Додаткові відомості

Освіта
Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2009
Перелік місць роботи
Київський університет імені Бориса Грінченка
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
9 2 0 2021.09.23 11:56:12 Перейти на сторінку link

Конференції (4)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4549 Археологія Поділля Систематичні розвідки та геофізична зйомка поселень трипільської культури на півдні Вінниччини Вінниця document
4278 Археологічні студії : здобутки та перспективи – 2019 «Білий Камінь: 90 років по тому» Київ document.docx
4548 Роль національних природних парків в розвитку туризму 12. Новітні археологічні дослідження на території Чечельницького району НПП «Кармелюкове Поділля» смт Чечельник, Вiнницька область document.docx
3191 ХХVІІ всеукраїнська Вінницька наукова історико-краєзнавча конференція Історико-археологічні пам`ятки Державного історико-культурного заповідника Буша як об'єкти музеєфікації Вінниця document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
28883 Унікальна конструкція гончарного горну? Інтерпретація масивних об'єктів з поселення трипільської культури Тростянчик

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
29942 Trypillia Megasites West of the River Southern Buh: Preliminary Results of Bilyi Kamin Site Investigation in 2018
31244 Білий Камінь: планування найбільшого поселення трипільської культури межиріччя Південного Бугу та Дністра

Фахові видання, що затверджені МОН (1)

ID Назва Рік
31244 Білий Камінь: планування найбільшого поселення трипільської культури межиріччя Південного Бугу та Дністра

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (2)

ID Назва Рік
24271 Південно-Східне Поділля у V - першій половині IV тис. до н.е
24276 Дослідження на поселеннях трипільської культури Тростянчик та Війтівка

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
44 Унікальна конструкція гончарного горну? Інтерпретація масивних об'єктів з поселення трипільської культури Тростянчик http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/28883/ 2020

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
112 НДЛ археології 57216501099 1 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57216501099&zone=

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
423 Історико-філософський факультет НДЛ археології 0 28.4 2020 https://www.researchgate.net/profile/Olha_Zaitseva

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
146 Білий Камінь: планування найбільшого поселення трипільської культури межиріччя Південного Бугу та Дністра фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31244/ 2020

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (2)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
93 Кільський університет (Німеччина) Наукове стажування 01.10.-31.12.2018

Кільський університет (Німеччина)

Учасник проекту -
121 Університе м. Ясси (Румунія) Наукове дослідження 30.08.-30.09.2018 Університет Яси (Румунія)
Учасник проекту -

Завершені наукові дослідження (2)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
4 "Давня історія України: суспільство та технології (за результатами археологічних досліджень)" Повноцінне дослідження 10.2018 http://iff.kubg.edu.ua/pro-fakultet/kafedry/2016-06-15-08-20-46/doslidzhennia-ndl-arkheolohii.html 50
67 Давня історія України: суспільство та технології (за результатами археологічних досліджень) Повноцінне дослідження 03.2021 https://iff.kubg.edu.ua/pro-fakultet/kafedry/2016-06-15-08-20-46/doslidzhennia-ndl-arkheolohii/vykonannia-naukovoi-temy-2016-2021-rr.html 75

Звіти за науковими проєктами (6)

ID Назва Рік
33309 Звіт про проведення археологічної практики 2020 року
33140 Звіт про дослідження поселень трипільської культури Східноподільською археологічною експедицією на території Кіровоградської області у 2019 році
32976 Звіт про дослідження різночасових археологічних поселень на території Кіровоградської області у 2020 році
29963 Звіт про археологічні розвідки експедиції НДЛ археології на територіїЧеркаської області 2019 року
29945 Звіт про роботу Східноподільської археологічної експедиції на території Вінницької області у 2014-2016 роках
25716 Звіт про дослідження поселення Білий Камінь у 2018 році

Професійний розвиток

Викладацька діяльність