Додаткові відомості

Освіта

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. 2000 р.


Перелік місць роботи

З вересня 2016 р. – викладач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Київського університету імені Бориса Грінченка.

2011–2016 рр. Центр розвитку дитини «Індиго». Психолог. 

Інформаційний центр «Медпромінфо», видавничий дім «Здоров'я України».

Фінансово-правовий ліцей м. Києва.

Вільхівецька середня школа Черкаської області. 

Теми дисертацій (захищених)
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук на тему: Психологічні особливості внутрішньоособистісних конфліктів у професійній діяльності вчителя 
Громадська активність
Участь у соціальному проекті "З Києвом і для Києва"
2019 р.
3 жовтня 2019 - участь у соціальному проекті "З Києвом і для Києва",
Русанівський бул. 2/8, сквер біля пам’ятника М. Гоголю

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
13 2 0 2021.09.23 11:11:40 Перейти на сторінку link

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
1403 звітно-наукової конференції викладачів університету імені М.П.Драгоманова за 2012 рік Проблема внутрішньоособистісних конфліктів у професійній діяльності вчителя м. Київ document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (7)

ID Назва Рік
32762 Дослідження компонентів психологічного здоров’я студентської молоді в Україні
32502 Конфліктологічна компетентність студентів: умови та програма формування
32493 Модель збереження психологічного здоров'я студентської молоді в Україні
29246 Переживання втрати: специфіка, конфлікт, трансценденція, подолання
24732 Оволодіння практичними навичками у сфері медіації в умовах закладу вищої освіти
24733 Формування медіаграмотності студентів: практичний аспект
23748 Внутрішньоособистісні конфлікти вчителів: мотиваційний аспект

Фахові видання, що затверджені МОН (13)

ID Назва Рік
32762 Дослідження компонентів психологічного здоров’я студентської молоді в Україні
32502 Конфліктологічна компетентність студентів: умови та програма формування
32493 Модель збереження психологічного здоров'я студентської молоді в Україні
27611 Кінотренінг як практика успішної комунікації особистості
29246 Переживання втрати: специфіка, конфлікт, трансценденція, подолання
28106 Переживання втрати: специфіка, конфлікт, трансценденція, подолання
29245 Психологічні особливості поведінки в сімейному конфлікті подружжя середнього віку
24732 Оволодіння практичними навичками у сфері медіації в умовах закладу вищої освіти
24733 Формування медіаграмотності студентів: практичний аспект
23748 Внутрішньоособистісні конфлікти вчителів: мотиваційний аспект
17258 Активізація конструктивного потенціалу внутрішньоособистісних конфліктів учителів як передумова їх особистісно-професійного зростання
16969 Специфіка внутрішньоособистісних конфліктів вчителів
16809 Особливості усвідомлення внутрішньоособистісних протиріч у професійній діяльності вчителя

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (3)

ID Назва Рік
31655 Психологічне здоров’я студентської молоді як передумова професійної самореалізації
23749 Формування конфліктологічної компетентності студентів в умовах інтеграції України в європейський освітній простір
23747 Внутрішньоособистісні конфлікти вчителів: аналіз поведінкових проявів

Міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
109 Координатор Канадський інститут українських студій (Канада) «Дослідження компонентів психологічного здоров’я студентської молоді в Україні»

Канадський інститут
українських студій (Канада)

cius@ualberta@ca
document 01.09.2019-25.08.2020

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
90 Інститут людини Кафедра психології особистості та соціальних практик 0 1.5 2020 https://www.researchgate.net/profile/Inna_Vlasenko

Завершені наукові дослідження (2)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
43 Дослідження компонентів психологічного здоров’я студентської молоді в Україні Повноцінне дослідження 10.2020 https://cutt.ly/Sg379Qj 75
112 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html 35

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
16 Матяш-Заяц Л.П., канд.псих.н., доцент
"Психологічні особливості внутрішньо-особистісних конфліктів у професійній діяльності вчителя" заочна форма НПУ ім. М.П. Драгоманова НПУ ім. М.П. Драгоманова, Д 26.053.10 - 2016

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
8 Психологічні еспрес-діагностики 08 жовтня 2016р. 3
276 Системна робота впродовж відповідного етапу 2017 5

Підвищення кваліфікації (9)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
518 Фаховий модуль (стажування) - document 01.07.2016
1292 Дослідницький модуль - document 21.12.2016
1899 Інше - document 06.12.2017
2012 Інше - document 14.12.2017
2516 Лідерський модуль Інший модуль document 01.11.2018
3734 ІКТ Інший модуль nakaz_768_11.11.2019.pdf 11.11.2019
4885 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_812_23.12.20.pdf 23.12.2020
5118 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 06.05.2021
5464 модуль ІКТ(ЕНК) Інший модуль nakaz_448_06.30.2021.pdf 30.06.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
1191 Кінотренінг в практиках медіації Наукова цукерня, семінар-практикум Київський університет імені Бориса Грінченка 28.12.2017 2
1198 Я - ресурс Психологічна майстерня Київський університет імені Бориса Грінченка 07.12.2017 2

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
140 Я-психолог упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 8 Не зазначено 22.12.2017

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
593 Конфліктологія (3 курс, ПС, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2019 768 11.11.2019
838 Психологічний практикум з комунікації (1-2 курс, ПС, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020

Використання ЕНК (8)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5236 Інститут людини Конфліктологія (3 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 9 5 10 27.12.2019
5472 Інститут людини Педагогіка та психологія вищої школи (5 курс, ЕКП, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 27.12.2019
6150 Інститут людини Виробнича за спеціалізацією - Проміжний етап № 1 (4 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
6524 Інститут людини Конфліктологія (3 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 10 3 не враховується 10.12.2020
6525 Інститут людини Конфліктологія та тренінг вирішення конфліктів (3 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 7 4 не враховується 10.12.2020
6865 Інститут людини Практика (3 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6997 Інститут людини Психологічний практикум з комунікації (1 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
6998 Інститут людини Психологічний практикум з комунікації (1-2 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 10 4 10 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
633 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,55 30.12.2016
1013 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,44 12.01.2017
1875 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,67 26.12.2018
3232 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,36 28.12.2019
3600 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,66 28.12.2020

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
492 ПСб-1-17-4.0д I 2 3 2017-2018

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
36 Курінна Владислава Русланівна Інститут людини II Педагогічна та вікова психологія II document 2018

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
81 Куля Вікторія Олександрівна III Педагогічна та вікова психологія I 2019