Додаткові відомості

Освіта
Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов (ГДПІІМ), 1995 - 2000р.
КСУ “Інститут славістики
та міжнародних відносин”, 2003 - 2006р.
Перелік місць роботи

2000 - 2003 рр. - ЗОШ №7, 236 - вчитель англійської мови.

2003 - 2012 рр.- ТОВ “ЮВЕ-КИЇВ” - асистент керівника, перекладач.

2012 - 2016 рр. - "Denis' School"

Міжнародна система шкіл

іноземних мов - викладач англійської мови.

2013 - 2016 рр. - Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД) - викладач англійської мови.

2016 р.  - по теперішній час - Київський університет імені Бориса Грінченка

Теми дисертацій (захищених)

Тема дисертаційного дослідження (захист 22 червня 2021 року): 

Складне речення з дієсловами волевиявлення в ранньоновоанглійській мові: структурно-функціональний аспект. 

Громадська активність
Заступник завідувача кафедри з наукової роботи

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
13 0 1 2018.04.17 15:35:14 Перейти на сторінку link

Конференції (12)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
5090 Науково-практична конференція "Розвиток філології та лінгвістики на сучасному історичному етапі". Функціональна перспектива як організація ранньоновоанглійського речення м. Харків, Україна document.pdf
5006 Міжнародна науково-практична конференція "Перспективи розвитку сучасної науки та освіти" Концепція генеративної лінгвістики у сучасних мовознавчих студіях м. Львів, Україна, Львівський науковий форум document.pdf
5005 International Scientific Conference "Urgent problems of Philology and Linguistics" Object control interpretations with volitional verbs in infinitive complexes of Early Modern English Budapest, Hungary document.pdf
5004 Міжнародна науково-практична конференція "Філологія та лінгвістика у сучасному світі" Інтерпретація обʼєктної дієслівної клаузальної комплементації в термінах Ікс-штрих теорії м. Запоріжжя, Класичний приватний університет document
3951 III всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми літературознавства та мовознавства" Аналіз комплементарних конструкцій у річищі трансформаційної породжувальної граматики в історії англійської мови м. Київ, Україна document
3949 II міжнародна науково-практична конференція з проблем теоретичної та прикладної лінгвістики Control infinitive constructions in Early Modern English Київ, Україна document
2193 Романо-германські мови в сучасному міжкультурному просторі NOUN PHRASE COMPLEMENTATION OF MONOTRANSITIVE VOLITIONAL VERBS IN EARLY MODERN ENGLISH Полтава, Україна document.pdf
3950 Сучасна філологія: актуальні питання та перспективи дослідження TO/BARE INFINITIVE AS COMPLEMENTATION MARKERS OF VOLITIONAL VERBS IN XV-XVII CENTURIES м. Люблін, Республіка Польща document
2190 МОВНИЙ ПРОСТІР СЛОВ’ЯНСЬКОГО СВІТУ МОДЕЛІ СИНТАКСИЧНИХ СТРУКТУР ІЗ ДІЄСЛОВАМИ ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ В РАННЬОНОВОАНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ Київ, Україна document.pdf
2192 Слово, речення, текст: новітні підходи та напрацювання Семантичні зрушення дієслів волевиявлення в ранньоновоанглійський період Київ, Україна document.pdf
1985 The Fifteenth European Conference on Languages, Literature and Linguistics Performative verbs as expression of volitional inducement in Early New Modern English Vienna, Austria document.pdf
2191 Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах Психолінгвістичні характеристики сприйняття та розуміння ментального лексикону дієслів волевиявлення в комунікативному процесі іншомовного мовлення Київ, Україна document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (6)

ID Назва Рік
30497 Генеза складного комплементарного речення: історичний аспект
31152 Дослідження комплементарних комплексів у сучасних граматичних студіях
30819 Мовні зрушення ладу англійської клаузальної комплементації в історичній перспективі
30387 Object control interpretations with volitional verbs in infinitive complexes of Early Modern English
30319 Прагматичний потенціал ранньоновоанглійського речення із клаузальною комплементацією
30400 Складні комплементні конструкції у ранньоновоанглійській мові.

Фахові видання, що затверджені МОН (8)

ID Назва Рік
30497 Генеза складного комплементарного речення: історичний аспект
31152 Дослідження комплементарних комплексів у сучасних граматичних студіях
30819 Мовні зрушення ладу англійської клаузальної комплементації в історичній перспективі
30319 Прагматичний потенціал ранньоновоанглійського речення із клаузальною комплементацією
30400 Складні комплементні конструкції у ранньоновоанглійській мові.
24641 Особливості комплементарного речення в історії розвитку англійської мови
20848 Англійські дієслова вольової дії: досвід попереднього аналізу
19866 Англійські дієслова вольової дії: досвід попереднього аналізу

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (8)

ID Назва Рік
30527 Функціональна перспектива як організація ранньоновоанглійського речення
30388 Концепція генеративної лінгвістики у сучасних мовознавчих студіях.
30399 Інтерпретація об’єктної дієслівної клаузальної комплементації в термінах Ікс-штрих теорії
21850 Іменна комплементація монотранзитивних дієслів волевиявлення в ранньоновоанглійській мові
23440 Інфінітивна частка to як маркер комплементації дієслів волевиявлення в XV-XVII століттях
20791 Дієслова-перформативи як засіб вираження вольового спонукання в ранньоновоанглійській мові
20796 Моделі синтаксичних структур із дієсловами волевиявлення в ранньоновоанглійській мові
20849 Психолінгвістичні характеристики сприйняття та розуміння ментального лексикону дієслів волевиявлення в комунікативному процесі іншомовного мовлення

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
622 Інститут філології Кафедра германської філології 0 1 2020 https://www.researchgate.net/profile/Oleksandra_Tuhai

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
118 Мовні зрушення ладу англійської клаузальної комплементації в історичній перспективі фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30819/ 2020
133 Дослідження комплементарних комплексів у сучасних граматичних студіях фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31152/ 2020

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1424 Лідерський модуль - document 27.02.2017
1533 Дослідницький модуль - document 20.04.2017
5443 модуль ІКТ(ЕНК) Інший модуль nakaz_385_04.06.21.pdf 04.06.2021

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (4)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6890 Інститут філології Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (4 курс, ФІС, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6891 Інститут філології Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (4 курс, ФІТ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6892 Інститут філології Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (4 курс, ФІФ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6893 Інститут філології Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (4 курс, ФК, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
188 Кафедра іноземних мов 3.9 20.05.2016
1600 Кафедра іноземних мов 4,48 12.01.2017
2325 Кафедра іноземних мов 3,69 27.12.2018
3278 Кафедра іноземних мов 2,76 28.12.2019
4108 Кафедра іноземних мов 4,81 28.12.2020

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
88 МІб-1-15-4.0д II 2 3 2016-2017