Додаткові відомості

Освіта
не встановлено
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
0 0 0 2018.04.17 15:38:22 Перейти на сторінку link

Конференції (2)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
3875 Актуальні проблеми сучасного перекладознавства Особливостi перекладу нiмецької науково-технічної літератури Черкаси, Україна. document.pdf
3874 INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE CURRENT TRENDS OF THE INTERCULTURAL COMMUNICATION Concept of language and social norm in German language. Axiological and emotional aspects Warsaw, Poland document.pdf

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (2)

ID Назва Рік
26200 Поняття мовно-соціальної норми в німецькій мові. Аксіологічний та емотивний аспекти. Міжнародна науково-практична коференція "Сучасні тенденції міжкультурної комунікації. 22.12.2017, Варшава, Польща.
21622 Особливості перекладу IKAO та IATA// Молодь: освіта, наука, духовність: Тези доповідей XIV Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Київ, 4-6 квітня 2017).—Ч 1.— К.: Університет "Україна" 2017.-с. 319-320

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2410 Лідерський модуль Інший модуль document 03.10.2018
2411 Модуль з ІКТ Інший модуль document 03.10.2018
2412 Дидактичний модуль Інший модуль document 03.10.2018
3184 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 20.06.2019

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (2)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6419 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова професійного спрямування (5 курс, ФІК, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7958 Факультет права та міжнародних відносин Теорія і практика перекладу (англійська мова) (5 курс, МІСКРС, денна) Магістр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
488 Кафедра іноземних мов 3,81 30.12.2016
1179 Кафедра іноземних мов 4,42 12.01.2017
2035 Кафедра іноземних мов 4,26 26.12.2018
2692 Кафедра іноземних мов 4,33 28.12.2019
3785 Кафедра іноземних мов 4,55 28.12.2020