Додаткові відомості

Освіта

2008 – 2010 – Київський університет імені Бориса Грінченка, отримала вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і
методика середньої освіти. Мова і література (англійська) та здобула
кваліфікацію вчителя англійської мови та зарубіжної літератури.

2005 – 2008 – закінчила
навчання у аспірантурі з відривом від виробництва Київського національного
лінгвістичного університету за спеціальністю 13.00.02 (на кафедрі методики
викладання іноземних мов. 

1994 – 1999 – Київський
національний лінгвістичний університет, отримала вищу освіту за спеціальністю
«Мова і література» (французька мова і література) та здобула кваліфікацію
філолога, викладача французької мови та зарубіжної літератури.

Перелік місць роботи

2013 – 2016 – Спеціалізована школа №49
з поглибленим вивченням французької мови (вчитель французької мови); 

2011 – 2013 – Науково-освітній
центр інтенсивного навчання іноземних мов Київського національного економічного
університету імені Вадима Гетьмана (викладач англійської і французької мов);

 2008 – 2010 – Національний
технічний університет «КПІ» (викладач англійської мови); 

2002 – 2005 – Київський
національний університет культури і мистецтв (старший викладач англійської
мови). 

2000 – 2002 – Київський
військовий інститут управління і зв’язку (став у 2002 складовою частиною
Національного технічного університету «КПІ» (викладач англійської і французької
мов). 

1995 - 1998 -  Спеціалізована
школа №112 ім. Т.Г. Шевченка з поглибленим вивченням іноземних мов (вчитель
французької мови).

Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
заступник завідувача кафедри з наукової роботи

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
1 1 1 2021.01.20 15:42:43 Перейти на сторінку link

Конференції (5)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6295 Multidisciplinary Research Міжпредметні зв'язки та інтегроване навчання на уроках французької мови: спільне та відмінне. Bilbao, Spain document
5108 Priority directions of science development Психофізіологічні передумови навчання учнів четвертого класу французького діалогічного мовлення м. Львів document.pdf
3967 Педагогіка і психологія в еру глобалізації Міжпредметні зв'язки як ресурс реалізації навчання молодших школярів французького діалогічного мовлення Будапешт document
2927 Актуальні наукові дослідження в сучасному світі Принципи навчання учнів четвертого класу французького діалогічного мовлення на засадах міжпредметних зв'язків м. Переяслав-Хмельницькький document
1191 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: від традицій до інновацій Міжпреметні зв'язки у навчанні французького діалогічного мовлення учнів четвертого класу м. Київ document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
31950 Психолингвистические предпосылки обучения дискуссии на английском языке студентов филологических факультетов

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
34000 Высшее образование Украины во время пандемии COVID-19
25856 Міжпредметні зв'язки як ресурс реалізації навчання молодших школярів французького діалогічного мовлення
29748 Міжпредметні зв'язки як ресурс реалізації навчання молодших школярів французького діалогічного мовлення
22995 Принципи навчання учнів четвертого класу французького діалогічного мовлення на засадах міжпредметних зв’язків

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (4)

ID Назва Рік
33912 Міжпредметні зв'язки та інтегроване навчання на уроках французької мови: спільне та відмінне
30574 Психофізіологічні передумови навчання учнів четвертого класу французького діалогічного мовлення
22995 Принципи навчання учнів четвертого класу французького діалогічного мовлення на засадах міжпредметних зв’язків
18531 Використання міжпредметних зв'язків у навчанні молодших школярів французького діалогічного мовлення.

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
143 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 57218831005 1 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57218831005&zone=

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
197 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства AAN-1679-2020 1 0 https://publons.com/researcher/3608268/iryna-liahina/

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (2)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
111 «Sustainable development» (Словенія, Любляна) Підвищення кваліфікації 18-30.08.2018

Науково-інноваційний
центр «Sustainable development»
(Словенія, Любляна)

Учасник проекту document
189 West Finland College, Huittinen (Finland) Наукове стажування 03-28.08.2020

Principal of West Finland

 College, Huittinen Sami Malinen

Учасник програми document

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (11)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1356 Модуль з ІКТ - document 04.01.2017
1391 Лідерський модуль - document 01.02.2017
2002 Дослідницький модуль - document 20.12.2017
2127 Дидактичний модуль Інший модуль document 13.04.2018
2154 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 16.04.2018
2301 Інше Інший модуль document 29.06.2018
2347 Інше Інший модуль document 30.09.2018
2777 Інше Інший модуль document 19.12.2018
3410 ІКТ Інший модуль Сертифікат Лягіна .pdf 25.06.2019
4184 інше Інший модуль document 30.08.2020
4203 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 28.08.2020

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
136 Мої перші наукові дослідження упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 2 Не зазначено 20.04.2017

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (3)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6933 Інститут філології Практична французька мова і переклад (3 курс, ФІФ, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
7202 Інститут філології Теорія і практика перекладу другої іноземної мови (3 курс, МВСК, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7752 Інститут філології Практика усного та писемного мовлення (французька мова) (4 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
400 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,39 29.12.2016
1242 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,87 12.01.2017
2087 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,18 26.12.2018
3067 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,45 28.12.2019
3858 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,83 28.12.2020

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
425 ФІНб-1-17-4.0д I 5 5 2017-2018

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
121 І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України м. Київ 14.12.2017