Додаткові відомості

Освіта

Полтавський державний педагогічний інститут

1992

Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)


«Академік
Олекса Петрович Новицький як історик
культури, організатор пам’яткоохоронного
та музейного руху»

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
16 3 0 2018.01.24 15:07:29 Перейти на сторінку link

Конференції (10)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
3780 І Всеукраїнський археологічний з’їзд Олекса Петрович Новицький і ХIV Археологічний з’їзд у Чернігові м. Ніжин document.pdf
3782 Історичні джерела в українському інформаційному й освітньому просторі: верифікація, інтерпретація та циркуляція ПРОТОКОЛИ ДОПИТІВ З АРХІВНО-СЛІДЧИХ СПРАВ УКРАЇНСЬКИХ ГУМАНІТАРІЇВ 1920–1930 рр.: АНАЛІЗ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ м. Київ document.doc
3784 КИЇВ І КИЯНИ У МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ: ПІДСУМКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ІСТОРИКО-УРБАНІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ УКРАЇНСЬКА ГУМАНІТАРНА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ КИЄВА 1920 РОКІВ  У "ОКРЕМІЙ ПАПЦІ" ПОЛІТБЮРО ЦК КП(Б)У м. Київ document.pdf
3783 ІСТОРІЯ МУЗЕЙНИЦТВА УКРАЇНИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.: ВТРАТИ ТА ЗДОБУТКИ» (до 100-річчя заснування Української академії наук) Євгенія Рудинська в українському музейництві кінця 1920-х – першої половини 1930-х рр. м. Київ document.pdf
3781 Українська Центральна Рада:шлях від автономії до незалежності України Захоплення більшовиками Києва у січні 1918 року очима українських гуманітаріїв м. Київ document.pdf
2206 ІІ Міжнародна науково-практична конференція II International Scientific and Practical Conference ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА: ЗБЕРЕЖЕННЯ, ДОСТУП, ВИКОРИСТАННЯ HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE: PRESERVATION, ACCESS, USE Театральне середовище провінції радянської України першої половини 1920 років у щоденниках Василя Василька Київ, Національний авіаційний університет document
2178 «УКРАЇНСЬКА ІСТОРИЧНА НАУКА В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ І ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ» Музичне середовище Києва 1920 років у дзеркалі его-документів Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.doc
2179 «КИЇВ І КИЯНИ У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ МІСЬКИХ СПІЛЬНОТ» Київське театральне середовище першої половини 1920 років у щоденниках Василя Василька Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
2177 “Південь України: етно-історичний, мовний, культурний та релігійний виміри” ІНТЕЛІГЕНЦІЯ ОДЕСИ У 1920 РОКАХ: ДІЯЛЬНІСТЬ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОМІТЕТУ СПРИЯННЯ ВЧЕНИМ Одеса, Національний морський університет document.pdf
2176 “ІСТОРІЯ МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ КІНЦЯ ХІХ ст. - 1930-х рр.: ЛЮДИ І КОЛЕКЦІЇ” (до 140-річчя від дня народження Миколи Омеляновича Макаренка) ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ МЕРЕЖІ КИЇВСЬКИХ МУЗЕЙНИКІВ 1920 - 1930 РОКІВ У ВИКРИВЛЕНОМУ ДЗЕРКАЛІ СЛІДЧИХ СПРАВ Київ, Національний музей мистецтв імені Богдана і Варвари Ханенків document.pdf

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
24559 Музичне середовище Києва 1920 років у дзеркалі Его-документів

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
25931 Захоплення більшовиками Києва у січні 1918 року очима українських гуманітаріїв: EGO-документи
20056 Гуманітарна інтелігенція радянської України 1920-х років: історіографія поняття
9964 Літературне середовище Харкова 1920 років у спогадах Володимира Гжицького
13467 Літературне середовище Харкова 1920 років у спогадах Володимира Гжицького
7428 Софія Київська - осередок української гуманітарної інтелігенції у 1920-1930 роках

Фахові видання, що затверджені МОН (2)

ID Назва Рік
20056 Гуманітарна інтелігенція радянської України 1920-х років: історіографія поняття
21171 Діяльність Всеукраїнського комітету сприяння вченим у Києві в 1920-х рр.: соціальний контроль

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (15)

ID Назва Рік
25930 Олекса Петрович Новицький і ХIV Археологічний з’їзд у Чернігові
21173 Інтелігенція Одеси у 1920-х роках: діяльність Всеукраїнського комітету сприяння вченим
20121 Інтелігенція Одеси у 1920-х роках:діяльність всеукраїнського комітету сприяння вченим
21167 Театральне середовище провінції радянської України першої половини 1920 років у щоденниках Василя Василька
15894 Дмитро Гордєєв та діяльність харківських мистецтвознавців у 1920–1930-х роках
17897 Жертви соціальної революції: спогади про життя по обидва боки колючого дроту
18709 Михайло Грушевський та Олекса Новицький у формуванні українських інтелектуальних мереж
9939 Василь Базилевич і діяльність софійської комісії всеукраїнського археологічного комітету
9975 Юрій Яновський і Одеська кінофабрика
9953 Марко Грушевський в українському церковно-визвольному русі Канівського повіту1920 року
4860 Академік Олекса Новицький у київському шевченкознавстві 1920—1930 років
6518 Академік Олекса Новицький у київському шевченкознавстві 1920 – 1930 років
6996 Четверта конференція «Київ і кияни» у Київському університеті імені Бориса Грінченка
7439 Київ і кияни: доба Бориса Грінченка
1969 Київська кінофабрика і тоталітарна система: форми тиску

Наукове керівництво співробітником Університету, який захистив кандидатську дисертацію (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце захисту Копія диплому Дата оцінювання
14 Січка Марія Львівна «Діяльність київських мистецтвознавців у 1920–1930 роки:соціально-культурний аспект» / 07.00.01 Київський університет імені Бориса Грінченка - 2017

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
183 Фаховий модуль (стажування) - document 21.05.2015
432 Лідерський модуль - document 28.04.2015
2251 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.05.2018

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
8780 Археологія України

Підручники, навчальні посібники (колективні) (4)

ID Назва Рік
20134 Зошит для контрольних робіт з історії України. Компетентнісний підхід : 7кл
20136 Зошит для контрольних робіт з історії України. Компетентнісний підхід : 8 кл
20138 Зошит для контрольних робіт з історії України. Компетентнісний підхід : 9 кл
18743 Історія України довідник збірник завдань у тестовій формі

Затверджені робочі програми (18)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
1197 Археологічна практика Денна Бакалавр 1232 29.01.2016
1198 Науково-дослідна практика Денна Магістр 1233 29.01.2016
1199 Науково-дослідна практика Денна Магістр 1234 29.01.2016
2643 Археологія і давня історія України Денна Бакалавр 0457 09.02.2016
2718 Українські студії Денна Бакалавр 1909 27.09.2016
2733 Історія України Денна Бакалавр 1899 27.09.2016
2734 Історія української культури Денна Бакалавр 1900 27.09.2016
2741 Архівознавство Денна Бакалавр 1895 27.09.2016
4420 Археологія і давня історія України Денна Бакалавр 0679/17 09.02.2017
4421 Новітня історія України Денна Бакалавр 0680/17 09.02.2017
4494 Археологічна практика Денна Бакалавр 0750/17 02.02.2017
4495 Науково-дослідна практика Денна Магістр 0751/17 02.02.2017
6502 Історія української культури Денна Бакалавр 2741/17 07.09.2017
6514 Новітня історія України Денна Бакалавр 2753/17 07.09.2017
6545 Науково-дослідна практика Денна Магістр 2739/17 07.09.2017
6546 Науково-дослідна практика Денна Магістр 2774/17 07.09.2017
7378 Навчальна ( археологічна) практика Денна Бакалавр 0811/18 08.02.2018
7379 Науково-дослідна практика Денна Магістр 0812/18 08.02.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
514 Кафедра історії України 4,73 30.12.2016
961 Кафедра історії України 4,66 12.01.2017
1826 Кафедра історії України 4,28 26.12.2018

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
316 ІСб-2-16-4.0д II 5 5 2017-2018

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
38 VІ Всеукраїнський студентський турнір з історії Київський університет імені Бориса Гргінченка 07.11.2017