Додаткові відомості

Освіта

March-April
2018 -
attended advanced training for lecturers held by Taras
Shevchenko National University of Kyiv and got a certificate2009-2010
-  Borys Grinchenko Kyiv University, MA in English and German Philology and
Literature (Honours)2004-2009 -  Borys Grinchenko Kyiv University, Bachelor in English and German Philology
and Literature (Honours)

Перелік місць роботи

September 2013-at present – lecturer at Borys Grinchenko
Kyiv University, Faculty of Law and International Relations April
2011-August 2013 -  senior translator in International Relations
Department at National University of Food Technologies of KyivSeptember
2010- March 2011-  translator in International Relations
Department at National University of Food Technologies, Kiev

Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
0 0 0 2018.04.17 15:36:53 Перейти на сторінку link

Конференції (2)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4324 2019 TESOL-Ukraine National Teacher Development Institute "Critical Thinking for Media Literacy" Key Points for Media Literacy Odesa document
4325 Scientific and Professional Conference "Actual Problems of Science and Education" Teaching Reading Strategies as a Key to Academic Success Budapest document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
28345 Навчання стратегії читання, як ключ до академічної успішності
28346 Рольова гра на практичних заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням для студентів немовних спеціальностей у ВНЗ

Фахові видання, що затверджені МОН (1)

ID Назва Рік
28346 Рольова гра на практичних заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням для студентів немовних спеціальностей у ВНЗ

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (1)

ID Назва Рік
33856 Рольові ігри з англійської мови для студентів-міжнародників

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
222 Факультет права та міжнародних відносин Кафедра іноземних мов 0 0.8 2020 https://www.researchgate.net/profile/Nataliia_Bezpalova

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
110 Вільний університет (Німеччина) Наукове дослідження 14-20.08.2018

Вільний університет (Німеччина)

Учасник проекту Invitation_Bezpalova.pdf

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
517 Ukraine Higher Education Teaching Excellence Programme British Council Коллективний - 2020

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (8)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2139 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 02.04.2018
2424 Лідерський модуль Інший модуль document 03.10.2018
2425 Дидактичний модуль Інший модуль document 03.10.2018
2426 Модуль з ІКТ Інший модуль document 03.10.2018
3984 Інше Інший модуль document 16.06.2020
4083 Модуль ІКТ Інший модуль document 22.05.2020
4139 Інше Інший модуль document 23.07.2020
5358 Дослідницький модуль Інший модуль наказ № 356.pdf 24.05.2021

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (3)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6416 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова за професійним спрямуванням (2 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
6818 Факультет права та міжнародних відносин Перша іноземна мова (англійська) (1 курс, МВРС, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
6821 Факультет права та міжнародних відносин Перша іноземна мова (англійська) (2 курс, МВРС, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
480 Кафедра іноземних мов 4,60 30.12.2016
940 Кафедра іноземних мов 4,88 12.01.2017
1806 Кафедра іноземних мов 4,80 26.12.2018
2796 Кафедра іноземних мов 4,80 28.12.2019
3437 Кафедра іноземних мов 4,99 28.12.2020

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
531 КРб-1-15-4.0д III 5 5 2017 - 2018