Додаткові відомості

Освіта
1990–1993 Перше Київське медичне училище\t
Спеціальність: Лабораторна справа.

1994-1999 Національний університет фізичного виховання і спорту України
Спеціальність: Олімпійський та професійний спорт.

1999-2000 Національний університет фізичного виховання і спорту України
Спеціальність: Фізичне виховання.

2000–2006 Київський національний університет імені Тараса Шевченка\t
Спеціальність: Фізіологія
Перелік місць роботи

2010–2016 Національний авіаційний університет (доцент кафедри фізичного виховання та спортивної підготовки), 

2000–2010 Національний університет фізичного виховання і спорту України
(доцент кафедри здоров’я, фітнесу та рекреації, старший викладач кафедри теорії і методики спортивної підготовки і резервних можливостей спортсменів, викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання)

Теми дисертацій (захищених)
Теоретико-методичне обґрунтування тестування фізичної підготовленості школярів молодших класів у процесі фізичного виховання
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
112 6 1 2021.10.15 10:34:37 Перейти на сторінку link

Конференції (17)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6291 VIІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» (у циклі Анохінських читань) ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ У СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ м. Київ document
6110 Вебінар видавництва John Wiley&Sons "Он лайн ресурси видавництва Wiley в допомогу дослідникам Он лайн ресурси видавництва Wiley в допомогу дослідникам он лайн document
5041 VII Всеукраїнська науково-практична конференція \ Фізичне виховання, спорт та здоров\ Kyiv document.pdf
5038 Актуальні проблеми спортивної медицини Актуальні проблеми спортивної медицини Київ document.pdf
5040 Kelme 2019 FISU Univercity World Cup-Football Kelme 2019 FISU Univercity World Cup-Football Jinjiang, China document.pdf
4495 Експерт з розробки Єдиного Фітнес Стандарту України Експертна група професійного стандарту "Персональний фітнес-тренер" Київ document.pdf
5039 10th Wizz Air Kyiv City Marathon 10th Wizz Air Kyiv City Marathon Kyiv document.pdf
4502 International Scientific and Practical Conference "Health, Physical Education and Sports: Perspectives and best Practices" Monitoring of the Quality of Physical Education of Higher Educational Establishment Students Kyiv document.pdf
4485 20th Nike Training Club Convention Nike Training Club Convention Kyiv document.pdf
4501 VI Всеукраїнська науково-практична конференція "Фізичне виховання, спорт та здоров"я людини: досвід, проблеми, перспективи" (у циклі Анохінських читань) Фізичне виховання в контексті сучасної освіти Київ document.pdf
3199 International Scientific and Practical Conference "HEALTH, PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS: PERSPECTIVES AND BEST PRACTICES" Psychological compatibility of players of football team taking into account the role of the game Kyiv, Ukraine document
3198 Всеукраїнська наукова конференція "Європейські цінності спортивної освіти" Тенденції розвитку вищої освіти в країнах Європейського Союзу м.Київ document.pdf
2455 V Всеукраїнська науково-практична конфренція "Фізичне виховання, спорт та здоров"я людини: досвід, проблеми, перспективи" (у циклі Анохінських читань) Особливості фізичного виховання студентської молоді м.Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
2454 Науково-практичний семінар "Особливості підготовки футболістів на сучасному етапі розвитку виду спорту" Особливості підготовки футболістів на сучасному етапі розвитку виду спорту м.Київ, Україна document
2453 Фестиваль освітнього лідерства "Clever" Фестиваль освітнього лідерства "Clever" м.Київ, Україна document
2452 Олімпійський урок доктора Анохіна Олімпійський урок доктора Анохіна м.Київ, Україна document
1678 Всеукраїнська науково-практична конференція "Фізичне виховання, спорт та здоров"я людини: досвід, проблеми, перспективи" (у циклі Анохінських читань) Впровадження активних методів навчання в процес викладання дисципліни "Теорія і методика фізичного виховання" м.Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
27335 Краткий обзор современных специальных средств стимуляции восстановительных реакций организма при утомлении

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (4)

ID Назва Рік
32452 Гендерные особенности влияния серологических маркеров групп крови на развитие функции внимания юных спортсменов подросткового возраста
32451 Взаємозв'язок показників рівня фізичної підготовленості та функціонального стану організму молодших школярів
36753 The Impact of Training Efforts of Various Focuses on the Development of the Function of the Visual Memory of Student-Athletes of 17-20 Years Old High Schools of Physical Culture
25256 The psychological influence of open and enclosed spaces on the regulation of motor activity

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (11)

ID Назва Рік
35437 Интерактивные технологии внедрения олимпийского образования в учебный процесс студентов
33372 Експрес-метод оцінки соматичного здоров’я осіб з вадами опорно-рухового апарату за резервами біоенергетики (проблема оцінки здоров’я спортсменів)
33364 Підвищення ефективності передзмагальної підготовки в футболі на прикладі студентської збірної
33365 Рівні особистісної зрілості студентів гуманітарного у ніверситету
32453 Вплив тейпування на психомоторику спортсменів-спринтерів
32104 Гендерні особливості впливу серологічних маркерів груп крові на розвиток функції уваги юних спортсменів підліткового віку
36753 The Impact of Training Efforts of Various Focuses on the Development of the Function of the Visual Memory of Student-Athletes of 17-20 Years Old High Schools of Physical Culture
23839 Засоби відновлення після тренувальної та змагальної діяльності в спортивній ходьБі
23838 Тенденції розвитку вищої освіти в країнах Європейського союзу
20087 Системи моніторингу функціональних можливостей студентів в процесі фізичного виховання
19621 Характеристика серцево-судинної системи молодших школярів як індикатора функціонального стану організму

Фахові видання, що затверджені МОН (10)

ID Назва Рік
33372 Експрес-метод оцінки соматичного здоров’я осіб з вадами опорно-рухового апарату за резервами біоенергетики (проблема оцінки здоров’я спортсменів)
33364 Підвищення ефективності передзмагальної підготовки в футболі на прикладі студентської збірної
33365 Рівні особистісної зрілості студентів гуманітарного у ніверситету
28709 Засоби відновлення працездатності після змагальних навантажень у циклічних видах легкої атлетики
26409 Оптимізація навчальної програми з фізичного виховання студентів, які мають відхилення з боку здоров'я
26408 Оцінка прояву цінністно-смилового компоненту компетентності здоров’язбереження у студентів
23934 Оцінка прояву цінністно-смилового компоненту компетентності здоров’язбереження у студентів
19623 Використання активних методів навчання в підготовці майбутніх вчителів фізичної культури
20099 Застосування активних методів навчання в процесі теоретичної підготовки фахівців галузі фізичної культури і спорту
19621 Характеристика серцево-судинної системи молодших школярів як індикатора функціонального стану організму

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (5)

ID Назва Рік
27544 Обґрунтування доцільності використання експрес-методу кількісної оцінки рівня соматичного здоров'я юних спортсменів підліткового віку за резервами біоенергетики
28710 Оцінка відповідності суб’єктивної самооцінки рівня здоров’я фактичному рівню фізичного здоров’я обстежених юнаків та дівчат
23894 Психологічна сумісність гравців футбольної команди з урахуванням ігрових амплуа
20114 Активізація пізнавальної діяльності студентів
22070 Моделювання режимів фізичної активності дітей молодшого шкільного віку

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
60 Взаємозв'язок показників рівня фізичної підготовленості та функціонального стану організму молодших школярів http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/32451/ 2020

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
68 57202817855 3 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202817855&eid=2-s2.0-85049451124

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
142 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту - 1 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
439 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Кафедра спорту та фітнесу 0 2.5 2020 https://www.researchgate.net/profile/Viktoriia_Biletska

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (1)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
297 Організатори 23.12.2017 1

Підвищення кваліфікації (11)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
300 Лідерський модуль Інший модуль document 03.10.2018
517 Фаховий модуль (стажування) - document 12.04.2018
797 Модуль з ІКТ Інший модуль document 03.10.2018
1461 Дидактичний модуль Інший модуль document 03.10.2018
1933 Інше - document 06.12.2017
3458 Інше Інший модуль Білецька_анг А1.pdf 27.12.2018
3459 Інше Інший модуль Білецька_анг А2.pdf 31.05.2019
4030 Дидактичний модуль Інший модуль document 28.02.2020
4877 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_812_23.12.20.pdf 23.12.2020
5224 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_252_05.04.21.pdf 05.04.2021
5485 інше Інший модуль document 08.06.2021

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
830 Рекреаційні технології (1-3 курс, ФіР, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020
871 Загальна теорія підготовки спортсменів (1-3 курс, ТД, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2020 821 31.12.2020

Використання ЕНК (6)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6311 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Загальна теорія підготовки спортсменів (2 курс, ФІТР, денна) Бакалавр Денна 7 4 не враховується 10.12.2020
7104 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Спортивний туризм і орієнтування (2 курс, ТД, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
7135 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Сучасна теорія підготовки спортсменів (5-6 курс, ФВ, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
8294 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Загальна теорія підготовки спортсменів (1-3 курс, ТД, денна) Бакалавр Денна 8 5 10 10.12.2020
8430 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Загальна теорія підготовки спортсменів (1-4 курс, ТД, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2020
8755 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Рекреаційні технології (1-3 курс, ФіР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 10 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
587 Кафедра спорту та фітнесу 4,49 30.12.2016
946 Кафедра спорту та фітнесу 4,77 12.01.2017
1814 Кафедра спорту та фітнесу 4,52 26.12.2018
2851 Кафедра спорту та фітнесу 4,86 28.12.2019
3452 Кафедра спорту та фітнесу 4,87 28.12.2020

Підготовка переможців творчих, мистецьких конкурсів, спортивних змагань (4)

ID ПІБ студента Назва заходу Місце проведення заходу Тип заходу Призове місце Документ, що засвідчує Рік
132 Білецька Вікторія Вікторівна Кубок м.Києва з футболу серед студентських команд закладів вищої освіти м Київ Перемога у творчому / мистецькому коркурсі II document 2018
133 Білецька Вікторія Вікторівна XIX чемпіонат м.Києва з футболу серед студентських команд закладів вищої освіти м Київ Перемога у творчому / мистецькому коркурсі I document 2018
148 Білецька Вікторія Вікторівна XXI чемпіонат м.Києва з футболу серед студентських команд закладів вищої освіти (сезон 2019/2020) Київ Міжнародні змагання III document 2020
149 Білецька Вікторія Вікторівна V Чемпіонат м. Києва з футзалу серед жіночих студентських команд закладів вищої освіти (сезон 2019/2020) Київ Змагання на першість м. Києва II document 2019

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (3)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
99 Орлик Дмитро Олександрович VI Фізична культура і спорт I 2019
100 Помозов Василь Олександрович VI Фізична культура і спорт I 2019
101 Романцев Артур Олександрович VI Фізична культура і спорт I 2019