Додаткові відомості

Освіта
В 2008 році закінчив Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка
Перелік місць роботи
З 2008 по 2012 рік працював в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка
Теми дисертацій (захищених)
Буддійські мотиви в драмі доби Юань (1271-1368)
Громадська активність
Проведено круглий стіл "Сходознавчі студії в Україн"і http://if.kubg.edu.ua/informatsiya/anonsy-oholos...
Виступ на радіо. Про китайську культуру та літературу. Виступ у передачі "Читач" http://schedule.nrcu.gov.ua/grid/channel/period/...
26.06.2017 Презентація книги (монографії) "Китайський буддизм та драма цзацзюй доби Юань(1271-1368)" у Будинку актора (Вул, Яросл.Вал, 7) http://www.burago.com.ua/index.php/ru/novosti/li...
https://www.youtube.com/watch?v=ow92SU3rwAw&feature=youtu.be

22.11. 2017 Переклад відкритої лекції професора
Цінхайської академії соціальних
наук Мао Цзянхуей на тему:
"Гармонійний розвиток множинного
симбіозу - до знайомства з
розвитком цінхайської культури"
вул. Маршала Тимошенка, 13-Б

24.11.2017 Переклад відкритої лекції віце-презедента
Цінхайської академії соціальних
наук, професора Сун Фапіна на
тему: «Будівництво спільної долі та
гармонійного розвитку людства :
Цінхай та Україна в контексті
програми «Один пояс – один шлях»
вул. Маршала Тимошенка, 13-Б

20 грудня 2017 року
Переклад відкритих лекцій:
- «ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В КИТАЙСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ПРОТИРІЧЧЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ»

(Хе Сінлян, доктор наук, професор, академік Китайської академії соціальних наук);

- «НОВІ ДОСЯГНЕННЯ КИТАЮ В РОЗВИТКУ ТА ПРОЦВІТАННІ ТРАДИЦІЙНИХ КУЛЬТУР "

(Ші Джінбо, доктор наук, професор, академік Китайської академії соціальних наук);

- «ЧОТИРИ ОСНОВНИХ ПОЛІТИЧНИХ РЕЗУЛЬТАТИ У РОЗБУДОВІ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ КИТАЮ»

(Фан Нін, директор Інституту політичних наук Китайської академії соціальних наук, професор).
вул. Маршала Тимошенка, 13-Б


Опонування на захистах кандидатських диссертацій
(Акімової Аліни Олександрівни
«Синтез візуального та вербального у китайській драматургії ХХ століття»,
подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук
за спеціальністю 10.01.04 – література зарубіжних країн)
04.12.2017

(Войни Марини Олексіївни
«Художня проза Цань Сюе: психоаналітична інтерпретація»,
подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук
за спеціальністю 10.01.04 – література зарубіжних країн)
06.04.2017

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
13 2 0 2021.09.23 11:34:16 Перейти на сторінку link

Конференції (15)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6552 Advances in Technology and Science (XII) До питання сансритського походження Юанської драми цзазцюй Берлін document
6510 Грааль Науки Grail of Science Кашьяпа Матанга, Дхармаратна та Ань Шигао як співзасновники буддійської перекладацької традиції «Піднебесної імперії»: до студій буддійської літератури Китаю доби Хань. Відень document
6495 Débats scientifiques et orientations prospectives du développement scientifique Жанр короткого оповідання сяошо у класичній літературі Китаю на зламі доби пізньої античності та темного раннього середньовіччя Париж document.pdf
4083 Actual problem of Science and Education Оповідання сяошо та містичне Budapest, Society for cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe document
3788 Актуальні проблеми мовознавства та літературознавства Художні образи Конфуція та його учнів у класичному китайському каноні «Луньюй» («论语»,«Судження та бесіди Конфуція») Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут філології document
3790 Науковий семінар, присвячений 5 річниці створення Школи Конфуція Київського університету імені Бориса Грінченка Конфуцій та "Книга пісень" Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра східних мов і перекладу document
3789 Всеукраїнський семінар викладачів китайської мови Проблеми викладання китайської мови, ієрогліфіки, публікацій наукових здобутків - дискус. виступ Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут філології, кафедра східних мов та перекладу, ауд.227 document
2792 II всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених "Актуальні проблеми літературознавства та мовознавства" Література китайського середньовіччя та містичне: алгоритм духовного пошуку Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут філології document
2794 5 науковий семінар. Школа Конфуція: джерела, історія, сучасність. За участі Цінхайської академії соціальних наук, КНР. Роль конфуціанської думки в культурі та освіті сучасного Китаю Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут філології document
1845 Мова та культура Містичні мотиви у китайській середньовічній прозі 25-27.06.2017 document.pdf
1846 Круглий стіл "Сходознавчі студії в Україні" Рецепція літературно-філософського надбання Китаю європейським просвітництвом: до питання сходознавчих студій в Україні та Європі Київський університет імені Бориса Грінченка http://if.kubg.edu.ua/informatsiya/anonsy-oholoshennia/anonsidetail/742-kruhlyi-stil-skhodoznavchi-studii-v-ukraini.html document.pdf
2793 4 науковий семінар Школа Конфуція: джерела, історія, сучасність До питання становлення нового конфуціанства Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут філології document
1186 Школа Конфуція: джерела - історія - сучасність (конференція - III науковий семінар) Класична освіта в Китаї як основа формування особистості Київський університет імені Бориса Грінченка document
1185 Перша науково-практична конференція 'Школа Конфуція: джерела-історія- сучасність' Принципи конфуціянської освіти за доби Цін Київський університет імені Бориса Грінченка document
1184 XV Сходознавчі читання А. Кримського Вплив індійської цивілізації та буддизму на формування класичної китайської драматургії НАН України, Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
20318 Китайський буддизм та драма цзацзюй доби Юань (1271-1368)

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
33469 The life path and literary images of Confucius and his disciples in “Lunyu” ((论语,, Confucius'' Judgments and Conversations)): a literary--naratological aspect
26773 Містичні мотиви та «хронотоп містичного» у оповіданні сяошо (на матеріалі сяошо доби Хань та збірки Лю Іціна «Справжні події»)
31683 Життєвий шлях і художні образи Конфуція та його найближчих учнів в «Луньюй» («论语»,«судження та бесіди конфуція») в контексті дослідження літературної та культурної спадщини китаю: історико-літературні аспекти
27846 Теорія індійського санскритського походження китайської драми чжуцзюйшо у контексті студій історії культури сходу

Фахові видання, що затверджені МОН (7)

ID Назва Рік
31683 Життєвий шлях і художні образи Конфуція та його найближчих учнів в «Луньюй» («论语»,«судження та бесіди конфуція») в контексті дослідження літературної та культурної спадщини китаю: історико-літературні аспекти
27846 Теорія індійського санскритського походження китайської драми чжуцзюйшо у контексті студій історії культури сходу
26075 Містичні та монотеїстичні мотиви і відображення найдавнішого світогляду Китаю у давньокитайській «Книзі пісень»
23122 Містичні мотиви в середньовічній китайській прозі
18056 Буддійські впливи на китайську культурну та літературну спадщину і драматургію доби Юань (1271-1368)
18054 Вплив індобуддійської культури на генезу драми цзацзюй та мотивів у фабулі драми
18058 Буддійська філософія Китаю і Центральної Азії та її вплив на Далекосхідну літературу

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (2)

ID Назва Рік
26158 Рецепція літературно-філософського надбання Китаю європейським просвітництвом: до питання сходознавчих студій в Україні
18060 Принципи конфуціанської освіти за доби Цін

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
617 Інститут філології Кафедра східних мов і перекладу 1.7 0 2020 https://www.researchgate.net/profile/Yaroslav_Shcherbakov

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
173 Життєвий шлях і художні образи Конфуція та його найближчих учнів в «Луньюй» («论语»,«судження та бесіди конфуція») в контексті дослідження літературної та культурної спадщини китаю: історико-літературні аспекти фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31683/ 2020

Заявки на колективні гранти (2)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
115 Центр китаєзнавства Київського університету імені Бориса Грінченка Китайська академія суспільних наук (КНР) Коллективний - 2018
118 Клас Конфуція Київського університету імені Бориса Грінченка Посольство Китайської Народної Республіки в Україні Коллективний - 2018

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2088 Модуль з ІКТ Інший модуль document 03.03.2018
2114 Лідерський модуль Інший модуль document 30.03.2018
2242 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.05.2018
3136 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 25.05.2019
4607 інше Інший модуль document 30.11.2020

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (8)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
7418 Інститут філології Комунікативні стратегії східної мови (китайської): Техніка усного та письмового перекладу китайської мови (5 курс, ФК, денна) Магістр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
7468 Інститут філології Літературознавчі студії: історія літератури країн сходу (3 курс, ФК, ФЯ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7766 Інститут філології Практикум східної мови (китайської): Практична граматика (1 курс, ФК, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7767 Інститут філології Практикум східної мови (китайської): Практична граматика (2 курс, ФК, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7937 Інститут філології Сходознавчі студії: Історія країн Сходу (1 курс, ФІЯ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7938 Інститут філології Сходознавчі студії: Історія країн Сходу (1 курс, ФК, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7944 Інститут філології Теоретична граматика (китайська мова) (4 курс, ФК, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
8807 Інститут філології Сходознавчі студії: Історія країн Сходу (1 курс, ФІН, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
228 Кафедра східних мов і перекладу 4,4 20.05.2016
1552 Кафедра східних мов і перекладу 4,26 12.01.2017
2398 Кафедра східних мов і перекладу 4,07 28.12.2018
3163 Кафедра східних мов і перекладу 4,42 28.12.2019
4179 Кафедра східних мов і перекладу 4,60 28.12.2020

Переможці професійного (не наукового) конкурсу, фестивалю (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва заходу Місце проведення заходу Рік Тип заходу Призове місце Документ, що засвідчує
174 Брижик Ольга Павлівна Інститут філології II І Всеукраїнський конкурс художніх перекладів з китайської мови Київський університет імені Бориса Грінченка 2020 Всеукраїнський III -