Додаткові відомості

Освіта

Вища - педагогічна

1980 р. – Вчитель історії і суспільствознавства.  Вінницький педагогічний інститут ім. М. Островського (нині Вінницький педагогічний університет імені М. Коцюбинського).

1996 р. – Кандидат філософських наук. Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

1998 р. – Присвоєно вчене звання доцента. Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти.

2004 р. – Доктор філософських наук. Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка.

2004 р. – Присвоєно вчене звання професора. Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти. 

Перелік місць роботи

2007 р. – донині - Київський університет імені Бориса Грінченка, ректор

2006- 2007 рр. -- Президія Академії педагогічних наук, радник

2003-2006 рр. - Міністерство освіти і науки України, заступник Міністра

2002-2003 рр. - Державний комітет національностей і міграції, перший заступник Голови.

2001-2002 рр. - Управління  науково-технічного та гуманітарного розвитку  Секретаріату Кабінету Міністрів України, перший заступник начальника

2000-2001 рр. - Міністерство освіти і науки України,  заступник Міністра

1999-2000 рр. - ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України,  генеральний директор

1997-1999 рр. - Головне  управління середньої освіти Міністерства освіти України, керівник

1996-1997 рр. - Міністерство України у справах сім’ї та молоді, робота  на посадах начальника Головного управління та заступника Міністра

1993-1996 рр - Київське обласне управління освіти, начальник 

1980-1996 рр - Вчитель історії, організатор позакласної та позашкільної роботи, директор восьмирічної та середньої шкіл, завідувач Києво – Святошинського районного відділу освіти Київської області.

Теми дисертацій (захищених)
Культуротворчий потенціал історії і виховання молоді.
Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку. Соціально-філософський аналіз.
Громадська активність
Президент Всеукраїнської громадської організації «Українська Академія Акмеологічних Наук» (створеної 2006 р.), яка об’єднала зусилля вітчизняних науковців та фахівців в галузях педагогіки, психології, економіки, правознавства, соціології, мовознавства, управління тощо, які працюють в різних регіонах країни і секторах народного господарства та досліджують різні аспекти акмеологічної теорії і практики.

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
682 13 17 2021.09.21 10:37:17 Перейти на сторінку link

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
6850 Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку

Монографії (колективні) (5)

ID Назва Рік
27937 Фундаментальна акмеологія – наука ХХІ століття
29728 Ярослав Мудрий та його доба: тисячолітній досвід українського державотворення
18791 Інвестиції у людський акме-капітал — шлях України до процвітання
8152 Роль університету у розвитку лідерського потенціалу суспільства: концептуальні засади
4993 Освітні реформи: місія, дійсність, рефлексія

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (11)

ID Назва Рік
36918 Міждисциплінарний підхід у професійній підготовці здобувачів вищої освіти в умовах магістратури (на прикладі навчальної дисципліни «Освітологія»)
26279 Developing education as an opportunity for medium-developed countries in the context of innovative revolution: a case of Ukraine
18840 In search of educational strategy for Ukraine
18791 Інвестиції у людський акме-капітал — шлях України до процвітання
18778 Освіта та конкурентоспроможність суспільства
13012 Підготовка експертів у галузі освіти в Україні
11783 Професійна підготовка експертів у галузі освіти в Україні: експериментальна міждисциплінарна програма
4331 Scientific direction of integrated research of education
9020 Науковий напрям інтегрованого дослідження освіти – освітологія
8152 Роль університету у розвитку лідерського потенціалу суспільства: концептуальні засади
4933 School Education in the Context of Seven Evolutionary Steps

Фахові видання, що затверджені МОН (17)

ID Назва Рік
36918 Міждисциплінарний підхід у професійній підготовці здобувачів вищої освіти в умовах магістратури (на прикладі навчальної дисципліни «Освітологія»)
26280 Український університет у добу експонентного розвитку
26381 Український учитель. Крок на зустріч
22932 «Аватари» поступу
18778 Освіта та конкурентоспроможність суспільства
13012 Підготовка експертів у галузі освіти в Україні
4966 Великий Просвітитель України: до ювілею Бориса Грінченка
9020 Науковий напрям інтегрованого дослідження освіти – освітологія
4849 Освітня політика як державний пріоритет
1991 Взаємодія освіти та соціально-економічної сфери суспільства
9709 Освітологія - науковий напрям інтегрованого дослідження сфери освіти
1980 Шкільна освіта у контексті семи еволюційних поступів
1979 Філософія освіти та її місце в структурі наукових досліджень феномену освіти
1990 Криза - момент істини для університетської освіти
1988 Філософія освіти в структурі наукових досліджень феномену освіти
1987 Соціальна педагогіка і виклики суспільних трансформацій
1989 Суспільство втрачених цінностей

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (18)

ID Назва Рік
20913 Лідери для нової української школи
4917 Акме-особистість, акме-суспільство, акме-країна
4930 К проблеме развития научного направления интегрированного исследования сферы образования
4331 Scientific direction of integrated research of education
4819 Борис Грінченко: спроба реконструкції філософії життя
4971 Роль Б.Грінченка у формуванні національної ідентичності українського народу
4964 School Education in the Context of Seven Evolutionary Steps
1977 Багатомірна людина. Епоха трансформацій. Освіта
1978 Університет і суспільство
5676 Університет і суспільство
2002 Роль освіти у формуванні цінностей демократичного суспільства
1986 Розвиток в університетській освіті акме-компетентнісного потенціалу майбутнього фахівця
2584 Філософія освіти та її місце в структурі наукових досліджень феномену освіти
1992 На шляху до становлення нового наукового напряму «освітологія»
5742 На шляху до становлення нового наукового напряму "освітологія"
2519 Ідея освіти
1994 Проблеми та перспективи оцінювання якості української освіти
1993 Демографія у контексті освітньої політики

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
627 Історико-філософський факультет Кафедра філософії 1.71 21.9 2020 https://www.researchgate.net/profile/Victor_Ogneviuk

Забезпечення виходу періодичного наукового видання Університету, що входить до категорії Б Переліку наукових видань, затвердженого МОН України (2)

ID Підрозділ Назва видання Тип відповідальності Роль у виданні Випуск Дотримання графіка виходу випуску та принципів академічної доброчесності Рік
15 Ректорат Освітологічний дискурс Зміст Головний редактор Том 32 № 1 Дотримано 2021
33 Ректорат Освітологічний дискурс Зміст Головний редактор Том 32 № 2 Дотримано 2021

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (2)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
123 Національний інститут соціального розвитку (КНР) Наукове стажування 13.03-21.03.2018 Ма Фен, доктор соціологічних наук, координатор стажування
Учасник проекту Стажування_Viktor Ogneviuk.pdf
129 Університет Хельсінкі (Фінляндія) Наукове стажування 12-16.05.2019

Проект "Фінська підтримка реформи української школи" 

Учасник програми document

Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (4)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
1 Сьома рамкова програма (FP7) Європейської Комісії в рамках програми дії Марії Кюрі IRSES (International Research Staff Exchange) PIRSES-GA-2013-612536 Європейська Комісія Міжнародна науково-дослідницька мережа з вивчення та розробки нових технологій і методів для інноваційної педагогіки в галузі ІК 1/01/2014 – 31/12/2017 Учасник проекту
35 Еразмус К2 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP Європейська Комісія «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) 1.10.2017-14.04.2021 р. Координатор проекту
53 Еразмус+ КА2 2018-1-NO01-KA203-038887 Європейська комісія Партнерство для викладання математиці в Університеті (PLATINUM) 01.09.2018-31.08.2021 р. Учасник проекту
90 Eurasia 2019 CPEA-ST-2019/10067 Університет Агдера (NO-UiA) Розвиток математичних компетенцій студентів за допомогою цифрового математичного моделювання DeDiMaMo 01.06.2019 – 01.06.2021 Учасник проєкту

Участь у державних науково-дослідних проєктах (2)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
3 «Початкова школа: освіта для життя» Наказ МОН України №1180 від 16.08.17 Київський університет імені Бориса Грінченка Всеукраїнський педагогічний експеримент «Початкова школа: освіта для життя» 2017 керівник проекту
19 "Початкова школа: освіта для життя" Наказ МОН України №1180 від 16.08.17 Київський університет імені Бориса Грінченка Всеукраїнський педагогічний експеримент «Початкова школа: освіта для життя» 2017-2022 керівник проекту

Наукове керівництво співробітником Університету, який захистив кандидатську дисертацію (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце захисту Копія диплому Дата оцінювання
9 Кузьменко Ольга Миколаївна "Ідея Університету: закономірності та особливості трансформації історичних типів" Інститут вищої освіти Національна академія педагогічних наук України document 2016

Робота у складі експертних рад МОН (2)

ID Назва експертної ради Наказ про затвердження складу експертних рад Рік
44 Робоча група з питань підготовки змін до Закону України "Про вищу освіту" document 2017
45 Робоча група з підготовки проекту Закону України "Про освіту" document 2017

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
473 DIGITAL GREEN UNIVERSITY MANAGEMENT BASED ON BEST EUROPEAN PRACTICES (DiGreU) Програма Еразмус+КА2 Коллективний - 2020

Словники, енциклопедії (1)

ID Назва Рік
25908 Борис Грінченко. Зібрання творів: фольклористична спадщина Книга 2

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1 Фаховий модуль (стажування) - document 22.11.2013
817 Лідерський модуль - 111.pdf 02.07.2015
943 Модуль з ІКТ - sert_kurs_03_06_15_d1.pdf 03.06.2015
2870 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 21.03.2018
2896 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 22.11.2018

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (3)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
1044 Міжнародний науковий круглий стіл «Трансформаційні процеси в сучасному суспільстві: українсько-китайський контекст» Круглий стіл Київ 26.10.2016 10
1045 V ювілейна Міжнародна науково-практична конференція Української академії акмеології «Акмеологія – наука ХХІ століття» Науково-практична конференція Київ 31.10.2016 10
1047 Європейські цінності як фактор соціальної трансформації: досвід Польщі та України Міжнародна конференція Київ 02.12.2016 10

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
6674 Філософія освіти: хрестоматія
6859 Осягнення освіти: Підсумки XX століття

Підручники, навчальні посібники (колективні) (16)

ID Назва Рік
31897 Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років
31809 Сходинки зростання. Практикум до навчального посібника «Я — студент»
31834 Я — студент
27967 Сходинки зростання. Практикум до навч. посіб "Я - студент"
27966 Я — студент
25586 Сходинки зростання. Практикум до навч. посіб "Я - студент"
22733 Вступ до освітології
20983 Сходинки зростання. Практикум до навч. посіб "Я - студент"
20107 Я — студент
16478 Сходинки зростання: практикум до навчального посібника "Я - студент"
14990 Я — студент
11357 Сходинки зростання. Практикум до навч.посібника "Я - студент"
10195 Я — студент
3852 Я – студент: навч.посіб
6657 Я – студент: навч.посіб
6816 Людина - культура - історія

Навчальні та методичні матеріали (8)

ID Назва Рік
11151 Якість освіти та експертний супровід її забезпечення
7276 Освітологія: фахова підготовка
11152 Філософія освіти : хрестоматія : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
4995 Освітологія: хрестоматія
8301 ДИТИНА програма виховання і навчання дітей від двох до семи років
3401 Теоретичні аспекти моніторингу професійної діяльності сучасного вчителя
3403 Концептуальні засади функціонування Школи повного року навчання
3402 Першооснова розвитку

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
189 Філософія освіти (5 курс) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2015 255 03.06.2015

Використання ЕНК (5)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
3797 Історико-філософський факультет Освіта як соціальне явище: Філософія освіти (5 курс, УМ, денна) Магістр Денна 4 не враховується 25 28.12.2018
8466 Історико-філософський факультет Філософія мови і освіти (5 курс, ФА, денна) Магістр Денна 10 5 не враховується 31.12.2020
8828 Історико-філософський факультет Філософія мови і освіти: Філософія освіти (5 курс, ФП, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується 31.12.2020
8829 Історико-філософський факультет Освіта як соціальне явище: Філософія освіти (5 курс, УМ, денна) Магістр Заочна 9 5 не враховується 31.12.2020
8840 Історико-філософський факультет Філософія мови і освіти: Філософія освіти (5 курс, ФІН, денна) Магістр Денна 10 5 не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
536 Кафедра філософії 4,95 30.12.2016
1603 Кафедра філософії 4,42 12.01.2017
2151 Кафедра філософії 4,69 27.12.2018
2423 Кафедра філософії 4,77 31.12.2018
2817 Кафедра філософії 4,75 28.12.2019
3936 Кафедра філософії 5,00 28.12.2020