Додаткові відомості

Освіта

Хмельницький технологічний інститут

1972

спеціальність - Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти


Перелік місць роботи

Хмельницький технологічний інститут, Хмельницький національний університет

кафедра основ конструювання машин

асистент, доцент 

1975-1995

Хмельницький національний університет

кафедра педагогіки і психології

завідувач кафедри

1995-2002

ВМУРоЛ "Україна", Хмельницька філія

кафедра психології

завідувач кафедри

2002-2003

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

старший науковий співробітник

2003-2008

Національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського

кафедра управління освітніми закладами та державної служби

професор кафедри

2008-2016

Київський університет імені Бориса Грінченка

кафедра управління

професор кафедри

з 2017 року до нині


Теми дисертацій (захищених)
Акмеологічні аспекти професійного самовдосконалення менеджерів вищих навчальних закладів
Громадська активність
Українська Академія Акмеології
академік, керівник секції "Акмеологія управлвння"

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
71 4 2 2019.10.16 10:31:36 Перейти на сторінку link

Конференції (6)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
2174 IX Міжнародна науково-практична конференція "Професійне становлення особистості:проблеми і перспективи" Професійне становлення особистості сучасного менеджера як лідера Хмельницький document
2175 VI Міжнародна науково-практична конференція "Болонський процес: врядування у системі вищої освіти" Система вищої освіти: забезпечення якості Київ document
2173 І Міжнародна науково-практична конференція Акмесинергетичні засади професійного розвитку керівника навчального закладу Київ document
2171 Фестиваль освітнього лідерства Освітнє лідерство Київ document
2172 Круглий стіл Трансформація підготовки менеджерів освіти до реалізації концепції "Нова українська школа" Підготовка менеджерів освіти Київ document
1398 Акмеологія: наука ХХІ століття Професійний розвиток та вдосконалення менеджерів вищих навчальних закладів Кіївський університет імені Бориса Грінченка document.docx

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
21153 Формування професійної компетентності фахівця соціономічного профілю
20505 Використання сервісів Google в управлінні закладом середньої освіти
17348 Акмеологічні аспекти корпоративних систем управління кар’єрою у комерційному секторі
17286 Акмесинергетичні засади до вивчення та проектування особистісно-професійного розвитку особистості
17328 Професійний розвиток та вдосконалення менеджерів вищих навчальних закладів

Фахові видання, що затверджені МОН (4)

ID Назва Рік
23660 Стажування як форма професійного самовдосконалення менеджера освіти
24033 Акмеологічна компетентність менеджера-лідера освітнього закладу
17738 Акмеологічний аналіз як підстава акмесинергетичного забезпечення управління професійним розвитком менеджера освітнього закладу
19259 Менеджер освітнього закладу: професіоналізм та професійна компетентність

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (2)

ID Назва Рік
21152 Професійне ставлення особистості сучасного менеджера як лідера
19879 Професіоналізм і компетентність менеджера навчального закладу

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
314 Лідерський модуль - document 20.10.2016
525 Фаховий модуль (стажування) - document 22.12.2014
791 Модуль з ІКТ - document 08.11.2016
2568 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 08.11.2018
3197 Модуль з ІКТ Інший модуль nakaz_397_03.06.2019.pdf 03.06.2019

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
475 Методологія досліджень (6 курс, УНЗ, заочна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Заочна 2019 397 03.06.2019

Використання ЕНК (1)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
3769 Факультет інформаційних технологій та управління Методологія досліджень (6 курс, УНЗ, заочна) Магістр Заочна 7 8 не оцінено 28.12.2018

Затверджені робочі програми (6)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
927 Лідерствослужіння Денна Бакалавр 2716 27.09.2016
6474 Адаптивний та ситуативний менеджмент НЗ Заочна Магістр 2702/17 11.09.2017
6480 Методологія досліджень Заочна Магістр 2708/17 11.09.2017
6486 Самоменеджмент Денна Магістр 2726/17 11.09.2017
7214 Методологія досліджень Заочна Магістр 0649/18 02.01.2018
7432 Самоменеджмент Денна Бакалавр 0865/18 02.05.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
453 Кафедра управління 3,56 30.12.2016
1604 Кафедра управління 4,79 12.01.2017
1892 Кафедра управління 4,47 26.12.2018