Додаткові відомості

Освіта
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 1996 р.
Перелік місць роботи
1993-1999 рр. робота у загальноосвітній школі № 50 м. Києва на посаді вчителя історії, вчителя-методиста;
2000-2004 рр. робота в Українському гуманітарному ліцеї Київського національного університету імені Тараса Шевченка на посаді завідувача кафедри історико-суспільствознавчих дисциплін та заступника директора з науково-методичної роботи;
2002 р. – відзнака «Відмінник освіти України».
2004-2005 рр. – робота на кафедрі всесвітньої історії та політології Київського славістичного університету на посаді доцента.
2005-2010 рр. – робота в Інституті суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка на посаді доцента кафедри всесвітньої історії та методики навчання;
2010-2013 рр.–робота в Інституті суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка на посаді професора кафедри всесвітньої історії;
2013-2014 рр. – робота у Національному науково-дослідному інституті Українознавства та всесвітньої історії на посаді завідувача відділу всесвітньої історії;
2014 р. – до нині – робота в Інституті суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка на посаді завідувача кафедри історії України
Теми дисертацій (захищених)
Тема кандидатської дисертації: «Внесок України у зміцнення матеріально-технічної бази СРСР у період оборонних боїв (червень-грудень 1941 р.»
Тема докторської дисертації: «Формування інформаційного простору у Рейхскомісаріаті «Україна» та в зоні військової адміністрації 1941-1944 рр.»
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
97 4 2 2017.09.18 10:13:37 Перейти на сторінку link

Конференції (5)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
682 Вінниччина в роки другої світової війни 1939-1945 рр. Українське поетичне слово в окупаційній періодиці Вінничини 1941-1943 рр. Вінниця, 2014 р. document
683 Шоста наукова міжнародна конференція 'Українська діаспора: проблеми дослідження'' Українська академічна історична наука в період Другої світової війни: історики еміграції Острог document
684 Літературний процес: мова мистецтв і мистецтво мови Ретроспекція образу Тараса Шевченка в окупаційній пресі 1941-1944 рр. Київ document
685 Світові війни в історії та долі людства Інформаційні процеси на території України під час Другої світової війни Київ document
681 Глобальні військово-політичні протистояння у XX ст.: світовий та регіональний вимір до 100-річчя початку Першої світової війни СОЦІАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОТИСТОЯННІ НІМЕЧЧИНИ ТА СРСР (1941-1945 pp.) Запоріжжя document

Монографії (колективні) (4)

ID Назва Рік
17671 Архітектурна та культурна спадщина історичних міст країн Центрально-Східної Європи
15174 Світові війни в історії людства
16036 Україна в системі змін парадигми світопорядку XX–XXI століть
7285 Перша та друга світові війни в історії людства

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
17671 Архітектурна та культурна спадщина історичних міст країн Центрально-Східної Європи
15174 Світові війни в історії людства
16036 Україна в системі змін парадигми світопорядку XX–XXI століть
10213 Діяльність Міністерства народної освіти і пропаганди Німеччини в системі нацистської ідеології в 1933–1941 рр.
12072 Творчість української інтелігенції на сторінках окупованої періодики 1941-1942 років

Фахові видання, що затверджені МОН (3)

ID Назва Рік
18575 Діяльність літературної інтелігенції в умовах нацистської окупації 1941-1942 років
10213 Діяльність Міністерства народної освіти і пропаганди Німеччини в системі нацистської ідеології в 1933–1941 рр.
12072 Творчість української інтелігенції на сторінках окупованої періодики 1941-1942 років

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (13)

ID Назва Рік
20086 Творчість Бориса Грінченка у свідомості українців у роки Другої світової війни
15751 Ідеї української літературної еліти на сторінках окупаційної преси 1941-1943 років
17009 Фізична культура і спорт у системі пропаганди нацистської Німеччини
18159 Цивілізаційний підхід у викладанні історії: від наукової концепції до шкільної аудиторії
9942 Наукова інтелігенція Києва в умовах нацистського окупаційного режиму 1941–1942 рр.
13079 Людський фактор у формуванні національної безпеки України
7277 Соціальний конфлікт в інформаційному протистоянні Німеччини та СРСР (1941-1945 рр.)
7282 КОНФУЦІАНСТВО В СУЧАСНІЙ СУСПІЛЬНІЙ МОДЕЛІ КИТАЮ.
7159 ПРОБЛЕМА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОТИСТОЯННЯ НАЦИСТСЬКОЇ НІМЕЧЧИНИ ТА РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ В ЗАРУБІЖНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ
7681 Проблема інформаційного протистояння СРСР та Німеччини в радянській історіографії
7274 РЕТРОСПЕКЦІЯ ПОСТАТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА В ОКУПАЦІЙНІЙ ПРЕСІ 1941 – 1944 РР.
2253 Проблеми виховання у студентів вищої школи професійної толерантності в процесі вивчення історії
1761 Вплив інформаційної політики держав на соціальні конфлікти

Міжнародні науково-дослідні проекти (2)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проекту Координатор проекту Документ, що засвідчує Період реалізації
18 Учасник проекту Digital Humanities Committee (США) "Історія української діаспори у Нью Джерсчі, США за допомогою цифрових технологій у гуманітарній сфері"

James Daly

James.Daly@shu.edu


Тарасенко і Салата.doc 22.07.2015-22.07.2016
35 Учасник проекту Британська Рада в Україні Формування готовності викладачів до здійснення навчання, заснованого на дослідженні Брит.Рада.pdf 20.01.2016-20.02.2017

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації Нарахований бал
53 Інтелектуальна творчість 1 раз на місяць 21 університетський 16.11.2016 3

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
15 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 20.11.2015
210 Модуль з ІКТ Інший модуль document 08.04.2015
394 Лідерський модуль Інший модуль document 20.04.2016
466 Дидактичний модуль Інший модуль document 16.02.2016

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (3)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
528 «Навчання на основі дослідження: досвід та іновації» Науково-методичний семінар Київський університет імені Бориса Грінченка 30.11.2016 3
530 V Всеукраїнський студентський турнір з історії історичний турнір Київський університет імені Бориса Грінченка 07.11.2016 4
533 І ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ТУРНІР З ФІЛОСОФІЇ студентський турнір Історико-філософський факультет 28.11.2016 4

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
17755 Історія середніх віків. Практикум. Частина І.
7278 Українське поетичне слово в окупаційній періодиці Вінниччини 1941-1943 років: збірник поетичних творів

Підручники, навчальні посібники (колективні) (2)

ID Назва Рік
20044 Історія Середніх віків. Практикум.Частина 1
20051 Історія Середніх віків. Практикум.Частина 2

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
12175 Основи музеєзнавства
7519 Історія середніх віків

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
149 Історія світових цивілізацій Історико-філософський факультет Магістр Денна 2015 168 08.04.2015

Затверджені робочі програми (16)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
595 Історія української журналістики Денна Бакалавр 3285 27.09.2016
772 Історія журналістики (Історія української журналістики, Історія зарубіжної журналістики) Денна Бакалавр 0400 09.02.2016
780 Історія зарубіжної журналістики Денна Бакалавр 0406 09.02.2016
781 Історія української журналістики Денна Бакалавр 1024 24.11.2015
793 Практикум з журналістського фаху Денна Магістр 0454 09.02.2016
2629 Цивілізації світу Денна Бакалавр 1544 24.03.2016
2652 Історія світової архітектури Денна Бакалавр 1164 18.12.2015
2655 Основи музеєзнавства Денна Бакалавр 1163 18.12.2015
2659 Науково-дослідний семінар Денна Магістр 0459 09.02.2016
2720 Університетські студії: Вступ до спеціальності Денна Бакалавр 1902 27.09.2016
2721 Університетські студії: Я - студент Денна Бакалавр 1901 27.09.2016
2722 Україна в системі світових цивілізацій Денна Бакалавр 1918 27.09.2016
2726 Історія української дипломатії: Українські студії Денна Бакалавр 1913 27.09.2016
2739 Основи наукових досліджень Денна Бакалавр 1897 27.09.2016
2749 Історія міської культури Денна Магістр 1921 27.09.2016
4429 Історія модерного міста Денна Магістр 0688/17 09.02.2017

Рейтинг викладачів серед студентів (1)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
521 Кафедра історії України 4,71 30.12.2016