Додаткові відомості

Освіта
Київське училище культури, 1988

Київський університет імені Тараса Шевченка, 1995

Перелік місць роботи
Національний педагогічний університет ім.М. Драгоманова, викладач кафедри філософії

Університет "Україна", завідувач кафедри документознавства

Теми дисертацій (захищених)

"Православне чернецтво в Україні як суспільний феномен";

"Постать лідера в православній традиції"

Громадська активність
Член Української асоціації релігієзнавців

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
28 4 0 2019.05.19 10:16:20 Перейти на сторінку link

Конференції (7)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
3836 Київські студії Ідея подвижництва у православній традиції Київський університет імені Бориса Грінченка document
2654 Професійна та корпоративна етика на сучасному етапі розвитку соціогуманітарного знання Гендерна зумовленість корпоративної етики Київський національний університет ім.Т.Шевченка document.pdf
2653 Релігієзнавство і богослов'я у структурі світської освіти і науки: світовий та український досвід Ідея пастирства у богословській думці: генеза та реалії сьогодення Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова document.pdf
2721 Міжнародна наукова конференція Треті танчерівські читання "500-річчя східноєвропейського книгодрукування: релігієзнавчий аспект" Становлення православного друкарства в Україні: пошук духовної ідентичності Київський національний університет ім.Т.Шевченка document.pdf
2655 Другі академічні читання пам'яті Г.І.Волинки: філософія, наука і освіта Філософія гендеру у вимірі української культури Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова document.pdf
1400 Українське православ'я на шляху самовизначення, єдності та конституювання Православне релігійне лідерство: історія становлення та виклики сьогодення Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького document
1399 Соціально-економічні, політико-правові, соціокультурні процеси в Україні та світі Ідейні витоки аскези як морального принципу католицького чернецтва Київський університет імені Бориса Грінченка document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
15028 Монастирі України

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
18546 Інформаційна війна як фактор реалізації сучасної геополітики

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
18546 Інформаційна війна як фактор реалізації сучасної геополітики

Фахові видання, що затверджені МОН (8)

ID Назва Рік
26021 Ідейні засади економічної діяльності православних монастирів в Україні
26019 Інформаційні війни як засіб маніпулювання інформаційними системами в епоху глобальних викликів сучасності
26022 Ціннісні орієнтири інформаційної культури як ключового фактору інформаційної безпеки суспільства
23160 Ідея пастирства у богословській думці: генеза та реалії сьогодення
22432 Генеза гендерної ідеології епохи Середньовіччя
23159 Моральна сутність постаті пастиря у східно-християнській традиції
17898 Лідерство як засіб управління соціальними системами в інформаційну епоху
18795 Роль православних монастирів у формуванні світоглядних орієнтирів українського суспільства

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (6)

ID Назва Рік
22437 Інформаційні війни як засіб суспільних маніпуляцій в епоху глобалізації
22652 Феномен віртуальної реальності в контексті релігійних комунікацій
17931 Релігійна комунікація як засіб ведення інформаційної війни в Україні
20409 Ідейні витоки аскезияк морального принципу католицького чернецтва
17918 Культурний вимір монастиря у просторі духовності українського суспільства
17380 Феномен інформаційної культури в епоху глобалізаційних викликів сучасності

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1531 Фаховий модуль (стажування) - document 28.04.2017
2036 Модуль з ІКТ Інший модуль наказ № 846 - ЕНК.pdf 28.12.2017
2487 Модуль з ІКТ Фаховий модуль (за кордоном) sert_kurs_04_16_18.pdf 16.04.2018

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
534 І ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ТУРНІР З ФІЛОСОФІЇ студентський турнір Історико-філософський факультет 28.11.2016 4

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
372 Філософія інформації (5 курс, КББ, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2018 264 16.04.2018
413 Сакральне мистецтво (5 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2018 0 22.12.2018

Використання ЕНК (1)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
4035 Історико-філософський факультет Філософія інформації (5 курс, ІБА, денна) Магістр Денна 7 9 25 28.12.2018

Затверджені робочі програми (16)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
2753 Історія релігії Денна Бакалавр 3348 27.09.2016
2764 Глобалістика Денна Бакалавр 3346 27.09.2016
2788 Історія релігії Денна Бакалавр 3382 27.09.2016
2803 Філософія інформації Денна Магістр 3333 27.09.2016
4397 Філософія та методологія науки: Історія науки і техніки Денна Бакалавр 0656/17 09.02.2017
4399 Етнологія релігій Денна Бакалавр 0658/17 09.02.2017
4406 Сакральне мистецтво Денна Магістр 0665/17 09.02.2017
4407 Актуальні проблеми філософії релігії Денна Магістр 0666/17 09.02.2017
4408 Релігія і економіка Денна Магістр 0667/17 09.02.2017
6338 Релігієзнавчі студії: Історія релігії Денна Бакалавр 2564/17 21.09.2017
6339 Історія і теорія масових комунікацій Денна Бакалавр 2565/17 21.09.2017
6365 Історія філософії: Філософія ХІХ ст. Денна Бакалавр 2591/17 21.09.2017
6367 Філософія інформації Денна Магістр 2593/17 21.09.2017
6410 Виробнича (асистентська) практика Денна Магістр 2428/17 12.10.2017
7442 Науково-дослідна практика Денна Магістр 0875/18 05.05.2018
7443 Виробнича (професійна, асистентська)/Зі спеціалізації Денна Магістр 0876/18 05.05.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
109 Кафедра філософії 4.2 20.05.2016
735 Кафедра філософії 4,6 31.12.2016
1238 Кафедра філософії 4,71 12.01.2017
2082 Кафедра філософії 4,61 26.12.2018

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
59 Лазебник Катерина Сергіївна III Філософія I 2018