Додаткові відомості

Освіта

1982-1987 Київський державний університет ім.
Т.Г.Шевченка, філологічний, філолог, викладач російської мови і літератури. 

1993-1994.Інститут практичної психології та соціальної роботи "Психогенез",
факультет практичної психології.

Перелік місць роботи

Фізико-математична школа-інтернат Національного університету імені
Тараса Шевченка..

Інститут практичної психології та соціальної роботи "Психогенез".

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України

Теми дисертацій (захищених)
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук - "Раннє прогнозування труднощів у навчанні дошкільників з церебральними паралічами", 2005, Інститут спеціальної педагогіки АПН України.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук - "Системно-феноменологічний підхід до діагностики та корекції розвитку дітей з аутизмом", 2010, Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
Громадська активність
Голова Ради ГО "Системна допомога дітям з аутизмом "Маленький принц"

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
134 7 3 2019.12.10 09:57:27 Перейти на сторінку link

Конференції (19)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4954 V Міжнародний конгрес "Діти з особливими потребами в освітньому просторі" Шляхи вдосконалення нормативно-правового забезпечення інклюзивного навчання в Україні м. Чернігів document.tif
4874 Міжнародна конференція "Ерготерапія: нова професія в сучасній системі реабілітації"" Впровадження змісту роботи ерготерапевта в Україні м.Київ document
4870 Міжнародна конференція \ Технологія \ м.Варшава (Польща) document
4962 Всеукраїнська науково-практична конференція "Бар'єри та стратегії розвитку дітей з особливими потребами в освітньому середовищі"" учасник конференції м. Київ document.tif
4868 Всеукраїнський фестиваль практичної логопедії "Міждисциплінарний підхід" Сенсо-моторна інтеграція як передумова комунікативно-мовленнєвого розвитку м. Київ document
4828 XII \ Реалізація технології міждисциплінарного командного супроводу в інклюзивному освітньому середовищі Кам'янець-Подільський document
4863 "Особливі. Все про дитячий аутизм" "Системний підхід у питаннях навчання і розвитку дітей з аутизмом" Національний авіаційний університет, м. Київ document
4600 III Міжнародна науково-практина конференція ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОСВІТИ ТА СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ЗІ СПЕКТРОМ АУТИСТИЧНИХ ПОРУШЕНЬ Авторська програма формування передумов навчання і розвитку дітей з аутизмом "Синергія" м.Київ document
3851 IVМіжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки та психології"Педагог в інклюзивному просторі: траекторія фахової самоактуалізації"" Технологія створення безперешкодного простору для дітей з особливими освітніми потребами "Класний менеджмент"" Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, м. Переяслав-Хмельницький document
3673 Психологічні виміри особистісної взаємодії суб'єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми Місце і роль соціально-психологічних ресурсів в освіті дітей з особливими освітніми потребами Інститут психології імені Г.С.Костюка, м.Київ document.pdf
3674 Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи Умови підготовки дітей з аутизмом до інклюзивного освітнього простору м.Запоріжжя document.pdf
3668 V Międzynarodowy Kongres Inkluzji Społecznej Technologie zarządzania klasą jako sposób kształtowania inteligencji emocjonalnej u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Siedlcach Польща document.docx
2817 І Міжнародна науково-практична конференція з каністерапії "Каністерапія - інноваційний метод реабілітації дітей і підлітків з обмеженими можливостями і особливими потребами"" "Місце каністерапії в системі дієвої допомоги дітям з особливими потребами" м.Київ document
2821 Всеукраїнська науково-практична конференція "Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики" Системно-ресурсний підхід до організації процесів навчання і розвитку дітей з особливими потребами" м.Київ document
2228 ІІІ Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології Алгоритм діяльності міждисциплінарної команди сурповоду в інклюзивному просторі м. Київ, Україна document
2820 ХІ Міжнародна науково-практична конференція "Спеціальна освіта: історія, сучасність та перспективи розвитку"" "Класний менеджмент як інноваційна технологія перетворення освітнього середовища" м.Кам'янець-Подільський document
1175 'Інтеграція науки і практики в умовах модернізації корекційної освіти Цкраїни' Стандартні вимоги до надання кваліфікованої допомоги дітям з розладами аутистичного спектра Херсонський державний університет document
1177 'Корекційна освіта: історія, сучасність та перспективи розвитку' Стандартні вимоги до надання кваліфікованої допомоги дітям з розладами аутистичного спектра м. Кам`янець-Подільський, Україна document
1176 Науково-практична конференція 'Освіта дітей з особливими освітніми потребами в місті Києві: основні досягнення та виклики' Стандартні вимоги до надання кваліфікованої допомоги дітям з розладами аутистичного спектра м. Київ document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
26144 Місце і роль соціально-психологічних ресурсів в освіті дітей з особливими освітніми потребами
20269 Роль візуальної підтримки в комунікативно-мовленнєвому розвитку дітей з аутизмом
18738 Сенсорна інтеграція як підґрунтя цілісного розвитку дітей з аутизмом
19505 Стратегії класного менеджменту для інклюзивного простору
14331 Стандартні вимоги до надання кваліфікованої допомоги дітям з розладами аутистичного спектра

Фахові видання, що затверджені МОН (9)

ID Назва Рік
29795 Специфіка реалізації міждисциплінарного командного супроводу в інклюзивному освітньому середовищі України
29610 Специфіка реалізації міждисциплінарного командного супроводу в інклюзивному освітньому середовищі України
29608 Специфіка реалізації міждисциплінарного командного супроводу в інклюзивному освітньому середовищі України
21661 Відповідне освітнє середовище для дітей із розладами аутистичного спектра
20271 Переваги командної роботи в процесі супроводу дитини з аутизмом в освітньому середовищі
18738 Сенсорна інтеграція як підґрунтя цілісного розвитку дітей з аутизмом
19505 Стратегії класного менеджменту для інклюзивного простору
14331 Стандартні вимоги до надання кваліфікованої допомоги дітям з розладами аутистичного спектра
17220 Умови зменшення дестабілізаційних чинників в освітньому процесі дітей з аутизмом

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (7)

ID Назва Рік
29808 Інклюзивне освітнє середовище
25179 Роль"класного менеджменту" у формуванні партнерської взаємодії між учасниками інклюзивного процесу
25027 Як підготувати дітей з аутизмом до інклюзивної освіти
20270 Етапи психолого-педагогічного супроводу дітей з аутизмом в інклюзивному середовищі
20332 Классный менеджмент как стратегия подготовки образовательного пространства к обучению детей с аутизмом
20336 Розроблення SMART-цілей для дитини з особливими потребами в процесі інклюзивного навчання
16053 Роль сенсорной интеграции в контексте подготовки детей с аутизмом к образовательному процессу

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації Нарахований бал
138 Студія РАС: розлади аутистичного спектра упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 26 20.10.2017 3

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра h-індекс (без самоцитування) Нарахований бал Дата створення Посилання
79 0 5 27.05.2019 https://www.researchgate.net/profile/Tetiana_Skrypnyk2

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (2)

ID Назва організації Назва проекту Період реалізації Координатор проекту Роль учасника Документ, що засвідчує
97 Центр «Томатис-Нілона» (Ізраїль) Підвищення кваліфікації 02.-07.02.2018

Центр «Томатис-Нілона»
(Ізраїль)

Учасник проекту document
119 «Sustainable development» (Словенія, Любляна) Підвищення кваліфікації 4-25 травня 2018 Доцент Правомир Свароцик
Учасник проекту document

Наукове керівництво співробітником Університету, який захистив кандидатську дисертацію (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце захисту Копія диплому Дата оцінювання
13 Супрун Ганна Володимирівна «Особливості соціально-психологічної адаптації дітей з аутизмом у дошкільному віці», 19.00.08 - спеціальна психологія Інститут спеціальної педагогіки НАПН України document 2017

Робота у складі експертних рад МОН (1)

ID Назва експертної ради Наказ про затвердження складу експертних рад Рік
10 Експертно-консультативна рада з питань аутизму document 2013

Заявки на отримання грантів (2)

ID Назва проекту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
83 «Якість інклюзивної освіти та її експертна підтримка: зміна української парадигми у напрямі ЄС» Європейська комісія, Програма ім. Жана Моне Коллективний - 2018
196 Модуль Жана Моне «Європейська парадигма інклюзивної освіти в контексті українських освітніх реформ» Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019

Дослідно-експериментальна робота (1)

ID Назва дослідно-експериментальної роботи База (навчальний заклад) Вид участі Документ, що засвідчує Період реалізації
30 Організаційно-педагогічні умови впровадження у середній загальноосвітній школі ресурсних класів для дітей з аутизмом СЗШ №259, СЗШ №231 - Reestr.pdf

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (14)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
537 Фаховий модуль (стажування) - document 25.09.2012
664 Дидактичний модуль - document 05.04.2016
1771 Інше - document 27.08.2017
1826 Модуль з ІКТ - document 01.12.2017
1848 Інше - document 27.08.2017
1908 Інше - document 06.12.2017
1996 Інше - document 26.12.2017
2165 Лідерський модуль Інший модуль document 25.04.2018
2346 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 20.06.2018
2645 Інше Інший модуль document 07.02.2018
2750 Інше Інший модуль document 31.05.2018
2751 Лідерський модуль Інший модуль document 30.06.2018
2754 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 25.05.2018
3602 Інше Інший модуль document 09.08.2019

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (17)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
381 «Оформлення освітнього середовища: класний менеджмент” для педагогічних колективів 8 закладів освіти м.Києва Навчально-практичний семінар ДНЗ № 611 23.02.2016 2
382 «Узгодженість навчально-виховного та корекційно-розвивального процесів” Навчально-практичний семінар ДНЗ № 779 22.03.2016 2
383 „Адаптація дітей з аутизмом до навчально-виховного процесу в закладі освіти”, ”Алгоритм діяльності команди супроводу дітей з аут Семінар у межах Всеукраїнського психологічного фестивалю ПАРОСТОК Київський палац дітей та юнацтва 04.04.2016 2
384 “Педагогічний дизайн як інноваційна стратегія перетворення освітнього середовища” Тренінг для директорів та завучів шкіл Київської області, а також Харкова, Вінниці та Запоріжжя у межах пілотного проекту з впр Київський палац дітей та юнацтва 24.04.2016 2
385 “Педагогічний дизайн як інноваційна стратегія перетворення освітнього середовища” Тренінг для директорів та завучів шкіл Київської області, а також Харкова, Вінниці та Запоріжжя у межах пілотного проекту з впр Київський палац дітей та юнацтва 24.04.2016 2
386 „Психолого-педагогічна допомога дітям з аутизмом” Проведення курсів підвищення кваліфікації практичних психологів та вчителів-дефектологів Реабілітаційний заклад змішаного типу “Наш дім”, м. Бориспіль 23.04.2016 2
388 “Формування передумов цілісного розвитку дітей з аутизмом” Майстер-клас Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 29.04.2016 2
389 «Педагогічний дизайн як інноваційна стратегія перетворення освітнього середовища» Педагогічна майстерня Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 16.05.2016 2
390 “Корекційно-компенсаторна складова інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в соціальне середовище» Презентація наукової теми кафедри в рамках Наукового семінару “Наукова тема Інституту людини: індикатори моніторингу та оцінки” Пуща-озерна 20.05.2016 2
393 "Корекційно - компенсаторна складова інтеграції дитини з особливими освітніми потребами в соціальне середовище Презентація наукової теми Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 27.09.2016 2
1150 Алгоритм надання спеціальних освітніх послуг дітям з аутизмом в інклюзивному середовищі Майстер-клас Київський університет імені Бориса Грінченка 15.12.2017 5
1165 Модель надання спеціальних освітніх послуг дітям з аутизмом в інклюзивному середовищі Майстер-клас Київський університет імені Бориса Грінченка 10.11.2017 10
1188 SMART-цілі як чинник успіху команди супроводу дитини з аутизмом Наукова цукерня, майстер-клас Київський університет імені Бориса Грінченка 15.05.2017 2
1212 Командна робота в організації допомоги дітям з порушеннями психофізичного розвитку Семінар ВГО „Інститут соціальної політики” 18.05.2017 2
1213 Презентація гуртку «Студія РАС» Світове кафе Київський університет імені Бориса Грінченка 20.09.2017 2
1214 Системний підхід в організації інклюзивного процесу для дітей з аутизмом Семінар-тренінг Районне Управлінні освіти Голосіївського району 02.11.2017 2
1215 Системна допомога дітям з аутизмом Тренінг Київський університет імені Бориса Грінченка 23.11.2017 5

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
26146 Психологічна модель раннього втручання для дітей з аутизмом

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
16550 Комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом "Розквіт"
18717 Психологічна допомога дітям з аутизмом та їхнім батькам

Затверджені робочі програми (20)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
2016 Нейропсихологія Денна Бакалавр 0075 09.02.2016
2034 Актуальні проблеми організації корекційної освіти (Планування та організація логопедичної роботи, Організація та керівництво мет Денна Магістр 0623 23.09.2015
3316 Стратегії розвитку науки Денна Бакалавр 1635 27.09.2016
3317 Психологічний супровід педагогічної діяльності: Психолого-педагогічна діагностика дітей з порушеннями мовлення, Основи психологічного консультування Денна Бакалавр 1634 27.09.2016
3327 Психологічне консультування та психокорекція Денна Бакалавр 1621 27.09.2016
3343 Актуальні проблеми організації корекційної освіти:Планування та організація логопедичної роботи,Організація та керівництво методичною роботою в корекційній освіті,Методи відбору в спецільні заклади для дітей з ТПМ Денна Магістр 1610 27.09.2016
3350 Теорія та практика аутології Денна Магістр 1638 27.09.2016
4202 Нейропсихологія Денна Бакалавр 0468/17 02.02.2017
4204 Актуальні проблеми дефектології і корекційної освіти Денна Магістр 0470/17 02.02.2017
4207 Сучасні вимоги до комплексної абілітації та реабілітації Денна Магістр 0473/17 02.02.2017
5165 Психологічне консультування та психокорекція Денна Бакалавр 1385/17 07.09.2017
5166 Стратегії розвитку науки Денна Бакалавр 1386/17 07.09.2017
5173 Теорія та практика аутології Денна Магістр 1393/17 07.09.2017
5293 Технології інклюзивного навчання Денна Бакалавр 1513/17 07.09.2017
5294 Технології інклюзивного навчання дітей з розладами спектру аутизму Денна Бакалавр 1514/17 07.09.2017
5298 Нейропсихологія Денна Магістр 1518/17 07.09.2017
7060 Анатомо-фізіологічні та генетичні засади психічної діяльності: Модуль 4. Нейропсихологія Денна Бакалавр 0495/18 18.01.2018
7295 Психологічний супровід педагогічної діяльності: Основи психологічного консультування Денна Бакалавр 0728/18 18.01.2018
7296 Клініко-психологічні аспекти дизонтогеній при розладах спектру аутизму Денна Бакалавр 0729/18 18.01.2018
7316 Навчальна практика зі спеціалізації Денна Бакалавр 0749/18 18.01.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
172 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4.3 20.05.2016
1428 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4,53 12.01.2017
2267 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4,62 27.12.2018