Додаткові відомості

Освіта
Київський університет імені Тараса Шевченка, 1982
Перелік місць роботи
1982-2016 Інститут археології НАН України, старший науковий співробітник
Теми дисертацій (захищених)
Економіка та суспільний лад трипільського населення Південного Побужжя (етапи ВІІ-СІ) (1993 р.)
Етносоціальні трансформації у Центральній та Південно-Східній Європі V-IV тис. до н.е. (2016).
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
412 11 13 2019.04.23 09:58:08 Перейти на сторінку link

Конференції (8)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
2719 Шипинська земля: старожитності, історичний розвиток та туристичні перспективи регіону Реконструкції споруд трипільської культури Чернівці-Реваківці document
2701 «МІГРАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ: У ПОШУКАХ ПЕРВИННОСТІ ІДЕЙ, РЕЧЕЙ І ЛЮДЕЙ». Культурний комплекс Трипілля Наддніпрянщини: тисячоліття взаємодії з сусідами. місто Вінники, Львівська область document
2698 «WETLAND ARCHAEOLOGY and PREHISTORIC NETWORKS in EUROPE» LIFE ON THE EASTERN FRONTIERS OF OLD EUROPE Kiv-Kaniv, Ukraine document
2700 ''The significance of space through natural and cultural changes'' Routes of Neolithisation at Eastern Europe Athens, Greece document
2718 Археологія Київщини Трипільці на Київщині: вивчення давнього суспільства та технологій Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ document
2699 Socio-Enviromental dynamics over the last 12000 years Groups of houses at Trypillia mega-sites Kiel, Germany document
2717 Археологічні студії : проблеми та перспективи Дослідження НДЛ археології 2016 року Національний університет Києво-Могилянська академія, Київ document
1423 Beyoynd excavation. Geophysics,aerial photography,and the use of drones. 1/Plans of Trypillia culture siytes at Dnipro region. 2/Investigations at Maidanetske: GPR мы magnetic prospection Piatra-Neamt, Romania document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
22863 Майданецьке 2013. Нові розкопки на трипільському мега-поселенні

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
26065 Where are the cereals? Contribution of phytolith analysis to the study of subsistence economy at the Trypillia site Maidanetske (ca. 3900-3650 BCE),central Ukraine
22860 Cucuteni-Trypillia: In search for technological progress

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
26125 Південні шляхи обміну у V-IV тис. до н.е.
26118 Сакральні комплекси Центральної та Південно-Східної Європи у V тис. до н.е.
26072 Crize şi procese de urbanizare timpurie în Europa
26083 Поселення трипільської культури Янча 1

Фахові видання, що затверджені МОН (1)

ID Назва Рік
26067 Золото трипільців: пошуки ведуть в Анатолію?

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (5)

ID Назва Рік
26079 Дослідженя пам’яток трипільської культури на київщині у 2016-2017 роках
26076 Наукова тема “Давня історія України: суспільство та технології �(за результатами археологічних досліджень)”
26125 Південні шляхи обміну у V-IV тис. до н.е.
26118 Сакральні комплекси Центральної та Південно-Східної Європи у V тис. до н.е.
26947 Життя на східних рубежах Старої Європи

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проекту Період реалізації Координатор проекту Роль учасника Документ, що засвідчує
43 Програма Еразмус+ з Афінським університетом ім.Каподистрії (Греція) Наукове стажування 24.04.-30.04.207 р.

Афінський
національний університет імені Каподистрії (Греція), кафедра археології та
праісторії (відповідальний – професор кафедри Ліліан Каралі).Учасник проекту Mobility Agreement for teaching_Videiko_ signed.PDF

Звіти за науковими проектами (3)

ID Назва Рік
26114 Звіт про археологічні розвідки експедиції НДЛ археології на території Обухівського району Київської області 2018 року
26108 Звіт про археологічні розкопки експедиції НДЛ археології біля с Трипілля Обухівського району Київської області 2018 року
26069 Звіт про розвідки експедиції НДЛ археології в Обухівському районі Київської області 2017 року

Професійний розвиток

Викладацька діяльність

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1006 Кафедра історії України 4,76 12.01.2017
1868 Кафедра історії України 4,60 26.12.2018