Додаткові відомості

Освіта

Чернігівський державний педагогічний інститут ім.Т.Г.Шевченка, 1994 р.


Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)

 Соціально-демографічні процеси в містах України
(1920-1930-і рр.)

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
7 1 0 2021.09.21 11:10:52 Перейти на сторінку link

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
34274 Незвичайний нацизм: Українська націонал-соціалістична робітнича партія на повоєнному Донбасі

Фахові видання, що затверджені МОН (1)

ID Назва Рік
34274 Незвичайний нацизм: Українська націонал-соціалістична робітнича партія на повоєнному Донбасі

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (1)

ID Назва Рік
22461 Підсумки переписів населення 1920-1930-х років як джерело з історії Голодомору

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (1)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2183 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 16.05.2018

Викладацька діяльність

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
525 Кафедра всесвітньої історії 4,58 30.12.2016
1060 Кафедра всесвітньої історії 4,54 12.01.2017
1910 Кафедра всесвітньої історії 4,19 26.12.2018
2606 Кафедра всесвітньої історії 4,26 28.12.2019
3649 Кафедра всесвітньої історії 4,09 28.12.2020

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
313 ІСб-2-17-4.0д I 5 5 2017-2018

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
47 VI Всеукраїнський студентський турнір з історії Київський університет імені Бориса Гргінченка 07.11.2017