Додаткові відомості

Освіта
Український державний університет фізичного виховання і спорту, 1997 р..
Перелік місць роботи

аспірантура Національного університету фізичного виховання і спорту України,1998-2001

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, викладач кафедри фізичного виховання і здоров’я, 2002 - 2003

Національний університет фізичного виховання і спорту України, викладач кафедри теорії і методики спортивної підготовки і резервних можливостей спортсменів, старший викладач кафедри теорії і методики спортивної підготовки і резервних можливостей спортсменів, 2003 - 2013

Національний авіаційний університет, доцент кафедри фізичного виховання та спортивної підготовки, 2013-2016

Київський університет імені Бориса Грінченка, доцент кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту, 2016 – теперішній час

Теми дисертацій (захищених)
Побудова тренувальних занять змагальної спрямованості кваліфікованих спортсменок у фехтуванні на шпагах
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
26 4 0 2021.09.15 11:49:50 Перейти на сторінку link

Конференції (10)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6090 Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, фізичній терапії та ерготерапії Використання кластерного аналізу для оцінки результатів виступів олімпійських чемпіонів з вільної боротьби Київ document
4660 Молодь та олімпійський рух Мотивація школярів середніх та старших класів до занять різними видами рухової активності Національний університет фізичного виховання і спорту України document
4659 Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики Мотивація школярів до занять різними видами рухової активності Київський Університет імені Бориса Грінченка document
3157 Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики Характеристика короткочасної зорової пам’яті та властивостей уваги студентів різних спеціальностей (з урахуванням занять фізичним вихованням) Київський Університет імені Бориса Грінченка document.pdf
3158 Європейські цінності спортивної освіти Формування мотивації досягнення успіху учнів старшого шкільного віку в процесі фізичного виховання Київський Університет імені Бориса Грінченка document
2438 Актуальні проблеми спортивної медицини Психофізіологічний стан жінок залежно від гормонального статусу їх організму Національний університет фізичного виховання і спорту України document
2437 "Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи" (у циклі Анохінських читань) Інноваційні підходи в організації занять фізичним вихованням Київський Університет імені Бориса Грінченка document
2903 особливості підготовки футболістів на сучасному етапі розвитку виду спорту учасник Київський Університет імені Бориса Грінченка document
2901 Фестиваль освітнього лідерства "CLEVER" учасник Київський Університет імені Бориса Грінченка document
2902 Олімпійський урок доктора Анохіна учасник Київський Університет імені Бориса Грінченка document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
37103 Improvement of coordination abilities of qualified athletes specializing in fencing
36753 The Impact of Training Efforts of Various Focuses on the Development of the Function of the Visual Memory of Student-Athletes of 17-20 Years Old High Schools of Physical Culture
25256 The psychological influence of open and enclosed spaces on the regulation of motor activity

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
35437 Интерактивные технологии внедрения олимпийского образования в учебный процесс студентов
33365 Рівні особистісної зрілості студентів гуманітарного у ніверситету
36753 The Impact of Training Efforts of Various Focuses on the Development of the Function of the Visual Memory of Student-Athletes of 17-20 Years Old High Schools of Physical Culture
23839 Засоби відновлення після тренувальної та змагальної діяльності в спортивній ходьБі
23893 Формування мотивації досягнення успіху учнів старшого шкільного віку в процесі фізичного виховання

Фахові видання, що затверджені МОН (3)

ID Назва Рік
33365 Рівні особистісної зрілості студентів гуманітарного у ніверситету
19623 Використання активних методів навчання в підготовці майбутніх вчителів фізичної культури
20099 Застосування активних методів навчання в процесі теоретичної підготовки фахівців галузі фізичної культури і спорту

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (2)

ID Назва Рік
23906 Характеристика короткочасної зорової пам’яті та властивостей уваги студентів різних спеціальностей (з урахуванням занять фізичним вихованням)
20114 Активізація пізнавальної діяльності студентів

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
67 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 57202813626 1 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202813626&eid=2-s2.0-85049451124

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
67 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту - 1 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
467 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 0 0 2020 https://www.researchgate.net/profile/Lilia_Yasko

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
532 Фаховий модуль (стажування) - document 24.05.2016
2081 Модуль з ІКТ Фаховий модуль (за кордоном) document 03.10.2018
2359 Лідерський модуль Інший модуль document 18.02.2019
2458 Дидактичний модуль Інший модуль document 03.10.2018
3569 Інше Інший модуль Наказ 44а.pdf 31.05.2019
4908 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_812_23.12.20.pdf 23.12.2020
5149 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 13.05.2021

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
867 Професійно-педагогічне вдосконалення (1-3 курс, ФВ, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020

Використання ЕНК (3)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
7951 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Теорія і методика фізичного виховання (2-4 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
8322 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Професійно-педагогічне вдосконалення (1-3 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується 10 10.12.2020
8725 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Професійно-педагогічне вдосконалення (1-3 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
573 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 4,58 30.12.2016
1564 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 4,75 12.01.2017
2409 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 4,44 28.12.2018
3208 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 4,74 28.12.2019
4191 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 4,81 28.12.2020