Додаткові відомості

Освіта
Національна музична академія України ім.П.І.Чайковського, 2006

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2010
Перелік місць роботи
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв  2006-2018
Теми дисертацій (захищених)
"Бандурне мистецтво Дніпропетровщини: від аматорства до академізму"
Громадська активність
Робота у складі оргкомітету фестивалю духовної пісні "Аскольдів глас"

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
9 2 0 2021.09.23 10:53:19 Перейти на сторінку link

Конференції (13)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4594 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КУЛЬТУР НИЙ ПРОСТІР І УКРАЇНСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ Впровадження дистанційного навчання у спеціалізованих мистецьких вищих навчальних закладах Рівненський державний гуманітарний університет document.pdf
4595 Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи Цифрові технології у сучасній мистецькій освіті вищої школи Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини document.doc
4593 "New pedagogical approaches in STEAM education" . КУБГ Київ document.pdf
3707 Художня культура і мистецька освіта: традиції та сучасність Фестиваль \ Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (Київ) document.pdf
3706 Культурні домінанти в реаліях ХХІ століття Bandura music days: пост-реліз фестивалю Рівненський державний гуманітарний університет document.pdf
3708 International scientific and practical conference "Unifield educational space "Ukraine - EU" Theory and Practice of Professional Vocalists Training in Postsecondary Institutions of Ukraine Хорватія document.pdf
3709 Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття Конкурс виконавської майстерності "Музична веселка": здобутки та перспективи КУБГ Київ document.pdf
2942 Євроінтеграційні процеси в сучасній Україні: культурно-мистецькі аспекти розвитку Бандура у Дніпропетровській філармонії: історія і сучасність м. Рівне, Рівненський державний гуманітарний університет document.pdf
2102 VI Міжнародна науково-творча конференція «Трансформаційні процеси в мистецькій освіті та культурі України ХХІ століття» Вокальні школи online: освітня інновація чи бізнес? Київ, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв document.pdf
2099 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття» Гра в ансамблі як складова всебічного розвитку музиканта-виконавця Інститут мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка (Київ) document.pdf
2100 Науково-практична конференція «Єдність у розмаїтті» Управління освіти і районного науково-методичного центру Дніпровського району в м. Києві Музика як терапія м. Київ, СЗШ № 195 document.pdf
2101 ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Культурний вектор розвитку України початку ХХІ століття: реалії і перспективи» Ансамбль бандуристів “Чарівниці” Дніпропетровської консерваторії ім. М.І. Глінки (до 60-річчя заснування) м. Рівне, Рівненський державний гуманітарний університет document.doc
1180 Традиційна бандура: минуле, сучасне, майбутнє Харківські бандури з фонду Дніпропетровського історичного музею Київ document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
37031 Історичний ґенезис хорового письма в західноєвропейській музиці
27657 Фольклористичні розвідки в етнографічній спадщині Д. І. Яворницького

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
25607 Теорія та практика підготовки професійних вокалістів у вищих навчальних закладах України
25717 Бандура у Дніпропетровській філармонії: Історія і сучасність

Фахові видання, що затверджені МОН (1)

ID Назва Рік
16293 Методична спадщина А.Ф. Омельченка

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (7)

ID Назва Рік
33374 Музика як спадщина: від традиції до продукту
23762 Педагогічно-виконавські особливості дніпропетровської академічної бандурної школи
25605 Фестиваль «Bandura music days» як сучасна форма реалізації культурної практики сьогодення
20869 "Чарівницям"-60!
20866 Вокальні школи online: освітня інновація чи бізнес?
16445 Харківські бандури з фонду Дніпропетровського національного історичного музею
16455 Листи А. Ф. Омельченка з приватних архівів

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
184 Інститут мистецтв Кафедра академічного та естрадного вокалу 0 0.1 2020 https://www.researchgate.net/profile/Tetiana_Cherneta

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (2)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
109 Університет Пули (Хорватія) Підвищення кваліфікації 07.05 – 12.05.2018

Загребська школа економіки, менеджменту і права, м. Пула, Хорватія

Учасник проекту Чернета certificate Croatia.pdf
185 Центральний європейський Університет (Угорщина) Наукове стажування 07-21.07.2020

Літня школа Центрального європейського університет м.Будапешт
Учасник програми document

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
382 Contemporary European Art: a Synthesis of New Forms and Means of Expression Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020

Індивідуальні гранти (1)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
34 Музика як спадщина - від традиції до продукту Український культурний фонд Виграно УКФ Акт_Чернета.PDF 2020

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
239 концертні особисті виступи протягом семестру 2017 5
303 разова участь протягом семестру 2017 1

Підвищення кваліфікації (12)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1414 Лідерський модуль - document 27.02.2017
1743 Модуль з ІКТ - Чернета_ТО_сертифікат_Smart.pdf 12.12.2016
1889 Інше - document 14.12.2017
2338 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) Чернета ТО certificate.pdf 12.05.2018
3438 ІКТ Інший модуль Сертифікат Чернета .pdf 25.06.2019
3720 Інше Інший модуль B2 English Cherneta TO.pdf 23.08.2019
4625 інше Інший модуль document 22.07.2020
4626 інше Інший модуль document 13.08.2020
4627 інше Інший модуль document 05.10.2020
4628 інше Інший модуль document 02.08.2020
4681 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.12.2020
5449 модуль ІКТ(ЕНК) Інший модуль nakaz_385_04.06.21.pdf 04.06.2021

Викладацька діяльність

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
733 Кафедра академічного та естрадного вокалу 4,78 30.12.2016
1526 Кафедра академічного та естрадного вокалу 4,91 12.01.2017
2366 Кафедра академічного та естрадного вокалу 4,77 27.12.2018
3267 Кафедра академічного та естрадного вокалу 4,00 28.12.2019
4152 Кафедра академічного та естрадного вокалу 4,95 28.12.2020

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
154 XVI фестиваль-конкурс духовної пісні ”Аскольдів глас” НПУ ім. М. Драгоманова, Київ, вул. Пирогова, 9 23.12.2017