Додаткові відомості

Освіта

Харківський державний університет ім. О.М. Горького (тепер Харківський Національнийуніверситет ім. В.Н. Каразіна)

Перелік місць роботи

Інститут археології НАН України 1973 — 2016 рр.

Київський університет імені Бориса Грінченка з 2016 р.

Теми дисертацій (захищених)
Металообробка у населення Правобережної Лісостепової України за доби пізньої бронзи
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
64 5 2 2021.09.21 11:08:54 Перейти на сторінку link

Конференції (5)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4690 Мотив – стиль, образ – знак у контексті давніх і традицій Закріплення розписів на кераміці з поселення ТрипілляЛЛЯ м. Львів-Винники document.pdf
3445 «НА ПОГРАНИЧЧІ КУЛЬТУР ТА ЕТНОСІВ: ВЗАЄМОКОНТАКТИ ЯК СПОСІБ КОМУНІКАЦІЇ ТА ЕВОЛЮЦІЇ Казанярі Великого Степу (обмін технологіями) м. Львів-Винники, вул. Галицька 26; вул. Івасюка 5 document.pdf
6488 «На пограниччі культур та етносів: взаємоконтакти як спосіб комунікації та еволюції» «Казанярі Великого Степу (обмін технологіями)» м. Львів-Винники document.pdf
3700 Троянські читання Золото трипільців: пошуки ведуть в Анатолію ? м. Київ document.pdf
6489 «АРХЕОЛОГІЯ КИЇВЩИНИ» Дослідження бронзових виробів із Хотова м. Київ document.pdf

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
33781 Дослідження виробів і технологій трипільської культури

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
33767 Епоха раннього металу в Україні (історія металургії та генезис культур)
29218 Могильник білозерської культури біля с. Широке

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
29217 Componenţa metalului pieselor în tezaurul din Dikii Sad

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
33795 Нові знахідки мідних виробів трипільської культури з басейнів Дністра та Південного Бугу
29216 Studiul tehnologiei de fabricare a ceramicii pictate din așezarea Tripolie

Фахові видання, що затверджені МОН (4)

ID Назва Рік
32405 Дослідження та експериментальне відтворення технологій мальованого посуду трипільської культури
33795 Нові знахідки мідних виробів трипільської культури з басейнів Дністра та Південного Бугу
29215 Східні технології у виробництві казанів доби пізньої бронзи
26067 Золото трипільців: пошуки ведуть в Анатолію?

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (1)

ID Назва Рік
29382 Закріплення розписів на кераміці з поселення трипілля

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
83 НДЛ археології 57211777101 1 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57211777101&zone=

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
118 НДЛ археології - 1 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
599 Історико-філософський факультет НДЛ археології 3.32 15 2020 https://www.researchgate.net/profile/Tatiana_Hoshko/scores

Завершені наукові дослідження (2)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
2 "Давня історія України: суспільство та технології (за результатами археологічних досліджень)" Повноцінне дослідження 10.2018 http://iff.kubg.edu.ua/pro-fakultet/kafedry/2016-06-15-08-20-46/doslidzhennia-ndl-arkheolohii.html 50
66 Давня історія України: суспільство та технології (за результатами археологічних досліджень) Повноцінне дослідження 03.2021 https://iff.kubg.edu.ua/pro-fakultet/kafedry/2016-06-15-08-20-46/doslidzhennia-ndl-arkheolohii/vykonannia-naukovoi-temy-2016-2021-rr.html 85

Звіти за науковими проєктами (5)

ID Назва Рік
33309 Звіт про проведення археологічної практики 2020 року
33335 Звіт про роботу археологічної експедиції НДЛ археології 2020 року
29931 Звіт про роботу експедиції НДЛ археології історико-філософського факультету у 2019 році
26108 Звіт про археологічні розкопки експедиції НДЛ археології біля с Трипілля Обухівського району Київської області 2018 року
35297 Звіт про дослідження поселення трипільської культури біля с. Майданецького Тальнівського району Черкаської області 2016 року

Професійний розвиток

Викладацька діяльність