Додаткові відомості

Освіта

2012 – 2015 рр.
Донецький національний університет, аспірантура за фахом «Германські мови»
на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук.2006 – 2007 рр. Донецький національний
університет, кваліфікація магістра англійської мови та
літератури, викладач англійської та німецької мов у вищих навчальних закладах

Перелік місць роботи

Загальний
педагогічний стаж складає 10 років. 

Стаж науково-педагогічної роботи у
Київському університеті імені Бориса Грінченка – 4 роки.

Теми дисертацій (захищених)

“Гендерний  компонент у структурі та семантиці фразеологічних одиниць сучасної англійської мови” / Спеціальність 10.02.04 – германські мови

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

відомості відсутні

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
1424 XIII мiжнароднiй науковiй конференції з розподіленою участю "Сучасна лінгвістика і дослідження ментальності в XXI столітті", присвячена 80-річному ювілею проф. В.В. Колесова Структурные особенности гендерно маркированных идииом в английском языке Донецьк document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
34075 Структурно-семантичні й лінгвокультурологічні особливості англійськомовних фразеологізмів на позначення соціального статусу людини
30484 Фразеологізми на позначення людини за її здібностями в англійській мові: лінгвокультурологічний і семантичний аспекти
18812 Гендер в структуре и семантике английских фразеологизмов-номинаций человека по характеру межличностных отношений

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
34075 Структурно-семантичні й лінгвокультурологічні особливості англійськомовних фразеологізмів на позначення соціального статусу людини
30624 Структурно-семантичні особливості ідіом-номінацій людини за її характером
30623 Фразеологізми на позначення людини за її здібностями в англійській мові: лінгвокультурологічний і семантичний аспекти
30484 Фразеологізми на позначення людини за її здібностями в англійській мові: лінгвокультурологічний і семантичний аспекти
18816 Гендерний компонент у структурі і семантиці англійських ідіом-номінацій людини за родом діяльності
21443 Моделі лексикографічної репрезентації фразеологiчних одиниць з гендерним компонентом

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
191 Кафедра іноземних мов - 1 0 -

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
28

Приходько Ганна Іллівна, доктор філологічних
наук, професор кафедри англійської філології Запорізького національного
університетуГендерний компонент у структурі та семантиці фразеологічних одиниць сучасної англійської мови/ Спеціальність 10.02.04 – германські мови Донецький національний університет, форма навчання - денна, 2012-2015 рр. Запорізький національний університет, Запоріжжя document 2017

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1986 Фаховий модуль (стажування) - document 12.12.2017
2438 Модуль з ІКТ Інший модуль document 03.10.2018
2439 Дидактичний модуль Інший модуль document 03.10.2018

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (6)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6384 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова (2 курс, ПЛ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6402 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова в бізнес-комунікаціях (5 курс, МЕН, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
6412 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова за професійним спрямуванням (1 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6429 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова: Перша іноземна (1 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
6703 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародні екзамени з англійської мови (3 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7359 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова за професійним спрямуванням (2 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
493 Кафедра іноземних мов 4,25 30.12.2016
1331 Кафедра іноземних мов 4,20 12.01.2017
2162 Кафедра іноземних мов 3,55 27.12.2018
2907 Кафедра іноземних мов 3,13 28.12.2019
3949 Кафедра іноземних мов 3,74 28.12.2020

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
89 КРб-1-15-4.0д II 2 3 2016-2017
533 КРб-1-14-4.0д IV 5 5 2017 - 2018