Додаткові відомості

Освіта

Хмельницький технологічний інститут

1972

спеціальність - Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти


Перелік місць роботи

Хмельницький технологічний інститут, Хмельницький національний університет

кафедра основ конструювання машин

асистент, доцент 

1975-1995

Хмельницький національний університет

кафедра педагогіки і психології

завідувач кафедри

1995-2002

ВМУРоЛ "Україна", Хмельницька філія

кафедра психології

завідувач кафедри

2002-2003

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

старший науковий співробітник

2003-2008

Національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського

кафедра управління освітніми закладами та державної служби

професор кафедри

2008-2016

Київський університет імені Бориса Грінченка

кафедра управління

професор кафедри

з 2017 року до нині


Теми дисертацій (захищених)
Акмеологічні аспекти професійного самовдосконалення менеджерів вищих навчальних закладів
Громадська активність
Українська Академія Акмеології
академік, керівник секції "Акмеологія управлвння"

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
123 6 2 2021.09.15 11:45:16 Перейти на сторінку link

Конференції (11)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4998 Психологічне забезпечення інноваційних процесів в освітньо-професійному просторі закладу вищої освіти: сучасні реалії та перспективи Продуктивна "Я-концепція" як акмеологічна умова особистісно-професійного самовдосконалення менеджера освіти Камянець-Подільскький document
4897 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції Особистісно-професійний акмеологічний розвиток сучасного фахівця соціально-гуманітарної сфери Київський університет імені Бориса Грінченка document
4899 Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи Акмеологічні технології в освітньому процесі Хмельницький національний університет document
4898 Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи Акмеологічні технології в освітньому процесі Хмельницький національний університет document
5123 Modern educftional space: the transformation of national models in terms of integration Акмесинергетичне професійне самовдосконалення менеджера освіти Leipzig (Germany), Leipzig University document
2174 IX Міжнародна науково-практична конференція "Професійне становлення особистості:проблеми і перспективи" Професійне становлення особистості сучасного менеджера як лідера Хмельницький document
2175 VI Міжнародна науково-практична конференція "Болонський процес: врядування у системі вищої освіти" Система вищої освіти: забезпечення якості Київ document
2173 І Міжнародна науково-практична конференція Акмесинергетичні засади професійного розвитку керівника навчального закладу Київ document
2171 Фестиваль освітнього лідерства Освітнє лідерство Київ document
2172 Круглий стіл Трансформація підготовки менеджерів освіти до реалізації концепції "Нова українська школа" Підготовка менеджерів освіти Київ document
1398 Акмеологія: наука ХХІ століття Професійний розвиток та вдосконалення менеджерів вищих навчальних закладів Кіївський університет імені Бориса Грінченка document.docx

Монографії (колективні) (3)

ID Назва Рік
36136 Соціально-економічний розвиток міст в умовах децентралізації: колективна монографія
33076 Адаптивний акмеф’ючеринг – технологія прогнозування саморозвитку фахівця XXI століття
27937 Фундаментальна акмеологія – наука ХХІ століття

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
21153 Формування професійної компетентності фахівця соціономічного профілю
20505 Використання сервісів Google в управлінні закладом середньої освіти
17348 Акмеологічні аспекти корпоративних систем управління кар’єрою у комерційному секторі
17286 Акмесинергетичні засади до вивчення та проектування особистісно-професійного розвитку особистості
17328 Професійний розвиток та вдосконалення менеджерів вищих навчальних закладів

Фахові видання, що затверджені МОН (9)

ID Назва Рік
33079 Акмеологічна культура як інваріанта професіоналізму фахівця соціономічного профілю
27935 Адаптивний контроль навчання кадрових резервів в установах вищої освіти
29791 Акместратегії та акметехнології розвитку професіоналізму викладача у ХХІ столітті
27936 Відповідальна професійна поведінка фахівця соціономічного профілю: акмеологічні аспекти
28026 Методологічне обгрунтування акместратегії та акметехнології продуктивної діяльності фахівця соціономічного профілю
23660 Стажування як форма професійного самовдосконалення менеджера освіти
24033 Акмеологічна компетентність менеджера-лідера освітнього закладу
17738 Акмеологічний аналіз як підстава акмесинергетичного забезпечення управління професійним розвитком менеджера освітнього закладу
19259 Менеджер освітнього закладу: професіоналізм та професійна компетентність

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (5)

ID Назва Рік
33080 Формування управлінських компетенцій менеджера освітнього закладу
29972 Акмеологічні технології в освітньому процесі
27934 Моделювання акмеологічного розвитку сучасного менеджера у професійній діяльності
21152 Професійне ставлення особистості сучасного менеджера як лідера
19879 Професіоналізм і компетентність менеджера навчального закладу

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
266 Факультет інформаційних технологій та управління Кафедра управління 1.7 0.1 2020 https://www.researchgate.net/profile/Valentyna_Hladkova

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
100 Удосконалення механізмів управління в економічній та соціальній сферах міста Києва Повноцінне дослідження 04.2021 https://fitu.kubg.edu.ua/images/stories/Departments/ku/2021/5/2016_2021___compressed.pdf 30

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
314 Лідерський модуль - document 20.10.2016
525 Фаховий модуль (стажування) - document 22.12.2014
791 Модуль з ІКТ - document 08.11.2016
2568 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 08.11.2018
3197 ІКТ Інший модуль nakaz_397_03.06.2019.pdf 03.06.2019
3686 Дослідницький модуль Інший модуль nakaz_807_25.11.2019.pdf 25.11.2019
3910 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_198_19.03.20.pdf 19.03.2020

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
475 Методологія досліджень (6 курс, УНЗ, заочна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Заочна 2019 397 03.06.2019 20/21 н.р.
624 Методологія системного підходу та наукових досліджень (6 курс, ДУ, заочна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Заочна 2019 882 21.12.2019
689 Методологія, методи та інструменти наукового дослідження (5 курс, МЕН, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2020 198 19.03.2020

Використання ЕНК (5)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
3769 Факультет інформаційних технологій та управління Методологія досліджень (6 курс, УНЗ, заочна) Магістр Заочна 7 8 не враховується 28.12.2018
5976 Факультет інформаційних технологій та управління Методологія досліджень (6 курс, УНЗ, заочна) Магістр Заочна 9 не враховується 10 27.12.2019
6493 Факультет інформаційних технологій та управління Кадровий менеджмент: Керівник ЗО (6 курс, УЗО, заочна) Магістр Заочна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6494 Факультет інформаційних технологій та управління Кадровий менеджмент: Управління людським капіталом та розвиток лідерського потенціалу (6 курс, УЗО, заочна) Магістр Заочна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6670 Факультет інформаційних технологій та управління Методологія, методи та інструменти наукового дослідження (5 курс, МЕН, денна) Магістр Денна 10 не враховується 10 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
453 Кафедра управління 3,56 30.12.2016
1604 Кафедра управління 4,79 12.01.2017
1892 Кафедра управління 4,47 26.12.2018
2526 Кафедра управління 4,54 28.12.2019
3624 Кафедра управління 4,59 28.12.2020