Теорія і методологія архівознавства у змісті дисциплін спеціальності «Інформаціна, бібілотечна та архівна справа» м. Київ, Україна document.pdf
2587 Всеукраїнська науково-практична конференція та конференція УБА "Партнерство - розвиток - дія" Партнерство для розвитку УБА: лідерство та відповідальність м. Київ, Україна document.pdf
2651 ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Соціальні комунікації в інтегралькультурному просторі" Новітні підходи до методології соціальних комунікацій м. Київ, Україна document
2589 Міжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек» Живе знання (Living Knowledge) як стратегічний напрям розвитку бібліотек м. Київ, Україна document.pdf
2649 VIII Львівський міжнародний бібілотечний форум "Бібліотек@ - від ідеальної до ефективної" Європейські магістерські програми - від промоції читання до управління цифровим контентом м. Львів, Україна document
2648 Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету Наукове декларування в е-середовищі університету м. Київ, Україна document.pdf
2652 ХІХ Міжнародна науково-практична конференція \ Європейські центри підготовки фахівців інформаційно-бібліотечної справи м. Біла Церква document
2586 VІІ Міжнародна науково-практична коференція "Інформаційний простір бібліотеки" Інформаційна парадигма підготовки фахівців спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" м. Львів, Україна document
2650 Всеукраїнська науково-практична конференція "Міждисциплінарні дослідження масової комунікації: проблеми та перспективи Міждисциплінарні підходи до дослідження соціокомунікаційної діяльності м. Київ, Україна document.pdf
1272 Бібліотекознавчі студії, присвячені пам'яті професора Михайла Семеновича Слободяника Бібліотекознавчі та документознавчі концепції М.С.Слободяника у підготовці фахівців за спеціальністю "029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" Україна, Київ document
1271 "Борис Грінченко - відомий і невідомий", Всеукраїнська наукова конференція (ІХ щорічні Грінченківські читання) Літературна та наукова спадщина Бориса Грінченка у сучасному соціокомунікаційному процесі Україна, Київ document
1304 Організація і методика створення галузевих бібліотечно-інформаційних ресурсів для освітянської галузі України Трансформація інформаційної діяльності: виклики і можливості для освіти, науки. практики Україна, Київ document.pdf
1305 Організація і методика створення галузевих бібліотечно-інформаційних ресурсів для освітянської галузі України Трансформація інформаційної діяльності: виклики і можливості для освіти, науки. практики Україна, Київ document.pdf
1195 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Комунікаційні стратегії сучасної школи" Соціокомунікаційна діяльність бібліотек України у новітніх умовах України. Київ document
1194 Міжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору» Стратегічний менеджмент інформаційної діяльності: проблеми дослідження і формування компетентностей Україна, Київ document.pdf
1193 VII Львівський міжнародний бібліотечний форум «Модерна бібліотек@ в мінливому світі» Розвиток підготовки фахівців інформаційно-бібліотечної сфери в Київському університеті імені Бориса Грінченка Україна. Львів document
1270 Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах Євроінтеграції Освітній вектор Стратегії розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року Україна, Біла Церква document
1192 «Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: європейські орієнтири» Комунікаційна стратегія бібліотеки Україна. Славське document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
26099 Вебінар як засіб реалізації освітніх проектів громадської організації
22435 Наукове декларування в е-середовищі університету

Фахові видання, що затверджені МОН (7)

ID Назва Рік
28105 Цифрова гуманітаристика в системі вищої освіти Канади
25682 Библиотековедение в эпоху цифровой гуманитаристики
25728 Рецензія "До 100-річчя від дня народження Василя Олександровича Сухомлинського"
22445 Стратегічний менеджмент інформаційної діяльності: базові засади
20805 Розвиток методології бібліотекознавчих досліджень: традиції та новації
17808 Видавничий дім "Академперіодика": результати 20-річного розвитку
16296 Соціокомунікаційна діяльність провідних бібліотек України в новітніх умовах

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (14)

ID Назва Рік
28796 Етичні аспекти професійної комунікаційної діяльності
28793 Магістратура зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» – нові можливості та особливості вступу
28655 Цифрова гуманітаристика в інформаційних продуктах та підготовці кадрів
25492 Бібілотека і цифрова компетентність
25493 Використання концепції сталого розвитку в процесі підготовки фахівців інформаційної справи
26474 Внесок українських фахівців у глобальне бачення майбутнього бібліотек
23266 Європейські магістерські програми - від промоції читання до управління цифровим контонтом
22436 Інформаційна парадигма підготовки фахівців спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа"
23247 Європейські центри підготовки фахівців інформаційно-бібліотечної справи
24461 Бібліотека і книга в цифровому медіасвіті
20488 Живе знання (living knowledge) як стратегічний напрям розвитку бібліотек
17169 Модель бібліотеки майбутнього: три питання до дискусії
17171 Комунікаційна стратегія бібліотеки
16317 Стратегічний менеджмент інформаційної діяльності: проблеми дослідження і формування компетентностей

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра h-індекс (без самоцитування) Нарахований бал Дата створення Посилання
172 Інститут журналістики Кафедра бібліотекознавства та інформології 0 5 28.05.2019 https://www.researchgate.net/profile/Olena_Voskoboinikova

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проекту Період реалізації Координатор проекту Роль учасника Документ, що засвідчує
106 Американські ради з міжнародної освіти SAIUP 10-30.05.2018

Американські ради з міжнародної освіти

Учасник проекту -

Заявки на отримання грантів (1)

ID Назва проекту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
240 «Цифрова гуманітаристика в Канаді та Україні» Канадський інституту українознавчих студій Індивідуальний - 2019

Словники, енциклопедії (2)

ID Назва Рік
26984 Шевченко Ірина Олександрівна. Українська бібліотечна енциклопедія
26475 Добко Тетяна Василівна

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
329 Лідерський модуль - document 29.04.2016
1058 Фаховий модуль (стажування) - document 26.02.2015
1295 Інше - document 26.12.2016
1896 Інше - document 06.12.2017
2035 Модуль з ІКТ Інший модуль document 03.03.2018
3095 Модуль з ІКТ Інший модуль наказ № 322.pdf 10.05.2019

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (3)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
545 КРУГЛИЙ СТІЛ «СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ» Круглий стіл Університет Грінченка 12.05.2016 2
609 ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Бібліотека і книга в цифровому медіасвіті» Конференція Університет Грінченка, Інститут журналістики 23.09.2016 2
1058 ІІІ Студентська інтернет-конференція «Інформація. Наука. Бібліотека. Весна» Конференція Університет Грінченка 06.04.2017 2

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
344 Державна інформаційна політика (4 курс, КББ, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2017 846 28.12.2017
448 Стратегічний менеджмент інформаційної діяльності (5 курс, ІБА, денна) Інститут журналістики Магістр Денна 2019 322 10.05.2019
601 Бібліотекознавство та історія бібліотечної справи (1 курс, ІББ, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2019 882 21.12.2019

Використання ЕНК (5)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
665 Інститут журналістики Державна інформаційна політика (4 курс, КББ, денна) Бакалавр Денна 4 5 не враховується 29.12.2017
3958 Інститут журналістики Стратегічний менеджмент інформаційної діяльності (5 курс) Магістр Денна 6 10 не враховується 28.12.2018
3977 Інститут журналістики Теоретико-методологічні засади бібліотекознавства, архівознавства та інформаційної діяльності: Концепції, наукові школи, методол Магістр Денна 5 не враховується не враховується 28.12.2018
5018 Інститут журналістики Бібліотекознавство та історія бібліотечної справи (1 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 8 5 10 27.12.2019
5738 Інститут журналістики Стратегічний менеджмент інформаційної діяльності (5 курс, ІБА, денна) Магістр Денна 8 5 10 27.12.2019

Затверджені робочі програми (21)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
679 Університетські студії: Я - студент, Вступ до спеціальності,Лідерствослужіння Денна Бакалавр 1723 27.09.2016
681 Бібліотекознавство та історія бібліотечної справи Денна Бакалавр 1710 27.09.2016
683 Сучасні стратегії розвитку науки Денна Бакалавр 1722 27.09.2016
695 Державна інформаційна політика Денна Бакалавр 1714 27.09.2016
700 Теоретико-методологічні засади бібліотекознавства, архівознавства та інформаційної діяльності Денна Магістр 1725 27.09.2016
746 Економічна проблематика Денна Бакалавр 0126 16.02.2016
4001 Теоретико-методологічні засади бібліотекознавства, архівознавства та інформаційної діяльності Денна Магістр 0266/17 03.02.2017
4539 Виробнича практика Денна Магістр 0775/17 02.02.2017
4887 Бібліотекознавство та історія бібліотечної справи Денна Бакалавр 1104/17 04.09.2017
4897 Теоретико-методологічні засади бібліотекознавства, архівознавства та інформаційної діяльності Денна Магістр 1115/17 04.09.2017
5104 Університетські студії Денна Бакалавр 1324/17 04.09.2017
5108 Сучасні стратегії розвитку науки Денна Бакалавр 1328/17 04.09.2017
5111 Державна інформаційна політика Денна Бакалавр 1331/17 04.09.2017
5345 Стратегічний менеджмент інформаційної діяльності Денна Магістр 1565/17 04.09.2017
5964 Стратегічний менеджмент інформаційної діяльності Денна Магістр 1769/17 04.09.2017
6215 Виробнича практика Денна Магістр 2422/17 04.09.2017
6710 Стратегічний менеджмент інформаційної діяльності Денна Магістр 0145/18 26.01.2018
7195 Бібліотекознавство та історія бібліотечної справи Денна Бакалавр 0629/18 01.02.2018
7265 Виробнича практика Денна Магістр 0698/18 26.01.2018
7274 Виробнича, переддипломна зі спеціалізації практика Денна Магістр 0707/18 26.01.2018
7275 Виробнича, переддипломна практика Денна Магістр 0708/18 26.01.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
42 Кафедра бібліотекознавства та інформології 4,7 20.05.2016
748 Кафедра бібліотекознавства та інформології 4,83 31.12.2016
1020 Кафедра бібліотекознавства та інформології 4,97 12.01.2017
1882 Кафедра бібліотекознавства та інформології 4,93 26.12.2018
3247 Кафедра бібліотекознавства та інформології 4,86 28.12.2019

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (3)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
26 Цюра Маргарита Анатоліївна Кафедра бібліотекознавства та інформології V Інформаційна, бібліотечна та архівна справа II document 2017
43 Литвинова Анастасія Володимирівна Інститут журналістики V Інформаційна, бібліотечна та архівна справа III document 2018
68 Терлецька Олеся Олександрівна, Щиглинська Мирослава Михайлівна Інститут журналістики IV Інформаційна, бібліотечна та архівна справа III document 2019

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
3 ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 23.03.2017

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
23 Дворник Анна Петрівна V Інформаційна, бібліотечна та архівна справа I 2017
53 Мишко Юлія Олексіївна III Інформаційна, бібліотечна та архівна справа I 2018

Переможці професійного (не наукового) конкурсу, фестивалю (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва заходу Місце проведення заходу Рік Тип заходу Призове місце Документ, що засвідчує
99 Кравчук Олександра Вікторівна Інститут журналістики VI IV Всеукраїнський фестиваль блогерів "Smart Blog". Київ 2019 Всеукраїнський III document