Додаткові відомості

Освіта
2016 р. – Київський університет ім. Бориса Грінченка, напрямок підготовки «Філологія» (мова і література англійська)». Спеціальність «Викладач англійської, французької мови та зарубіжної літератури», диплом магістра філології.
2014 р. – Київський університет імені Бориса Грінченка, напрямок підготовки «Філологія (мова і література англійська)». Спеціальність «Вчитель англійської, французької мови та зарубіжної літератури», диплом бакалавра філології.

Перелік місць роботи
ТОВ "Колегіум Олімп" вчитель іноземних мов та зарубіжної літератури, 2013-2016.
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
0 0 0 2017.01.03 19:52:17 Перейти на сторінку link

Конференції (12)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6497 I International Scientific and Theoretical Conference. Débats scientifiques et orientations prospectives du développement scientifique Семантичні інновації у концептуальному полі "ESPACE" Paris document.pdf
6318 «РОЗВИТОК ФІЛОЛОГІЇ ТА ЛІНГВІСТИКИ НА СУЧАСНОМУ ІСТОРИЧНОМУ ЕТАПІ» SOCIO-CULTURAL FACTORS OF CONCEPTUAL FIELD CHANGES (ON THE EXAMPLE OF THE CONCEPTUAL FIELD SPACE) . м.Одеса document.pdf
5633 V Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА ТА МОВОЗНАВСТВА» Змішаний ассоціативний експеримент: концептуальне поле "Е-ПРОСТІР" в українській мові Київський університет імені Бориса Грінченка document
6135 Features of Higher Education Systems in Italy and Ukraine E- environment of University: how does education affect language Universita di Foggia document
3663 IІІ Всеукраїнська наково-практична конференція "Актуальні проблеми літературознавства і мовознавства" Використання асоціативного експерименту у дослідженні концептуального поля "Е-ПРОСТІР" Київський університет імені Бориса Грінченка document
3308 МІЖНАРОДНА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПЕРШИЙ КРОК У НАУЦІ» Conceptua field "space": from cosmic space to electronic Київський університет імені Бориса Грінченка document
3358 II International scientific and practical conference "Scinetific and practical priorities- 2018: theoretical and practical value" “SPACE” AS AN INTERCULTURAL LINGUISTIC UNIT: COMMON AND DISTINCT FEATURES Wyzsza Szkola Biznesu National-Louis Iniversity", Nowy Sacz, Poland document
2471 ІІ Всеукраїнська наково-практична конференція "Актуальні проблеми літературознавства і мовознавства" Вплив мережі Інтернет на лексико-семантичне поле "простір" Київський університет імені Бориса Грінченка document
1760 International research and practice conference "Contemporary issues in philological sciences experince of scholars and educationalists of Poland and Ukraine" Lexical-semantic field "space" in modern political discourse Люблін,Польща document
1275 "Актуальні проблеми літературознавства та мовознавства" Лінгвокогнітивний та соціолінгвальний параметри лексико-семантичного поля "простір" Київський університет імені Бориса Грінченка document
1234 «Сучасна філологія: актуальні наукові проблеми та шляхи вирішення» МОВНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТУ «ПРОСТІР» В АНГЛОМОВНОМУ ТА ФРАНКОМОВНОМУ ТЕЛЕДИСКРУСІ Одеса document.pdf
1235 «Мова та література у полікультурному просторі» Вербалізація концепту «Простір» на прикладі англомовного та франкомовного газетного дискурсів Львів document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
37023 Асоціаціативна концептуальна константа субконцептів е-простор і кібер-простор
34607 Семантичні інновації у концептуальному полі «Espace»
31862 Семантичні інновації англомовного та україномовного електронного дискурсів
28725 Пізнання, мова та соціум у концептуальному полі «простір»
24259 Електронний простір у системі концептуального поля «Простір»

Фахові видання, що затверджені МОН (3)

ID Назва Рік
31862 Семантичні інновації англомовного та україномовного електронного дискурсів
28725 Пізнання, мова та соціум у концептуальному полі «простір»
23310 Актуалізація лексико-семантичного поля "простір" в інтернет-дискурсі

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (5)

ID Назва Рік
24259 Електронний простір у системі концептуального поля «Простір»
23441 "ПРОСТІР" як міжкультурний лінгвістичний елемент: спільні та відмінні риси
19511 Лексико-семантичне поле "простір" у сучасному політичному дискурсі
19465 Вербалізація концепту "ПРОСТІР" на прикладі англомовного та франкомовного газетнго дискурсу
19498 Конструювання просторово-часового континууму у романі Дж. Орвелла

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
36 Інститут філології Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 0 1.2 2020 https://www.researchgate.net/profile/Anastasiia_Kopytina

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
156 Університет Фоджа (Італія) Еразмус+ КА107 20.05.2019-14.05.2020

Giulio Esposito
Head of Erasmus Office
Erasmus Institutional Coordinator
International Relations Department

email: giulio.esposito@unifg.it

Учасник проекту document

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
835 Лідерський модуль - document 16.11.2016
1887 Інше - document 14.12.2017
2965 Модуль з ІКТ Інший модуль document 27.02.2019
4255 інше Інший модуль document 20.05.2020
4256 інше Інший модуль document 27.05.2020
4257 інше Інший модуль document 24.09.2020
4703 Лідерський модуль Інший модуль document 04.12.2020

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (1)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6262 Інститут філології Друга іноземна мова (французька) (2 курс, МВСК, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
398 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,78 29.12.2016
1174 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,58 12.01.2017
2030 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,55 26.12.2018
2670 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,46 28.12.2019
3780 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,48 28.12.2020