Додаткові відомості

Освіта

Полтавський державний педагогічний інститут

1992

Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)


«Академік
Олекса Петрович Новицький як історик
культури, організатор пам’яткоохоронного
та музейного руху»

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
17 2 0 2021.09.15 11:48:03 Перейти на сторінку link

Конференції (19)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
5875 ІСТОРІЯІСТОРІЯ АРХЕОЛОГІЇ: ВЗАЄМОДІЯ НАУКИ ІЗ СУСПІЛЬСТВОМ (до 120-річчя Маркіяна Смішка) Софійська комісія ВУАКу: археологічні дослідження в Софії Київській у 1920-х рр. Київ, ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ document.pdf
5876 «ДЕМІФОЛОГІЗАЦІЯ ІСТОРІЇ ТА ТВОРЕННЯ ПАТРІОТИЧНИХ МІФІВ: ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ» ПОВСЯКДЕННІСТЬ У РАДЯНСЬКИХ ТАБОРАХ: МІФИ І РЕАЛЬНІСТЬ Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.doc
6314 ІХ Всеукраїнська наукова конференція «КИЇВ І КИЯНИ У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ МІСЬКОГО ПОВСЯКДЕННЯ» ТАБІРНЕ ПОВСЯКДЕННЯ КИЇВСЬКИХ ПРОФЕСОРІВ-ГУМАНІТАРІЇВ: БАМЛАГ Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
4904 «ДОБА ЯРОСЛАВА МУДРОГО: ТИСЯЧОЛІТНІЙ ДОСВІД УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ» МАТРИМОНІАЛЬНІ ЗВ’ЯЗКИ ЯРОСЛАВА З ВОЛОДАРЯМИ ЄВРОПИ Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка, Національний заповідник \ document
4902 «УКРАЇНА І ПОЛЬЩА: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ПОЛІКУЛЬТУРНОСТІ ТА ДОБРОСУСІДСТВА» Співпраця Київського університету імені Бориса Грінченка з Товариством «Польща — Схід»: історична пам’ять та археологія Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
4442 Х Международная научная конференция "Культурное наследие: исследование, освоение, продвижение" Памятники археологии и культуры Феодосии и её окресностей в деятельности Алексея Новицкого Кишинёв, Молдова, Институт культурного наследия document.pdf
4440 ІСТОРІЯ АРХЕОЛОГІЇ: інтелектуальний простір міста і формування ідентичностей (до 120-річчя ХІ Археологічного з’їду) ОЛЕКСА НОВИЦЬКИЙ ТА СЕРГІЙ ГАМЧЕНКО: ПОВСЯКДЕННЯ НАУКОВЦІВ 1920 - 1930 РОКІВ ЗА ЕПІСТОЛЯРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ Київ, ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ document
4441 ІV Всеукраїнська наукова конференція  «Історія та історики в сучасному суспільстві: світовий досвід й українські реалії» УКРАЇНСЬКА ГУМАНІТАРНА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ КИЄВА 1920 РОКІВ  У "ОКРЕМІЙ ПАПЦІ" ПОЛІТБЮРО ЦК КП(Б)У Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.doc
4443 VІІ Міжнародна наукова конференція “Південь України: етно-історичний, мовний, культурний та релігійний виміри” СОЦІАЛЬНЕ КОНСТРУЮВАННЯ В ЧАСИ ТОТАЛІТАРИЗМУ: ОДЕСЬКІ КАДРИ ДЛЯ ШКОЛИ ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ НКВС Одеса, ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ document.pdf
3780 І Всеукраїнський археологічний з’їзд Олекса Петрович Новицький і ХIV Археологічний з’їзд у Чернігові м. Ніжин document.pdf
3782 Історичні джерела в українському інформаційному й освітньому просторі: верифікація, інтерпретація та циркуляція ПРОТОКОЛИ ДОПИТІВ З АРХІВНО-СЛІДЧИХ СПРАВ УКРАЇНСЬКИХ ГУМАНІТАРІЇВ 1920–1930 рр.: АНАЛІЗ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ м. Київ document.doc
3784 КИЇВ І КИЯНИ У МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ: ПІДСУМКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ІСТОРИКО-УРБАНІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ УКРАЇНСЬКА ГУМАНІТАРНА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ КИЄВА 1920 РОКІВ  У "ОКРЕМІЙ ПАПЦІ" ПОЛІТБЮРО ЦК КП(Б)У м. Київ document.pdf
3783 ІСТОРІЯ МУЗЕЙНИЦТВА УКРАЇНИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.: ВТРАТИ ТА ЗДОБУТКИ» (до 100-річчя заснування Української академії наук) Євгенія Рудинська в українському музейництві кінця 1920-х – першої половини 1930-х рр. м. Київ document.pdf
3781 Українська Центральна Рада:шлях від автономії до незалежності України Захоплення більшовиками Києва у січні 1918 року очима українських гуманітаріїв м. Київ document.pdf
2206 ІІ Міжнародна науково-практична конференція II International Scientific and Practical Conference ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА: ЗБЕРЕЖЕННЯ, ДОСТУП, ВИКОРИСТАННЯ HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE: PRESERVATION, ACCESS, USE Театральне середовище провінції радянської України першої половини 1920 років у щоденниках Василя Василька Київ, Національний авіаційний університет document
2178 «УКРАЇНСЬКА ІСТОРИЧНА НАУКА В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ І ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ» Музичне середовище Києва 1920 років у дзеркалі его-документів Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.doc
2179 «КИЇВ І КИЯНИ У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ МІСЬКИХ СПІЛЬНОТ» Київське театральне середовище першої половини 1920 років у щоденниках Василя Василька Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
2177 “Південь України: етно-історичний, мовний, культурний та релігійний виміри” ІНТЕЛІГЕНЦІЯ ОДЕСИ У 1920 РОКАХ: ДІЯЛЬНІСТЬ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОМІТЕТУ СПРИЯННЯ ВЧЕНИМ Одеса, Національний морський університет document.pdf
2176 “ІСТОРІЯ МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ КІНЦЯ ХІХ ст. - 1930-х рр.: ЛЮДИ І КОЛЕКЦІЇ” (до 140-річчя від дня народження Миколи Омеляновича Макаренка) ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ МЕРЕЖІ КИЇВСЬКИХ МУЗЕЙНИКІВ 1920 - 1930 РОКІВ У ВИКРИВЛЕНОМУ ДЗЕРКАЛІ СЛІДЧИХ СПРАВ Київ, Національний музей мистецтв імені Богдана і Варвари Ханенків document.pdf

Монографії (колективні) (4)

ID Назва Рік
37087 Деміфологізація історії та творення міфів в українській науці та публічному просторі: монографія
33195 Українська гуманітарна інтелігенція в «окремій папці» політбюро ЦК КП(б)У в 1920-х роках
29728 Ярослав Мудрий та його доба: тисячолітній досвід українського державотворення
24559 Музичне середовище Києва 1920 років у дзеркалі Его-документів

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
32548 Bernard Kratko and Zhosefina Dindo Artists between the Soviet Totalitarianism Millstones

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (7)

ID Назва Рік
25931 Захоплення більшовиками Києва у січні 1918 року очима українських гуманітаріїв: EGO-документи
20056 Гуманітарна інтелігенція радянської України 1920-х років: історіографія поняття
15894 Дмитро Гордєєв та діяльність харківських мистецтвознавців у 1920–1930-х роках
18709 Михайло Грушевський та Олекса Новицький у формуванні українських інтелектуальних мереж
13467 Літературне середовище Харкова 1920 років у спогадах Володимира Гжицького
9964 Літературне середовище Харкова 1920 років у спогадах Володимира Гжицького
7428 Софія Київська - осередок української гуманітарної інтелігенції у 1920-1930 роках

Фахові видання, що затверджені МОН (9)

ID Назва Рік
32548 Bernard Kratko and Zhosefina Dindo Artists between the Soviet Totalitarianism Millstones
33935 Євгенія Рудинська в українському музейництві кінця 1920 – першої половини 1930-х років
33851 Табірне повсякдення київських професорів-гуманітаріїв: БАМЛАГ
32547 Олекса Новицький і Сергій Гамченко: повсякдення науковців 1920–1930-х років за епістолярними джерелами
32549 Олена Апанович у збереженні історичної пам’яті українського народу
25931 Захоплення більшовиками Києва у січні 1918 року очима українських гуманітаріїв: EGO-документи
32551 Захоплення більшовиками Києва у січні 1918 року очима українських гуманітаріїв: его-документи
20056 Гуманітарна інтелігенція радянської України 1920-х років: історіографія поняття
21171 Діяльність Всеукраїнського комітету сприяння вченим у Києві в 1920-х рр.: соціальний контроль

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (16)

ID Назва Рік
32546 Олекса Петрович Новицький і ХIV археологічний з’їзд у Чернігові
30039 Памятки археології і культури Феодосії і її околиць в діяльності Олекси Новицького
32552 Соціальне конструювання в часи тоталітаризму: одеські кадри для школи зовнішньої розвідки НКВС
25930 Олекса Петрович Новицький і ХIV Археологічний з’їзд у Чернігові
21173 Інтелігенція Одеси у 1920-х роках: діяльність Всеукраїнського комітету сприяння вченим
20121 Інтелігенція Одеси у 1920-х роках:діяльність всеукраїнського комітету сприяння вченим
21167 Театральне середовище провінції радянської України першої половини 1920 років у щоденниках Василя Василька
17897 Жертви соціальної революції: спогади про життя по обидва боки колючого дроту
9939 Василь Базилевич і діяльність софійської комісії всеукраїнського археологічного комітету
9975 Юрій Яновський і Одеська кінофабрика
9953 Марко Грушевський в українському церковно-визвольному русі Канівського повіту1920 року
4860 Академік Олекса Новицький у київському шевченкознавстві 1920—1930 років
6518 Академік Олекса Новицький у київському шевченкознавстві 1920 – 1930 років
6996 Четверта конференція «Київ і кияни» у Київському університеті імені Бориса Грінченка
7439 Київ і кияни: доба Бориса Грінченка
1969 Київська кінофабрика і тоталітарна система: форми тиску

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
138 Кафедра історії України - 1 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
598 Історико-філософський факультет Кафедра історії України 4.66 9.1 2020 https://www.researchgate.net/profile/Oleksandr_Bon

Наукове керівництво співробітником Університету, який захистив кандидатську дисертацію (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце захисту Копія диплому Дата оцінювання
14 Січка Марія Львівна «Діяльність київських мистецтвознавців у 1920–1930 роки:соціально-культурний аспект» / 07.00.01 Київський університет імені Бориса Грінченка - 2017

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (8)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
183 Фаховий модуль (стажування) - document 21.05.2015
432 Лідерський модуль - document 28.04.2015
2251 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.05.2018
3550 Лідерський Інший модуль document 13.11.2019
3936 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_212_02.04.2020.pdf 02.04.2020
3996 Дидактичний модуль Інший модуль document 05.02.2020
4073 Модуль ІКТ Інший модуль document 19.03.2020
4795 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 17.12.2020

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
8780 Археологія України

Підручники, навчальні посібники (колективні) (4)

ID Назва Рік
20134 Зошит для контрольних робіт з історії України. Компетентнісний підхід : 7кл
20136 Зошит для контрольних робіт з історії України. Компетентнісний підхід : 8 кл
20138 Зошит для контрольних робіт з історії України. Компетентнісний підхід : 9 кл
18743 Історія України довідник збірник завдань у тестовій формі

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
706 Новітня історія України (3 курс, ІСТ, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2020 212 02.04.2020

Використання ЕНК (4)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5013 Історико-філософський факультет Архівознавство (4 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 27.12.2019
6728 Історико-філософський факультет Новітня історія України (3 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 10 10.12.2020
7255 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
7262 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
514 Кафедра історії України 4,73 30.12.2016
961 Кафедра історії України 4,66 12.01.2017
1826 Кафедра історії України 4,28 26.12.2018
2962 Кафедра історії України 4,55 28.12.2019
3490 Кафедра історії України 4,44 28.12.2020

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
316 ІСб-2-16-4.0д II 5 5 2017-2018

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
38 VІ Всеукраїнський студентський турнір з історії Київський університет імені Бориса Гргінченка 07.11.2017