Додаткові відомості

Освіта

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. 2000 р.


Перелік місць роботи

Вільхівецька
середня школа Черкаської області.

Фінансово-правовий ліцей м. Києва.

Інформаційний центр «Медпромінфо», видавничий дім «Здоров'я України».

2011–2016
рр. Центр розвитку дитини «Індиго». Психолог. 

З вересня 2016 р. – викладач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Київського університету імені Бориса Грінченка.

Теми дисертацій (захищених)
Психологічні особливості внутрішньоособистісних конфліктів у професійній діяльності вчителя 
Громадська активність
Участь у соціальному проекті "З Києвом і для Києва"
2019 р.
3 жовтня 2019 - участь у соціальному проекті "З Києвом і для Києва",
Русанівський бул. 2/8, сквер біля пам’ятника М. Гоголю

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
4 1 0 2020.01.10 21:59:24 Перейти на сторінку link

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
1403 звітно-наукової конференції викладачів університету імені М.П.Драгоманова за 2012 рік Проблема внутрішньоособистісних конфліктів у професійній діяльності вчителя м. Київ document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
29246 Переживання втрати: специфіка, конфлікт, трансценденція, подолання
24732 Оволодіння практичними навичками у сфері медіації в умовах закладу вищої освіти
24733 Формування медіаграмотності студентів: практичний аспект
23748 Внутрішньоособистісні конфлікти вчителів: мотиваційний аспект

Фахові видання, що затверджені МОН (10)

ID Назва Рік
27611 Кінотренінг як практика успішної комунікації особистості
29246 Переживання втрати: специфіка, конфлікт, трансценденція, подолання
28106 Переживання втрати: специфіка, конфлікт, трансценденція, подолання
29245 Психологічні особливості поведінки в сімейному конфлікті подружжя середнього віку
24732 Оволодіння практичними навичками у сфері медіації в умовах закладу вищої освіти
24733 Формування медіаграмотності студентів: практичний аспект
23748 Внутрішньоособистісні конфлікти вчителів: мотиваційний аспект
17258 Активізація конструктивного потенціалу внутрішньоособистісних конфліктів учителів як передумова їх особистісно-професійного зростання
16969 Специфіка внутрішньоособистісних конфліктів вчителів
16809 Особливості усвідомлення внутрішньоособистісних протиріч у професійній діяльності вчителя

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (3)

ID Назва Рік
31077 Психологічне здоров’я студентської молоді як передумова професійної самореалізації
23749 Формування конфліктологічної компетентності студентів в умовах інтеграції України в європейський освітній простір
23747 Внутрішньоособистісні конфлікти вчителів: аналіз поведінкових проявів

Міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
109 Координатор Канадський інститут українських студій (Канада) «Дослідження компонентів психологічного здоров’я студентської молоді в Україні»

Канадський інститут
українських студій (Канада)

cius@ualberta@ca
01.09.2019-25.08.2020

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації Нарахований бал
140 Я-психолог упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 8 22.12.2017 3

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра h-індекс (без самоцитування) Нарахований бал Дата створення Посилання
90 Інститут людини Кафедра психології особистості та соціальних практик 0 5 27.05.2019 https://www.researchgate.net/profile/Inna_Vlasenko

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
16 Матяш-Заяц Л.П., канд.псих.н., доцент
"Психологічні особливості внутрішньо-особистісних конфліктів у професійній діяльності вчителя" заочна форма НПУ ім. М.П. Драгоманова НПУ ім. М.П. Драгоманова, Д 26.053.10 - 2016

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
8 Психологічні еспрес-діагностики 08 жовтня 2016р. 3
276 Системна робота впродовж відповідного етапу 2017 5

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
518 Фаховий модуль (стажування) - document 01.07.2016
1292 Дослідницький модуль - document 21.12.2016
1899 Інше - document 06.12.2017
2012 Інше - 14.12.2017
2516 Лідерський модуль Інший модуль document 01.11.2018
3734 ІКТ Інший модуль 2019.pdf 11.11.2019

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
1191 Кінотренінг в практиках медіації Наукова цукерня, семінар-практикум Київський університет імені Бориса Грінченка 28.12.2017 2
1198 Я - ресурс Психологічна майстерня Київський університет імені Бориса Грінченка 07.12.2017 2

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
593 Конфліктологія (3 курс, ПС, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2019 768 11.11.2019

Використання ЕНК (2)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5236 Інститут людини Конфліктологія (3 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 9 5 10 27.12.2019
5472 Інститут людини Педагогіка та психологія вищої школи (5 курс, ЕКП, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 27.12.2019

Затверджені робочі програми (18)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
3186 Основи конфліктології Денна Бакалавр 3240 27.09.2016
3203 Конфліктологія Денна Бакалавр 3241 27.09.2016
3206 Конфліктологія Денна Бакалавр 3251 27.09.2016
3211 Конфліктологія Денна Бакалавр 3239 27.09.2016
3220 Конфліктологія Денна Магістр 3252 27.09.2016
4213 Психологія: Основи конфліктології Денна Бакалавр 0479/17 02.02.2017
5202 Дитяча психологія Денна Бакалавр 1422/17 04.09.2017
5204 Копінг-стратегії в роботі з організаційними конфліктами Денна Магістр 1424/17 04.09.2017
5320 Психологічні практики медіації Денна Магістр 1540/17 04.09.2017
5332 Психологія: Модуль 6. Конфліктологія Денна Бакалавр 1552/17 04.09.2017
5333 Конфліктологія Денна Бакалавр 1553/17 04.09.2017
5334 Психологія комунікації: Модуль 2. Масова комунікація Денна Бакалавр 1554/17 04.09.2017
5336 Психологія: Модуль 1. Загальна психологія Денна Бакалавр 1556/17 04.09.2017
6436 Університетські студії Денна Бакалавр 2660/17 04.09.2017
7047 Тренінгові практики в психології Денна Бакалавр 0482/18 08.01.2018
7048 Психологія розвитку: Модуль 8. Соціально-психологічний супровід розвитку особистості Денна Бакалавр 0483/18 08.01.2018
7111 Соціальна психологія Денна Бакалавр 0547/18 08.01.2018
7291 Психологія: Модуль 5. Основи конфліктології Денна Бакалавр 0724/18 08.01.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
633 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,55 30.12.2016
1013 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,44 12.01.2017
1875 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,67 26.12.2018
3232 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,36 28.12.2019

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
492 ПСб-1-17-4.0д I 2 3 2017-2018

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
36 Курінна Владислава Русланівна Інститут людини II Педагогічна та вікова психологія II document 2018

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
81 Куля Вікторія Олександрівна III Педагогічна та вікова психологія I 2019