Додаткові відомості

Освіта
Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, 1999 р.
Перелік місць роботи
з 2008 р. є викладачем історичних дисциплін у Київському університеті імені Бориса Грінченка
Теми дисертацій (захищених)
Ришельєвський ліцей в соціально-культурних процесах Південної України (перша – друга третини XIX ст.)
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
2 1 0 2021.09.18 11:13:23 Перейти на сторінку link

Монографії (колективні) (4)

ID Назва Рік
32122 Григорій Ґалаґан. Журнал (1836–1841)
28858 «Ми виїхали з Сокиринців»: тревелоги родини Ґалаґанів : документальна монографія
28860 Сенаторська ревізія Київської та Чернігівської губерній: зі щоденника О.О. Половцова (жовтень 1880 - травень 1881)
20606 «Я маю намір з моїх листів до тебе зробити свій журнал…»: листи Григорія Ґалаґана до дружини

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
32767 Archaeological Researches in Ukraine in the Context of the Development of Military History in the XIX and Early XX Cent
24575 Фортифікаційні пам’ятки у культурному контексті: український досвід (ранній новий час та ХІХ ст.)
24573 Фортифікаційні пам’ятки у соціокультурному контексті: європейські тренди(ранній Новий час та ХІХ ст.)

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
36725 Один з Шевченкових читачів: коментарі Андроника Степовича до повісті «Музикант»
24575 Фортифікаційні пам’ятки у культурному контексті: український досвід (ранній новий час та ХІХ ст.)

Фахові видання, що затверджені МОН (4)

ID Назва Рік
33850 «Народ хотів свободи»: відображення Київської козаччини 1855 року в листуванні та щоденникових нотатках Г. Ґалаґана
24575 Фортифікаційні пам’ятки у культурному контексті: український досвід (ранній новий час та ХІХ ст.)
24573 Фортифікаційні пам’ятки у соціокультурному контексті: європейські тренди(ранній Новий час та ХІХ ст.)
18708 Історія Києва в науковій спадщині Михайла Грушевського

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (3)

ID Назва Рік
9924 Проща до Києва як соціокультурне явище
6996 Четверта конференція «Київ і кияни» у Київському університеті імені Бориса Грінченка
7439 Київ і кияни: доба Бориса Грінченка

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
46 Кафедра історії України - 1 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
605 Історико-філософський факультет Кафедра історії України 0 0.6 2020 https://www.researchgate.net/profile/Yevhen_Kovalov

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
175 Український дворянин 30 х – 50 х рр. XIX ст. перед викликами часу: самоусвідомлення та самопрезентація особистості The Shevchenko Scientific Society in the US Коллективний - 2019

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
19 Фаховий модуль (стажування) - document 04.02.2016
357 Дослідницький модуль - document 20.04.2016
464 Дидактичний модуль - document 16.02.2016
500 Лідерський модуль - document 26.01.2016
5262 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 20.05.2021

Викладацька діяльність

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
87 Кафедра історії України 3,7 20.05.2016
737 Кафедра історії України 4,13 31.12.2016
1155 Кафедра історії України 4,42 12.01.2017
2012 Кафедра історії України 4,54 26.12.2018
2573 Кафедра історії України 4,68 28.12.2019
3760 Кафедра історії України 4,82 28.12.2020