Додаткові відомості

Освіта

Донецький державний університет, 1989р., спеціальність "Англійська мова та література", кваліфікація - філолог, викладач англійської мови та літератури

 ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України (аспірантура), 2009р. - спеціальність 13.00.06 - Теорія та методика управління освітою
Перелік місць роботи

Київський університет імені Бориса Грінченка ( з 10.2016р.) -  Інститут філології, доцент кафедри англійської філології та перекладу

ВНЗ "Інститут реклами" (м. Київ) - (03.2003р. - 10. 2016р.), посади - завідувач кафедри рекламної лінгвістики, декан об'єднаних факультетів, доцент кафедри рекламного та виставкового бізнесу, заступник декана з виховної роботи

Компанія "Ліга - ІНТЕЛ" Лінгвістичний центр (м. Київ) - (10. 2002р. - 03.2003р.),  викладач іноземних мов

Донбаський гірничо-металургійний інститут ( тепер - Донбаський державний технічний університет, м. Алчевськ Луганської обл.) - (09.2000р. - 08.2002р.), викладач кафедри іноземної філології

Хімічне об'єднання ім. Г. І. Петровського (м. Петровське Луганської обл.) - (08.1992р. - 08. 2000р.), інженер з зовнішньо-економічної діяльності ІІ кат. - перекладач бюро маркетингу, реклами і митних процедур

ЗОШ (м. Алчевськ Луганської обл.) - (09.1989р. - 08.1992р.),  вчитель англійської мови

Теми дисертацій (захищених)
Управління процесом педагогічної орієнтації старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій
Громадська активність
2005 - 2012р.р. - голова профспілкової організації ВНЗ, член Київської профспілкової організації "Єднання"

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
0 0 0 2018.05.29 00:51:50 Перейти на сторінку link

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
30036 Управління профорієнтацією на педагогічну професію в середній освіті

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
32975 Питання щодо інноваційної педагогічної діяльності вчителя (стаття в колективній монографії "Сучасний підхід до знань з розвитку менеджменту")

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
32403 Надання освітніх послуг у загальноосвітній школі: екскурс до розвитку соціокультурної цивілізації

Фахові видання, що затверджені МОН (3)

ID Назва Рік
29952 Model "Interrelations between the Participants of the Process of Pedagogical Orientation on the Base of Modern Communication Technologies"
19671 The role of educational exhibitions in the process of pedagogical orientation senior pupils of secondary schools in terms of modern informative society
18799 Інновації в управлінні педагогічною орієнтацією старшокласників

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (2)

ID Назва Рік
32403 Надання освітніх послуг у загальноосвітній школі: екскурс до розвитку соціокультурної цивілізації
30052 Problems of managing the process of pedagogical orientation of senior pupils in secondary school schools with the use ICT as open social- pedagogical system

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
135 Collegium Civitas (Польща) Наукове стажування 20.06.-11.07.2019

Доктор Катаржина Манієвська

Проректор з міжнародних відносин Collegium Civitas

Учасник програми document

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3074 Модуль з ІКТ Інший модуль document 25.04.2019
3134 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 15.05.2019
3279 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) Сканировать1-конвертирован.pdf 11.07.2019

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (5)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
105 Інститут філології Критичне читання (3 курс, ФАб) (5 семестр) Бакалавр Денна 4 не враховується не враховується 25.11.2016
467 Інститут філології Переклад стандартизованої документації (6 курс, ФП, денна) Магістр Денна 2 не враховується не враховується 28.12.2017
565 Інститут філології Критичне й аналітичне читання англійською мовою (3 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 3 5 не враховується 29.12.2017
7114 Інститут філології Стратегії усного й письмового перекладу (5 курс, ФП, денна) Магістр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
7115 Інститут філології Стратегії усного й письмового перекладу (6 курс, ФП, денна) Магістр Денна 9 5 не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
438 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,72 29.12.2016
1275 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,61 12.01.2017
2115 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,60 27.12.2018
2587 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,92 28.12.2019
3888 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,90 28.12.2020

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
75 ФПб-1-15-4.0д II 2 5 2016

Підготовка переможця наукового конкурсу, турніру, проєкту тощо (2)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва конкурсу Рівень Документ, що засвідчує Рік
33 Надвернюк Марія Ярославівна IV XI Міжвузівський конкурс молодих перекладачів Всеукраїнський рівень document 2020
43 Роговий Віктор Олексійович IV ХІІ Міжвузівський конкурс молодих перекладачів Всеукраїнський рівень - 2021

Переможці професійного (не наукового) конкурсу, фестивалю (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва заходу Місце проведення заходу Рік Тип заходу Призове місце Документ, що засвідчує
175 Надвернюк Марія Ярославівна Інститут філології IV Міжвузівський конкурс молодих перекладачів в рамках ІІІ Міжнародного симпозіуму "Соціокультурний дискурс глобалізованого світу: наука, освіта, комунікація" Національний авіаційний університет 2020 Міжнародний II -