Додаткові відомості

Освіта

Київський міжнародний університет (2005-2009), бакалавр психології.

Київський національний лінгвістичний університет (2009-2010), магістр психології із знанням англійської мови.

Київський університет імені Бориса Грінченка (2010-2017), аспірантура за спеціальністю 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія.Перелік місць роботи
Київський університет імені Бориса Грінченка
Теми дисертацій (захищених)
Психологічні особливості формування національної самосвідомості студентської молоді України
Громадська активність
Профорієнтаційна діяльність в межах проекту "З Києвом і для Києва"

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
5 1 0 2021.09.13 10:51:14 Перейти на сторінку link

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
22987 Cтруктура ставлення українських студентів до національної спільноти

Фахові видання, що затверджені МОН (4)

ID Назва Рік
22988 Cемантична диференціація ключового поняття національної самосвідомості студентів
22987 Cтруктура ставлення українських студентів до національної спільноти
22985 Визначення національної, етнічної та регіональної приналежності студентської молоді різних регіонів України
22981 Навчально-розвивальна програма формування національної самосвідомості студентської молоді України

Міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
99 Учасник проекту Ріджент Університет (США) Дослідження постдипломної кроскультурної супервізійної програми у галузі психологічного консультування та травмотерапії

Ольга Запорожець, PhD, факультет психології та консультування при Ріджент
університеті (США).http://www.regent.edu/spc/faculty/ph-d-olya/">http://www.regent.edu/spc/faculty/ph-d-olya/- 01.09.2016-30.06.2020

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
55 Інститут людини Кафедра практичної психології 0 0 2020 https://www.researchgate.net/profile/Anna_Gafiatulina

Завершені наукові дослідження (2)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
34 Наукове дослідження ефективності «Постдипломної кроскультурної супервізійної програми в галузі психологічного консультування та Повноцінне дослідження 12.2019 http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/6278-realizatsiia-naukovoho-doslidzhennia-efektyvnosti-postdyplomnoi-kroskulturnoi-superviziinoi-prohramy-v-haluzi-psykholohichnoho-konsultuvannia-ta-travmoterapii-v-umovakh-sotsialno-ekonomichnoi-i-politychnoi 30
113 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html 40

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
35

Лозова Ольга Миколаївна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології, Київський університет імені Бориса Грінченка

Психологічні особливості формування національної самосвідомості студентської молоді України Київський університет імені Бориса Грінченка Київський університет імені Бориса Грінченка document 2018

Підвищення кваліфікації (2)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2272 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 16.05.2018
3193 ІКТ Інший модуль nakaz_397_03.06.2019.pdf 03.06.2019

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
1118 Особливості профорієнтаційної роботи у сучасних умовах Майстер-клас Гімназія №136 10.10.2017 2

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
459 Психодіагностика (2 курс, ПП, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2019 397 03.06.2019

Використання ЕНК (3)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
392 Інститут людини Психодіагностика (з.ф.н.) Бакалавр Заочна 7 не враховується не враховується 30.12.2016
3806 Інститут людини Основи профорієнтаційної роботи (4 курс, ПП, заочна) Бакалавр Заочна 15 не враховується не враховується 28.12.2018
5588 Інститут людини Психодіагностика (2 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується 10 27.12.2019

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
646 Кафедра практичної психології 4,51 30.12.2016
1028 Кафедра практичної психології 4,72 12.01.2017
1888 Кафедра практичної психології 4,92 26.12.2018
2495 Кафедра практичної психології 4,69 28.12.2019
3619 Кафедра практичної психології 4,97 28.12.2020

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
490 ППб-1-17-4.0д I 2 3 2017-2018