Додаткові відомості

Освіта
Київське училище культури, 1988

Київський університет імені Тараса Шевченка, 1995

Перелік місць роботи
Національний педагогічний університет ім.М. Драгоманова, викладач кафедри філософії

Університет "Україна", завідувач кафедри документознавства

Теми дисертацій (захищених)

"Православне чернецтво в Україні як суспільний феномен";

"Постать лідера в православній традиції"

Громадська активність
Член Української асоціації релігієзнавців

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
80 5 2 2021.09.23 11:58:46 Перейти на сторінку link

Конференції (7)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
3836 Київські студії Ідея подвижництва у православній традиції Київський університет імені Бориса Грінченка document
2654 Професійна та корпоративна етика на сучасному етапі розвитку соціогуманітарного знання Гендерна зумовленість корпоративної етики Київський національний університет ім.Т.Шевченка document.pdf
2653 Релігієзнавство і богослов'я у структурі світської освіти і науки: світовий та український досвід Ідея пастирства у богословській думці: генеза та реалії сьогодення Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова document.pdf
2721 Міжнародна наукова конференція Треті танчерівські читання "500-річчя східноєвропейського книгодрукування: релігієзнавчий аспект" Становлення православного друкарства в Україні: пошук духовної ідентичності Київський національний університет ім.Т.Шевченка document.pdf
2655 Другі академічні читання пам'яті Г.І.Волинки: філософія, наука і освіта Філософія гендеру у вимірі української культури Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова document.pdf
1400 Українське православ'я на шляху самовизначення, єдності та конституювання Православне релігійне лідерство: історія становлення та виклики сьогодення Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького document
1399 Соціально-економічні, політико-правові, соціокультурні процеси в Україні та світі Ідейні витоки аскези як морального принципу католицького чернецтва Київський університет імені Бориса Грінченка document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
15028 Монастирі України

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
29786 Складні питання історичної пам'яті у парадигмі діалогічності культур
18546 Інформаційна війна як фактор реалізації сучасної геополітики

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
36905 Культура управління знаннями в європейській системі вищої освіти

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (8)

ID Назва Рік
37109 Роль інформаційної культури в системі управління знаннями університету
33523 Релігійна освіта в Україні: проблеми та перспективи
32427 Феномен місійної діяльності християнських церков у віртуальному просторі
28720 The ideological sources of religious leadership in Ukrainian cultural space
29271 Витоки ідеї релігійного лідерства у просторі української культури
29266 Світоглядна сутність феномену інформаційної культури в контексті глобалізаційних викликів сучасності
28716 Трансформація українського іменослова: історичний зріз
18546 Інформаційна війна як фактор реалізації сучасної геополітики

Фахові видання, що затверджені МОН (19)

ID Назва Рік
36905 Культура управління знаннями в європейській системі вищої освіти
37109 Роль інформаційної культури в системі управління знаннями університету
33507 Інформаційна культура педагога в системі релігієзнавчої освіти
32429 Роль інформаційної культури у регулюванні соціальних інформаційних систем
32427 Феномен місійної діяльності християнських церков у віртуальному просторі
32871 Феномен української антропоніміки: духовно-семантичний контекст осмислення
32430 Функціональна спрямованість інформаційної культури
29271 Витоки ідеї релігійного лідерства у просторі української культури
29269 Психологія масової свідомості у християнському релігійному лідерстві
29266 Світоглядна сутність феномену інформаційної культури в контексті глобалізаційних викликів сучасності
28716 Трансформація українського іменослова: історичний зріз
26021 Ідейні засади економічної діяльності православних монастирів в Україні
26019 Інформаційні війни як засіб маніпулювання інформаційними системами в епоху глобальних викликів сучасності
26022 Ціннісні орієнтири інформаційної культури як ключового фактору інформаційної безпеки суспільства
23160 Ідея пастирства у богословській думці: генеза та реалії сьогодення
22432 Генеза гендерної ідеології епохи Середньовіччя
23159 Моральна сутність постаті пастиря у східно-християнській традиції
17898 Лідерство як засіб управління соціальними системами в інформаційну епоху
18795 Роль православних монастирів у формуванні світоглядних орієнтирів українського суспільства

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (14)

ID Назва Рік
34215 Естетичне пізнання у творчості Фоми Аквінського
34004 Проблеми інформаційно-бібліотечної та архівної освіти в Україні в контексті аналітичного забезпечення управління
34003 Релігійна освіта та професійна діяльність в Україні: законодавче і нормативне регулювання
34005 Роль інформаційної аналітики у формуванні фахових компетентностей випускників спеціальності «філософія»
34218 Становлення сакрального змісту іконопису у східнохристиянській духовній традиції
34213 Феномен каліграфії як сакрального мистецтва ісламу
29276 Світоглядні засади інформаційної культури у віртуальному просторі християнських релігійних Інтернет-комунікацій
29280 Святість і геніальність у релігійному лідерстві: особливості співвідношення
22437 Інформаційні війни як засіб суспільних маніпуляцій в епоху глобалізації
22652 Феномен віртуальної реальності в контексті релігійних комунікацій
17931 Релігійна комунікація як засіб ведення інформаційної війни в Україні
20409 Ідейні витоки аскезияк морального принципу католицького чернецтва
17918 Культурний вимір монастиря у просторі духовності українського суспільства
17380 Феномен інформаційної культури в епоху глобалізаційних викликів сучасності

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (2)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
204 Кульутрний центр Сінан Паша (Туреччина) Стажування 03-09.07.2020 Ахмет Тевке Учасник програми Ломачинська_серт.pdf
214 Collegium Civitas, м.Варшава, Польща Наукове стажування 08.11-18.12.2020 Катаржина Манєвська, проректор з міжнародної діяльності Учасник програми document

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (8)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1531 Фаховий модуль (стажування) - document 28.04.2017
2036 Модуль з ІКТ Інший модуль наказ № 846 - ЕНК.pdf 28.12.2017
2487 Модуль з ІКТ Фаховий модуль (за кордоном) sert_kurs_04_16_18.pdf 16.04.2018
3488 ІКТ Інший модуль Наказ №215_01.04.19.pdf 01.04.2019
3884 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_176_04.03.20.pdf 04.03.2020
4912 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 18.12.2020
5005 Лідерський модуль Інший модуль document 05.03.2021
5433 модуль ІКТ(ЕНК) Інший модуль nakaz_385_04.06.21.pdf 04.06.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
534 І ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ТУРНІР З ФІЛОСОФІЇ студентський турнір Історико-філософський факультет 28.11.2016 4

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
35627 Методичні рекомендації для розробки бакалаврських робіт

Сертифіковані ЕНК (6)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
372 Філософія інформації (5 курс, КББ, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2018 264 16.04.2018
413 Сакральне мистецтво (5 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2018 843 22.12.2018
417 Релігія і економіка (5 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2019 215 01.04.2019
638 Аналітика соціальних процесів: Філософія інформації, Філософія економіки (2 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2019 882 21.12.2019
651 Релігієзнавчі студії: Історія релігії (1 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2019 902 28.12.2019
676 Аналітичні студії: Інформаційно-аналітична діяльність (3 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2020 176 04.03.2020

Використання ЕНК (13)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
4035 Історико-філософський факультет Філософія інформації (5 курс, ІБА, денна) Магістр Денна 7 9 25 28.12.2018
5176 Історико-філософський факультет Інформаційно-аналітична діяльність (3 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 27.12.2019
5206 Історико-філософський факультет Історія філософії (2 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 27.12.2019
5647 Історико-філософський факультет Релігієзнавчі студії: Історія релігії (1 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 10 27.12.2019
5649 Історико-філософський факультет Релігія і економіка (5 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 9 5 10 27.12.2019
5658 Історико-філософський факультет Сакральне мистецтво (5 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 9 5 не враховується 27.12.2019
5880 Історико-філософський факультет Філософія інформації (5 курс, ІБА, денна) Магістр Денна 10 5 не враховується 27.12.2019
6085 Історико-філософський факультет Аналітичні студії: Інформаційно-аналітична діяльність (3 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 8 5 10 10.12.2020
7049 Історико-філософський факультет Релігієзнавчі студії: Історія релігії (1 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 10.12.2020
8262 Історико-філософський факультет Сакральне мистецтво (5 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
8263 Історико-філософський факультет Релігія і економіка (5 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 9 5 не враховується 10.12.2020
8365 Історико-філософський факультет Аналітика соціальних процесів (2 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 31.12.2020
8849 Історико-філософський факультет Філософія інформації (5 курс, ІБА, денна) Магістр Денна 10 5 не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
109 Кафедра філософії 4.2 20.05.2016
735 Кафедра філософії 4,6 31.12.2016
1238 Кафедра філософії 4,71 12.01.2017
2082 Кафедра філософії 4,61 26.12.2018
3045 Кафедра філософії 4,57 28.12.2019
3852 Кафедра філософії 4,80 28.12.2020

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
59 Лазебник Катерина Сергіївна III Філософія I 2018
132 Мілютіна Наталія Олегівна IV Філософія I 2020